کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی

مشخص نشده
مشخص نشده
20
word
81 KB
12288
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی

  محصول نهایی گزارشگری مالی.

   صورت های مالی است. هر صورت مالی منعکس کننده اطلاعاتی است که در مجموع می تواند تصویر روشنی از واحد تجاری مورد نظر ارائه نماید. صورت سود و زیان جامع یکی از صورت های مالی است که میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه را از بابت درآمدها و هزینه های مختلف نشان میدهد. سرمایه گذاران. اعتباردهندگان. مدیریت و سایرین جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی به اطلاعاتی در مورد علل تغییر دارایی ها و بدهیهای بنگاه. نتایج معاملات و آثار رویدادها و شرایط برخاسته از محیط نیاز دارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ارائه ی صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیر ی های استفاده کنندگان از دیدگاه آنان است. از این رو با استفاده از متون و ادبیات حسابداری مولفه های تصمیم گیری شناسایی گردید و مبنای طراحی سوال های ابزار اندازه گیری قرار گرفت. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه استفاده کننده صورت های مالی شامل مدیران (کارشناسان ارشد مالی) شرکت های سرمایه گذاری با تعداد 103 نفر و مدیران مالی (کارشناسان ارشد مالی) صنعت آب و برق با تعداد 120 نفر بود. این تحقیق شامل دو فرضیه است. فرضیه اول تحقیق مربوط به تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی از دید استفاده کنندگان صورت های مالی است. نتایج آزمون فرضیه اول که با استفاده از روش توزیع دو جمله ای در سطح معنی داری 0.05 انجام پذیرفت. نشان می دهد که صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان تاثیر دارد. فرضیه دوم تحقیق مرتبط با تفاوت بین دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی در ارتباط با تاثیر صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های آنان می باشد. نتایج آزمون این فرضیه که با استفاده از تحلیل آماری کای دو در سطح معنی داری 0.05 انجام پذیرفت. نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی وجود ندارد.

   

  چگونه است که تعدیلات سنواتی هم در سود و زیان انباشته می آید و هم در سود و زیان جامع

  تعدیلات سنواتی،تعدیلات با اهمیتی است که به سنوات قبل مربوط می شود و اولا به منظور اصلاح مانده اول دوره سود و زیان انباشته و ثانیا به منظور افشاء بخشی از تغییرات سود و زیان انباشته (بین مانده اول دوره و مانده پایان دوره) در صورت گردش سود و زیان انباشته منعکس می گردد.مانده اول دوره و مانده پایان دوره سود و زیان انباشته ،بخشی از تراز وضعیت مالی مقایسه ای شرکت می باشد.

   

  صورت سود و زیان جامع نشان دهنده تمام درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته می باشد.  بموجب استانداردهای حسابداری ایران و یا به استناد قوانین،برخی درآمدها و هزینه ها در صورت سود و زیان دوره منظور نشده و در صورت سود و زیان جامع منعکس و در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه طبقه بندی می گردند.
  تعدیلات سنواتی جزیی از سود و زیان جامع نمی باشد بلکه به جهت اینکه سود و زیان طبق مفهوم نگهداشت سرمایه مالی( مطابق مفاد مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران) تفاوت حقوق صاحبان سرمایه اول دوره و پایان دوره به استثنای آورده و ستانده صاحبان سهام می باشد لذا به جهت انعکاس تمام تغییرات شناسایی شده در دوره مالی،به سود و زیان جامع سال مالی اضافه یا کسر می گردد تا کل تغییرات حقوق صاحبان سهام را نشان دهد.

  صورت سود و زیان صورتی است که وضعیت فعالیتهای مالی یک موسسه و نتیجه آن را در یک تاریخ معین نشان می دهد . بنابراین بدون وجود صورت سود و زیان نمی توان از چگونگی فعالیتهای مالی طی یک دوره آگاه گردید

  به طور کلی باید گفت که صورتهای مالی به منظور دادن اطلاعاتی در مورد قابلیت سودآوری و قدرت پرداخت بدهیهای واحدهای انتفاعی به استفاده کنندگان از این صورتها تهیه می گردند و صورت سود و زیان که از جمله مهمترین این صورتها هستند حاوی اطلاعاتی است که قابلیت سود آوری موسسه را نشان می دهد

   

   
  به طور کلی هر فرد در زندگی روزانه اش می تواند میزان سود و زیان حاصل از دسترنجش را با یک تفریق ساده هزینه ها از درآمدها بدست آورد . دریک موسسه نیز وضعیت به همین طریق است و سود و زیان آن موسسه در طی دوره مالی به ترتیب زیر حاصل می گردد :
   
  هزینه ها در طی دوره مالی - درآمد در طی دوره مالی = سود ویژه در طی دوره مالی
   
  درآمد در طی دوره مالی - هزینه ها در طی دوره مالی = زیان ویژه در طی دوره مالی
  این صورت نیز دارای عنوانی مشتمل بر سه سطر است که سطر اول نام موسسه ای است که این صورت برای آن تهیه می گردد و سطر دوم نام صورت مالی یعنی صورت سود و زیان است و سطر سوم شامل دوره مالی که این صورت برای آن تهیه می گردد می باشد که به صورت برای سال / ماه منتهی به ...... نوشته می شود

   

   
  برای تهیه صورت سود و زیان پس از نوشتن عنوان درآمدها را به صورت ستونی می نویسیم ، سپس هزینه ها را پس از جمع درآمدها می نویسیم و پس از آن جمع هزینه ها را از جمع درآمد کم می کنیم در صورتی که عدد مثبتی به دست آمد سود ویژه دوره مالی و در صورتی که عددی منفی به دست آمد زیان ویژه دوره مالی به دست می آید .
   
  البته این صورت سود و زیان از ساده ترین شکل صورتهای سود و زیان است که برای شرکتهای خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد .

  ترازنامه که گاهی اوقات به آن صورت وضعیت مالی نیز گفته می شود عبارت است از فهرستی از تمام داراییها ، بدهیها و سرمایه یک واحد تجاری در یک تاریخ زمانی معین که معمولاً پایان دوره مالی می باشد . 

  به طور کلی ترازنامه بر اساس معادله حسابداری یعنی سرمایه + بدهیها = داراییها شکل گرفته است و همانطور که از نامش (ترازنامه) پیداست هر دو طرف آن باید برابر باشد و به دو طریق تهیه می شود : 

  1- شکل حساب تی (T) 

  2- شکل گزارشی

  چون معمولاً ترازنامه به شکل تی تهیه میشود لذا در این درس فقط شکل تی آن را توضیح میدهیم .

  در ترازنامه به شکل تی تمام دارایی ها اعم از جاری و ثابت در سمت راست ترازنامه و تمام بدهی ها اعم از جاری و بلندمدت و حساب سرمایه در سمت چپ ترازنامه آورده می شوند . 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی, مقاله در مورد تحقیق مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی, تحقیق درباره تحقیق مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی, مقاله درباره تحقیق مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی
امتیاز کاربران: 

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول