کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی

مشخص نشده
مشخص نشده
64
word
305 KB
10455
قیمت: ۶,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی

  مقدمه:

   استخراج با حلال یکی از قدیمی‌ترین روش‌های جداسازی بوده و بدون شک تاریخ استفاده از آن به قبل از میلاد برمی‌گردد. علم استخراج با حلال در طی مدت زمان طولانی، توسعه یافته است و بیشترین پیشرفت در مورد حلالها و سیالهای مورد استفاده در فرآیندهای استخراج بوده است. روش‌های استخراجی نظیر، سونیکیشن1، سوکسله2، استخراج با فاز جامد[1] و استخراج مایع-مایع[2] که مدتها پیش ابداع شده‌اند امروزه نیز به همان صورت قبلی جهت تهیه نمونه بکار می‌روند. بعلاوه، روش‌های استخراج با حلالهای مایع نظیر سوکسله دارای محدودیت‌های مختلفی همچون آلودگی محیط زیست بدلیل وجود حلالهای دورریز، بازگیری ناقص نمونه‌ها، وقت گیر بودن فرآیند، مصرف زیاد حلال و... هستند. بدین‌ترتیب، محققان به فکر ابداع روش جدید استخراجی افتادند که علاوه بر‌اینکه معایب فوق را نداشته باشد بلکه دارای مزایای چندی نیز باشند. یکی از‌این روش‌ها، استخراج با سیال فوق بحرانی3 (SFE) است که مزیت‌های بسیاری دارد که از مهمترین آنها می‌توانیم به کاهش زمان استخراج و عدم آلودگی محیط زیست اشاره کرد.

  فصل اول

  استخراج با سیال فوق بحرانی

  1-1- تاریخچه

  هوگارت1 و‌هانی2 در سال 1879 خواص بی نظیر سیال فوق بحرانی اتانول و تتراکلریدکربن را توضیح دادند. آنها دریافتند که حلالیت‌هالیدهای فلزی در‌این دو سیال خیلی بالاست. در سال 1906 بوخنر3 اعلام کرد که حلالیت مواد آلی غیرفرار در دی اکسید کربن فوق بحرانی ده برابر مقداری است که از مطالعات فشار بخار انتظار می‌رفت. در سال 1958 زهوز4 و همکارانش استخراج لانولین از پشمهای روغنی با CO2 فوق بحرانی را گزارش کردند. نقطه شروع استفاده از سیالهای فوق بحرانی در فرآیندهای صنعتی از کار زوسل5 در انیستیتوی ماکس پلانک در مطالعه زغال سنگ آغاز شد. امروزه‌این سیالها کاربرد فراوانی در اغلب صنایع پیدا کرده‌اند. با‌این حال استفاده از SFE به عنوان یک تکنیک تجزیه‌ای تا دهه 1980 به تأخیر افتاد. در سال 1976 استال6 و شیلز7  سیستم استخراجی میکرو را به همراه کروماتوگرافی لایه نازک به کار بردند. از‌این سال به بعد SFE در حد تجزیه‌ای رشد سریعی کرد به طوری که امروزه‌این سیستم به صورت پیوسته یا ناپیوسته با سیستم‌های کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و کروماتوگرافی با سیال فوق بحرانی کاربرد وسیعی در آنالیز انواع نمونه‌ها پیدا کرده است بطوریکه در سالهای 1990-1992 بیش از یکصد مقاله در‌این زمینه ارائه شده است.

  1-2- خصوصیات و مزایای یک سیال فوق بحرانی

  هر ماده‌ای را که در دما و فشاری بالاتر از دما و فشار بحرانی اش قرار گیرد، سیال فوق بحرانی گویند. شکل (1-1) نمودار فاز ساده‌ای است که نقطه بحرانی و ناحیه فوق بحرانی را نشان می‌دهد.

  یک سیال فوق بحرانی خصوصیاتی مابین خصوصیات یک گاز و مایع را داراست. آنچه باعث شده تا سیال فوق بحرانی برای استخراج مورد استفاده و توجه قرار گیرد خصوصیات فیزیکی آن است. همانطوریکه در جدول (1-1) مشاهده می‌شود چگالی سیال فوق بحرانی تقریباً هزار برابر چگالی حالت گازی می‌باشد، بهمین دلیل قدرت حل کنندگی سیال فوق بحرانی بیشتر از گازها و مشابه مایعات است. از طرفی، سیال فوق بحرانی دارای نفوذپذیری زیادتر و ویسکوزیته کمتر نسبت به حلالهای مایع است، ‌این دو عامل انتقال جرم را کنترل می‌کنند و باعث می‌شود تا SFE خیلی سریع عمل کند.

  1- دما و فشار فوق بحرانی پائینی داشته باشد.

  2-از نظر سلامتی برای انسان خطرناک نباشد، یعنی آتشگیر و سمی‌نباشد.

  3-از نظر شیمیایی بی اثر باشد و درجه خلوص آن بالا بوده و ارزان باشد.

  چرا CO2 به عنوان حلال عمومی در استخراج به روش سیال فوق بحرانی انتخاب شده است؟

  بهترین حلال برای SFE در استخراج‌ترکیبات طبیعی(غذاها و داروها) CO2 است زیرا یک‌ترکیب خنثی، ارزان، در دسترس، بی بو، بی مزه، دوستدار طبیعت و حلال GRAS است. همچنین در ماده فرآیند SFE با CO2، حلال در ماده استخراج شده باقی نمی‌ماند زیرا که‌این ماده در شرایط طبیعی به صورت گاز می‌باشد. علاوه بر‌این، دمای بحرانی آن است که برای مواد حساس به حرارت شرایط‌ایده آلی را بوجود می‌آورد و به خاطر گرمای نهان پایین آن، انرژی کمی برای جداسازی آن از ماده استخراجی لازم است. نکته دیگر آنکه، انرژی مورد نیاز برای بدست آوردن حالت فوق بحرانی CO2اغلب کمتر از انرژی مورد نیاز برای تقطیر حلالهای آلی تجارتی است. در کل قابلیت استخراج‌ترکیبات با CO2فوق بحرانی بستگی به وجود گروه‌های عاملی ویژه در‌این‌ترکیبات، وزن ملکولی و قطبیت آنها دارد.

  برای مثال هیدروکربن‌ها و دیگر‌ترکیبات آلی با قطبیت نسبتاً پائین مثل استرها، اترها، آلدئیدها، لاکتون‌ها، کتون‌ها و اپوکسیدها در CO2 فوق بحرانی با فشار کمتر (100-75بار) قابل استخراج هستند در حالیکه‌ترکیبات با قطبیت بالا نظیر آنهائیکه یک گروه کربوکسیلیک و سه گروه هیدروکسیل و یا بیشتر دارند به ندرت در آن محلول هستند.

  برای استخراج دسته خاصی از محصولات از یک حلال کمکی کمک می‌گیرند که موجب افزایش قطبیت CO2 فوق بحرانی می‌گردد. اتانول، اتیل استات و آب بهترین حلالهای کمکی برای استخراج‌ترکیبات غذایی هستند.  CO2تجارتی مورد نیاز برای فرآیند  SFEرا تقریباً می‌توان از سیستم‌های محیط زیستی بدست‌آورد. بعنوان مثال می توان از محصول جانبی صنایع تخمیر یا صنعت کود حیوانی، در استخراج استفاده کرد. بنابراین، استفاده از‌این CO2میزان CO2موجود در جو را افزایش نخواهد داد.

  1-3- طرح فرآیندهای سیستم استخراج با CO2 :

  در شکل 1-2 و 1-3 شماتیک فرآیند استخراج CO2 فوق بحرانی نشان داده  شده است که از مراحل اصلی زیر تشکیل شده است:

  1-مرحله استخراج 2-مرحله انبساط 3-مرحله مشروط سازی حلال

  همچنین 4جزء  دیگر عبارتند از:

  1- ظرف استخراج با فشار بالا       2-شیر کاهنده (Term) فشار      3-جداکننده کاهنده (Term)فشار و 4- پمپ افزاینده فشار حلال بازیافت شده.

  همچنین دیگر تجهیزات ضروری شامل: مبدلهای حرارتی، کندانسور، ظرف‌های ذخیره سازی، منبع تامین کننده حلال و خوراک می باشد. خوراک معمولاً به شکل خرد شده است که در ظرف استخراج گذاشته می‌شود و CO2با فشار 350-100بار به داخل ظرف ظرف استخراج تزریق می‌شود. عصاره حاوی CO2از طریق یک فشار شکننده فشار به جداکننده که حاوی فشار 120-50بار است فرستاده می‌شود با کاهش فشار، دما و عصاره ته نشین می‌گردد در حالیکه CO2فاقد عصاره به ظرف استخراج برگردانده می‌شود.

  SFEبرای خوراک جامد یک فرآیند نیمه مداوم است به‌این صورت که جریان    بصورت مداوم است ولی جریان نیمه پیوسته شدن ظرف استخراج از خوراک به صورت نیمه مداوم یا بچ است برای‌ایجاد جریان نیمه پیوسته در ظرف استخراجها از چند ظرف استخراج بهره می‌گیریم که به نوبت پر و خالی می‌شوند.

  1-4 اصول و پایه فاز تعادلی و سیستم‌ های بحرانی:

  در‌این بخش مهمترین مسائل ترمودینامیکی است بحث می‌شود، ‌این مبحث در سیستم‌های فوق بحرانی بسیار گسترده و مهم می‌باشد اما بدلیل‌اینکه در‌این مجموعه سعی شده تا کاربرد‌این سیستم در استخراج مواد غذایی مورد بحث وبررسی قرار گیرد و بدلیل‌اینکه پایه اصلی دانشجویان مرتبط با رشته صنایع غذایی‌ترمودینامیک نمی‌باشد‌این مبحث به طور خلاصه آورده می‌شود.

  برای فهم بهتر فرآیند SFE بایستی به پارامترهای مرتبط به فرآیند توجه ویژه‌ای مبذول داشت. به منظور انتخاب پارامترهای فرآیند، طراحی سیستم‌های عملیاتی و بهینه سازی سیستم SFE، دانش و بینش درباره رفتار تعالی فازها و تعادلی و‌ایجاد داده‌های تعادلی فازها نظیر انتخابی بودن مواد قابل استخراج در حلال فوق بحرانی در شرایط جداسازی و استخراج لازم است.

  1-5 چه شد؟

  1-5-1 پارامترهای موثر در SFE

  همانطوریکه قبلاً گفته شد، برای فرآیند استخراج با CO2 در مقیاس صنعتی، از 2 یا چند ظرف استخراج بطور سری یا موازی استفاده می‌شود. همانطوریکه در جدول (1-4 ) آمده است 5حالت از فشار و دمای فوق بحرانی آورده شده است:

  جدول 1-4 حالت‌های فشار و دما را در فرآیندهای مختلف استخراج نشان می‌دهد.

   

    فشار
  مورد اول P1>PC>P2
  مورد دوم P1>PC>P2>P3
  مورد سوم P1>P2>PC>P3
  مورد چهارم P1=P2>PC>P3
  مورد پنجم P1>P2>PC>P3

   

   
  1-5-2‌ترمودینامیک SCFP1 و T1 شرایط فشار و دمای ظرف استخراج 1 هستند و P2 و T2 و P3 و T3دما و فشار در محیط جداکننده 1و2(به ترتیب) هستند و PC و TC، فشار و دمای حالت بحرانی هستند. برای شرایط صنعتی موارد 2و3و5 اغلب انتخاب می‌گردد تا مورد 1، زیرا در عمل به‌این نتیجه گیری دست یافته‌اند. در‌این مورد دما و فشار جداکننده اول (P3,T3) بین دما و فشار ظرف استخراج و شرایط بحرانی خواهد بود در حالیکه در جداکننده 2 دما و فشار از PC و TC کمتر است. مورد 4 برای صرفه جویی در مصرف انرژی بکار می‌رود و با افزایش دما جداسازی راحت تر انجام می‌گیرد.

  SCF یا سیال فوق بحرانی از نظر‌ ترمودینامیکی حالتی است که فشار و دما در آن بیشتر از حالت بحرانی است. در عمل یک حلال SCF بعنوان یک ماده استخراج کننده می‌تواند استفاده شود. محدوده تقریبی دما حدود 2/1برابر دمای بحرانی است و فشار آن حدود 5/3برابر فشار بحرانی است.‌این محدوده شرایطی را بوجود می‌آورد که دانسیته CO2 شبیه دانسیته مایع شود و در فشار بحرانی بیش از 200بار دانسیته     مشابه مایع شود.

  1-5-3 تغییر پذیری چگالی با فشار و دما

  میزان حلالیت در حالت فوق بحرانی با چگالی مرتبط می‌باشد و میزان چگالی با دما و فشار ارتباط نزدیک دارد. شکل زیر تغییرات چگالی را با فشار را در دماهای مختلف برحسب پارامتر Tr یا  و Pr یا نشان می‌دهد. در P>PC، تغییر دانسیته با چگالی با افزایش دما از زیر حالت بحرانی به بالای حالت بحرانی بصورت یکنواخت صورت می‌گیرد. برای مثال در محدوده Tr برابر 2/1-9/0، میزان Pr یا می‌تواند از 2-1/0 افزایش یابد.

  با افزایش Pr از 1 به 2 و Tr به 55/1 ، چگالی کاهش می یابد . با تنظیم فشار و دما می‌توان چگالی و در نتیجه حلالیت را تغییر داد.

  1-5-4 تأثیر حلال های کمکی یا اصلاحگرها[1]:

  نقش حلال کمکی در بالا بردن درصد حلالیت  نمونه در CO2  فوق بحرانی است،  زیرا باعث افزایش قطبیت حلال شده و‌ترکیبات قطبی بهتر جدا می‌شوند علاوه بر‌این، با واکنش با برخی از ترکیبات مزاحم موجود در نمونه، باعث می‌شود که عمل استخراج براحتی انجام گیرد (1986،Dobbs).

  میزان حلال کمکی افزوده شده به CO2 فوق بحرانی از 5-01/0 درصد مولی متفاوت می باشد و مشخص گردیده که اصلاحگرهای قطبی نیز باعث کمک به استخراج مواد غیرقطبی نیز می شوند.

   1-5-5 رفتار حلالیت در SCF

  رفتار حلالیت یک حلال در SCF مربوط به حجم نسبی مولی و آنتالپی نسبی مولی در اطراف نقاط بحرانی حلال است. میزان حلالیت در یک حلال SCF بستگی به اثرات فشار، دما و حلال کمکی بر منحنی‌های همدما و هم فشار دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود:

  الف) همدماهای حلالیت: همانطوریکه در شکل (1-4 ) پیداست برای یک سیستم معمولی جامد-مایع مرزی، رفتار همدماهای حلالیت وابسته به فشار است. همانطوری که در شکل مشخص است حلالیت ماده جامد حل شونده ابتدا کاهش یافته و به حداقل خود می‌رسد و سپس با افزایش فشار در اطراف فشار بحرانی در حالت SCF، به صورت نمایی افزایش می‌یابد. به افزایش حلالیت با افزایش در عامل فشار کمتر اشاره شده است. در محدوده بین فشارهای حداقل و حداکثر که بترتیب با PL و PU مشخص شده است بنظر می‌رسد که همدماها به یکدیگر رسیده‌اند و همگرا هستند. در‌این ناحیه SCF دارای خصوصیات سیستم جامد – مایع است.

  ب:‌ هم فشارهای حلالیت: بمنظور فهم تغییرات مهم فشارهای حلالیت با مراجعه به متن اصلی به  نفتالین در CO2 به عنوان ماده حل شونده در سیستم مدل انتخاب شده است. همانطوری که در شکل(1-5 ) مشاهده می شود منحنی‌ها با هم تلاقی نداشته و نحوه وابستگی حلالیت به  فشار و دما نسبت به منحنی‌های همدما کاملاً متفاوت است. برای مثال، در فشار 300بار افزایش دما میزان حلالیت نفتالین را در CO2 افزایش داده در حالیکه در فشار کمتر از 90بار، افزایش دما میزان حلالیت را کاهش داده است. ‌این مربوط به‌این حقیقت است که چگالی کاهش می‌یابد در حالیکه فشار بخار افزایش می‌یابد. با افزایش دما و در فشار بالاتر از 110بار، افزایش فشار بخار و کاهش چگالی اتفاق می افتد.

  1-6 عوامل موثر بر استخراج با CO2 فوق بحرانی

  1-6-1 چگالی

  در توضیحاتی که در بخش 1-5-3 داده شد اثر و ارتباط بین قدرت حل کنندگی و چگالی سیال فوق بحرانی مشخص گردید و بر‌این که تأکید گردید که با تغییر دما و فشار، قدرت حل کنندگی سیال فوق بحرانی به سادگی تغییر می‌نماید در حالیکه قدرت حل کنندگی حلالهای معمولی در حین استخراج ثابت است. در درجه حرارت ثابت، چگالی و به تبع آن قدرت حل کنندگی با افزایش فشار فزونی می‌یابد. البته‌این فرضیه‌ها در تمام فشارها صادق نمی‌باشد.

  Eggars و همکارانش(1994) بیشترین مقدار حلالیت روغن سویا را در فشار   1000-500بار گزارش کردند. گزارش‌های مشابهی نیز برای‌ترکیبات دیگر ارائه شده است. هنگامی‌که حلالیت در برابر فشار رسم شود، در فشارهای خاص همدما معکوس می‌شود. در فشارهای پائینتر از‌این نقطه با افزایش دما حلالیت کاهش      می‌یابد ولی در فشارهای بالاتر از آن، حلالیت با افزایش دما فزونی می‌یابد.‌این تضاد آشکار را با درنظر گرفتن نقش فراریت حل شونده در حلالیت می‌توان توجیه کرد. هرچند افزایش درجه حرارت، چگالی را کاهش می‌دهد ولی فشار بخار حل شونده را به صورت نمایی افزایش می‌دهد. بنابراین بایستی از منحنی‌های چگالی به جای فشار استفاده شود تا‌این مشکل به خودی خود حل شود. زیرا در چگالی ثابت، افزایش درجه حرارت در هر مورد حلالیت را افزایش می‌دهد.

  1-6-2 اصلاحگرها[2] یا حلالهای کمکی[3]

  اغلب سیالهای موجود، حلالهای ضعیفی برای SFE هستند و‌این کاربرد آن را محدودتر می‌سازد. برای حل مشکل یا می‌توانیم از سیال فوق بحرانی قطبی‌تر استفاده کنیم یا‌اینکه به سیال فوق بحرانی اصلاحگر یا کمک حلال اضافه کنیم. اما روش اول راحت تر از روش دوم است؛ اما حلال موردنظر ممکن است برای کار ما مناسب نباشد مثلاً آمونیاک حلالی با قدرت بالاست ولی پمپ کردن آن مشکل است و از طرفی سیالی سمی‌و مضر برای سلامتی انسان است. راه دوم بهتر است و می‌توان از حلالهایی چون اتانول و متانول و دی کلرو متان به عنوان اصلاحگر استفاده کرد.

  مثلاً در استخراج کافئین از قهوه از آنجائیکه کافئین‌ترکیبی قطبی است با CO2 به طور کامل استخراج نمی‌شود. اما با افزودن مقداری آب به CO2 فوق بحرانی عمل استخراج کافئین از قهوه یا چای کامل می‌شود. انتخاب نوع و غلظت اصلاحگر تجربی است زیرا اطلاعات خیلی کمی‌در مورد حلالیت آن جزء در سیالهای فوق بحرانی اصلاح شده وجود دارد و همینطور چگونگی تأثیر متقابل سیال فوق بحرانی اصلاح شده با جزء موجود در نمونه و با توده نمونه موردنظر درک نشده است.

  1-6-3 ‌اندازه ذرات

  مشخص است که هرچه‌اندازه ذرات نمونه کوچکتر باشد درصد بازیابی بیشتر       می‌شود اما معمولاً بایستی یک حد بهینه را درنظر گرفت. به منظور بررسی اثر‌اندازه ذرات، ابتدا بایستی مروری بر مکانیسم کنترل کننده استخراج داشته باشیم. فرآیند استخراج دینامیکی از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول انتقال حل شونده به توده سیال(و به دور از بافت شیمیایی نمونه است) که سرعت انتقال جرم بستگی به سرعت نفوذ در توده سیال دارد. بخش دوم، که مهمتر از بخش اول است نفوذ نمونه از درون بافت شیمیایی به سطح آن است.

   

  1-6-4 سرعت

  قاعدتاً سرعت های بالا بایستی زمان استخراج مواد را کاهش دهد. تقریباً سرعت های یک سانتی متر در دقیقه برای استخراج هایی در مقیاس کم رضایت بخش هستند. یکی از اثرات سرعت، استخراج ناقصی است که در ظرفهای استخراج با حجم زیاد(نسبت به حجم نمونه) اتفاق می‌افتد. جریان سیال فوق بحرانی در ظرف استخراج به صورت آرام[4] است. در‌این نوع جریان، جریانی عمود بر جریان کلی سیال وجود ندارد. بعلاوه، سرعت سیال در نزدیکی جداره ظرف بدون توجه به سرعت خطی سیال به صفر نزدیک می‌شود بنابراین، اگر نمونه به جداره ظرف استخراج بچسبد ممکن است سرعت سیال به‌اندازه‌ای نباشد تا آنالیت را از درون ظرف عبور دهد. با توجه به مطالب فوق، علت درصد بازیابی کم جزء موردنظر(یا آنالیت) از ظرف‌های بزرگ استخراج توجیه می‌گردد. در حالیکه درصد بازیابی همان مقدار آنالیت از یک ظرف استخراج کوچک خیلی بیشتر است.

  1-6-5 جمع آوری نمونه

  هرچه آنالیت فرارتر باشد گیراندازی آن مشکل‌تر است. بنابراین، راندمان گیراندازی آنالیت تابعی از درجه حرارت تله[5] است‌. این اثر در شکل (1-6 ) نشان داده شده است

  شکل 1-6 درصد بازیابی آلکانهای نرمال استخراجی در دماهای گیراندازی مختلف با توجه به شکل ممکن است‌این طور تصور گردد که اگر درجه حرارت تله خیلی پائین بیاید، حتی فرارترین آنالیت‌ها را هم می‌توان گیر‌انداخت، اما‌این تصور سطحی است زیرا با کاهش بیش از حد دما، سیال فوق بحرانی نیز جمع آوری می‌گردد. برای مثال، CO2 در  ذوب می‌شود. برای نمونه‌های حاوی آب باید شرایط ویژه‌ای بکار رود تا از تجمع بلورهای یخ در تله جلوگیری شود.‌اندرسن و همکارانش(Anderson etal) دریافتند که برای جلوگیری از‌ترسیب‌ترکیبات در داخل فشارشکن و همچنین انجماد سیال فوق بحرانی بایستی دمای تله را پائین آورد ولی دمای فشارشکن را بالاتر از تله نگه داشت.

  فصل دوم

  استخراج عصاره‌های عطری و طعمی‌با استفاده از CO2 فوق بحرانی

    2-1 روغن‌های اسانس طبیعی

  عطرها و طعم‌های طبیعی سرچشمه‌ترکیبات معطری هستند که در بخشهای مختلف گیاه اعم از: دانه‌ها، ریشه‌ها، چوب، شاخه‌ها، برگ‌ها، میوه‌ها، روغن درخت و رزین وجود دارند.

  روغن‌های اسانسی چیستند و چه فرقی با روغنهای معمولی دارند؟ اینها‌ترکیبات ارگانولپتیکی هستند یعنی‌ترکیباتی هستند که بر ارگانهای حسی بدن ما تأثیر می‌گذارند. آنها در غلظتهای مختلف، از چند ppmتا چند درصد در منابع شان وجود دارند.‌این‌ترکیبات بسیار سبک وزن هستند و وزن ملکولی زیر 300 دارند و نسبتاً فرار هستند و رنگی از خود بر روی پارچه باقی نمی‌گذارند. روغن‌های اسانسی در ساختمان شیمیایی شان ممکن است تفاوت‌های زیادی داشته باشند اما یکسری خصوصیات مشترک فیزیکی دارند مثل:‌اندیس ضریب شکست بالا، فعالیت نوری، مخلوط شدن با آب و حلالیت کافی برای عطر دادن به آب. آنها در اتر، الکل، حلالهای آلی و درمایعا ت سیال  نظیر CO2 فوق بحرانی قابل حل هستند. روغن‌های‌تری گلیسریدی غیرفرار هستند و فعالیت نوری ندارند.

  روغن‌های ضروری را‌ترپنوئید نیز می‌نامند بدلیل‌اینکه مشتقی از ملکول های‌ایزوپرن هستند.‌این‌ها به 2گروه اصلی طبقه بندی می‌شوند:

  1- هیدروکربن‌های حاوی‌ترپن‌ها، نظیر: مونوترپن‌ها، دی‌ترین‌ها، سسکویترین‌ها.

  2-ترکیبات اکسیژن دار نظیر: استرها، آلدئیدها، کتونها، الکل‌ها، فنل‌ها، اکسیدها، اسیدها و لاکتون‌ها که معمولاً‌ترکیبات نیتروژنه و سولفوره را نیز شامل می شوند.

  ترپنوئیدها ممکن است حلقه ای یا دوحلقه ای باشند . هیدروکربنهای‌ترپنی با توجه به  nدر فرمول کلی (C5H8)n طبقه بندی می‌گردند. برخی‌ترکیبات مهم‌ترپنی در شکل (2-1 )نشان داده شده اند آمده است. جدول (2-1 )طبقه بندی برخی از‌ترکیبات مهم‌ترپنی را نشان می‌دهد.

    2-2 عصاره گیری با CO2 فوق بحرانی:

  این روش مزایای بسیاری دارد که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  الف)حلال های سمی‌در عصاره باقی نمی ماند.

  ب) تغییرات نامطلوب در‌ترکیبات استخراجی بدلیل درجه حرارت پایین استفراج  بوجود  نمی‌آید.

  ج) صرفه جویی در مصرف انرژی و بازیابی حلال همچنین کاهش زمان استخراج.

  د) نگهداری بهتر عصاره به دلیل استخراج همزمان آنها با آنتی اکسیدانها و حذف اکسیژن حل شده.

  ه) خلوص بالا.               

  ز) خصوصیات مخلوط شدنی بسیار عالی عصاره.

  با وجود روش های متعددی که برای استخراج روغن های اسانسی وجود دارد، در کل بازدهی عصاره گیری با CO2 و اتانول بیشتر از روشهایی چون تقطیر با بخار است.‌این تفاوت‌ها بیشتر بخاطر‌این حقیقت است که عصاره‌ها حاوی‌ترکیبات غیرفرار هستند.

  عطر و طعم‌های طبیعی حاصل از گیاهانی چون استوقدوس، یاسمن، سنبل ختایی، تخم رازیانه، آنقوزه، ریحان، چوب خیزران، زیره، گل همیشه بهار، پرک هندی، دارچین، میخک، فلفل قرمز، بابونه، گشنیز، زیره سبز، شوید، رازیانه، زنجبیل، سیر، رازک، پوست جوز هندی، ادویه، آویشن، نعناع هندی و… می‌تواند کاربرد گسترده‌ای در صنایعی چون لبنیات، کنسروسازی، شیرینی جات، فرآورده‌های گوشتی و دیگر فرآورده های غذایی داشته باشد.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی, مقاله در مورد تحقیق مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی, تحقیق درباره تحقیق مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی, مقاله درباره تحقیق مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی
امتیاز کاربران: 

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول