کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی

مشخص نشده
مشخص نشده
29
word
103 KB
13536
قیمت: ۲,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی

  کمیته استاندارد های حسابداری دولتی ( GASB ) اخیرا دو استاندارد جدید حسابداری را صادرکرده است که به نحوی تمام کارفرمایان دولتی از جمله سازمان ها و مؤسسات آموزش محلی را تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را مؤظف می سازد تا هزینه ها و تعهدات خویش را پیرامون مزایای پس از اشتغال بجز حقوق مستمری را محاسبه و آن را گزارش کنند ( OPEB‌) .

  GASB 45‌ شامل حسابرسی وگزارش مالی کارفرمایان جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال بجز حقوق مستمری است و GASB 43 گزارش مالی جهت برخورداری واحدها و بخش های از خدمات و مزایای پس از اشتغال است . این دو استاندارد جدید به مدت 3 سال اعتبار خواهد داشت که برای نخستین بار در بزرگترین LEA ( سازمان ها و مؤسسات آموزش محلی ) به مرحله اجراگذاشته شد . این مقاله به بررسی مفاد کلیدی و اساسی این دو استاندارد و پیامدهای اجرایی آن توسط LEA پرداخته است و بر مفاهیم ضمنی جهت اجرای برنامه های طبقه بندی شده در سطح کشور و دولت فدرال و تغییرات موجود جهت حسابرسی OPEB در ساختار استاندارد شده که حسابداری تأکید دارد. توجه داشته باشید که برخی دستورالعمل ها و مشاوره های موجود در این مقاله ممکن

  است قبلا از داده ها و اطلاعاتی استفاده کرده باشد که LEA‌ را ملزم به اجرای استانداردهای جدید حسابداری کرده است .

  مؤسسه آموزشی کالیفرنیا ( CDE ) تحقیقات گسترده ای را پیرامون دو استاندارد جدید GASB43 , GASB 45  انجام داده است و با مؤسسه آموزشی آمریکا ( ED ) به طور جامع مشورت کرده است تا بتواند برداشت و استنباط کاملی پیرامون مفاهیم ضمنی این دو استاندارد جدید که توسط LEA اجرا می شود بدست آورد . از آنجا که در این مقاله مطرح کردن تمامی تفاوت های موجود بین این دو استاندارد غیر ممکن است، لذا مشاوره بیشتر می توانید با وب سایت ما بر این آدرس ، تماس فرمایید .

  ( www. Cde. Ca. Gav/ fg/ ac . )

  برای درک بهتر مفاهیم بحث شده در این مقاله، در پیوست  A، واژه نامه ای از اصطلاحات مهم ارائه شده است . اگرچه توصیه و پیشنهاد CDE این است که برای درک کامل و عمیق استانداردهای جدید ، LEA می بایستی این دو استاندارد را به طورکامل و از تمام جهات بررسی کند.

  گزارش این دو استاندارد به همراه خلاصه آنها به زبان ساده و راهنمای اجرای آن در شبکه وب سایت www. Gasb . org‌ در دسترس است .

  بررسی و کاربرد دو استاندارد GASB45 , GASB 43  :

  GASB 45 برای کارفرمایان دولتی استانداردهایی را در نظر می گیرد که به کمک آن می بایستی هزینه ها و تعهدات خویش را پیرامون برخورداری از مزایای پس از اشتغال

  تا حقوق مستمری محاسبه وگزارش کنند .

  عبارات ‹‹  مزایای پس از اشتغال ››

  اشاره به مزایای دریافتی در طول اشتغال و پس از پایان یافتن دوره اشتغال دارد. کامل ترین نمونه مزایای پس از اشتغال ، برخورداری از مزایای بهداشتی و سلامتی حتی در دوران بازنشستگی است .

  GASB43  برای واحدهای طراحی OPEB استانداردهای مشابه را در نظر گرفته است . تفاوت بین این دو موضوع که کارفرمایی OPEB و طرح OPEB را ارائه می کند مشابه تفاوت در اراضی دادن مزایای بازنشستگی توسط کارفرما و مؤسسه ای است که طرح بازنشستگی را اجرا می کند. استانداردهای جدید نیاز به تغییر دادن نحوه سرمایه گذاری و تأمین بودجه طرح های OPEB ندارند . با این حال GASB 45 کارفرمایان را ملزم می سازد تا بر مبنای سیستم حسابداری تعهدی، صورتحساب های مالی خود، هزینه سالیانه محاسبه شده OPEB جهت تفاوت قائل شدن بین هزینه سالیانه OPEB و مقدار مورد نیاز جهت تأمین بودجه و سرمایه گذاری لازم را شناسایی و برآورد کنند . همچنین این دو استاندارد به دست آوردن اطلاعات بیشتر ومکمل پیرامون وضعیت بودجه طرح O PEB و پیشرفت کارفرمایان جهت سرمایه گذاری در این طرح را ملزم و ملزم تر می سازد .

  GASB 45  برای هرکارفرمای دولتی استفاده می شود که ارائه گر طرح OPEB باشد. بدون توجه به این مسأله که چگونه بودجه و سرمایه لازم جهت انجام و اجرای این طرح

  تأمین می شود . ( حتی اگر طرح ارائه شده OPEB برای یک دوره محدود مثلا تأمین 65 سالگی باشد ) . همچنین حتی اگر طرح ارائه شده OPEB جهت برخورداری از مزایای بهداشتی و درمانی باشد که بتوان آن را از طریق طرح بازنشستگی اجرا کرد .

  GASB 45 همچنان استفاده خواهد شد . برای مثال بخش بهداشتی و درمانی Cal PERS دارای بخش OPEB است که استاندارد GASB 45 در این قسمت کارآیی بسیار دارد. حتی اگر طرح ارائه شده OPEB برای آن دسته اند بازنشستگانی باشد که علاوه بر پرداخت حق بیمه خویش ، مبلغی نیز جهت برخوردار شدن از مزایای دیگر می پردازند استاندارد GASB 45  قابل استفاده می باشد . مقدار سوبسیر و یارانه شده می بایستی به عنوان طرح OPEB گزارش و محاسبه شود . بنابراین هر سازمان و مؤسسه آموزش محلی که ارائه گر طرح OPEB‌است از استاندارد CASB 45 استفاده خواهد کرد . اما تنها مؤسسات ایجاد شده مربوط به طرح OPEB ، استاندارد GASB 43 را به کار خواهند گرفت . بنابراین اگر طرح OPEB مؤسسات و سازمان های آموزش محلی توسط یک سازمان یا مؤسسه جداگانه اجرا نشود ، آنگاه هیچ صورتحساب مالی جداگانه ای وجود نخواهد داشت که در آن از استاندارد GASB 43 استفاده شود .

  چرا استاندارد GASB 45‌ صادر شد ؟

  مزایای پس از اشتغال چون حقوق بازنشستگی و طرح OPEB بخشی از کارهایی است که کارفرمایان برای جلب توجه و نگاه داشتن کارکنان شایسته و با لیاقت خویش انجام

  می دهند . از دیدگاه سیستم حسابداری تعهدی، در طول دوره ای که از این مزایا کارکنان بهره مند می شوند می بایستی هزینه های طرح OPEB مشخص شوند .نه اینکه در طول مدت زمانی که این مزایاها می بایستی در اختیار کارکنان قرارگیرد یا به عبارت دیگر پس از پایان دوره اشتغال آنها . اگرچه پیش از این ، استانداردهای حسابداری دولتی نیازی در انجام چنین کاری نداشتند از لحاظ تاریخچه، بیشتر کارفرمایان دولتی که ارائه گر طرح OPEB هستند بودجه برخورداری از این قبیل مزایا را برمبنای روش نقدی تأمین می کنند تا اینکه از قبل در این زمینه سرمایه گذاری کنند . ادای دین جهت ارائه کردن مزایای تعهدی اما بدون پشتوانه ممکن است مبالغ هنگفتی را به همراه داشته باشد . در برخی از سازمان های آموزش محلی درکالیفرنیا ارائه طرح بدون پشتوانه OPEB ممکن است میلیونها دلار هزینه و در برخی از سازمان های دیگر انتظار می رود که ارائه این طرح میلیون ها دلار هزینه در برداشته باشد تا آن اندازه که هزینه ها و تعهدات O  PEB‌ در طول دوره ای که می بایستی هزینه آن تعیین گردد مشخص نشود ، آنگاه امری بدیهی خواهد بود که کاربران دولتی صورتحساب مالی تصویری واضحی از جایگاه و وضعیت دولت نسبت به تعهدات طرح OPEB‌ نخواهند داشت . این تغییرات در برابرگزارش مالی دولت تغییر مشابهی را درگزارش مالی بخش خصوصی ایجاد می کند .

  تاریخ های مؤثر :

  استاندارد GASB 45 در سه مرحله اجرا می شود که براساس درآمد سالیانی LEA برای

  پایان سال مالی در 30  ژوئن 1999 می باشد . این استاندارد مشابه استاندارد GASB 34 خواهد بود یا به عبارت دیگر ، صورتحساب های مالی و مباحث مدیریت و تجزیه و تحلیل برای دولت های محلی و ایالتی که شرایط جدیدی برای گزارش مالی LEA ایجاد می کند و می توان آن را در سه مرحله اجرا کرد .

  تعریف درآمد سالیانه همچون تعریف GASB 34 می باشد که در پاراگراف 143 این استاندارد ذکر شده است . درآمد شامل کلیه درآمدها براساس بودجه دولت و مؤسسات می باشد که البته منابع مالی دیگر جهت تأمین اقلام غیر مترقبه را در بر نمی گیرد . بنابراین مرحله ی اجرایی LEA  برای استاندارد GASB 45 همچون استاندارد GASB 34 است. در هر مؤسسه آموزش محلی GASB 34 به مدت یکسال قبل از تاریخ مؤثر GASB 45 اعتبار خواهد داشت .

  تعریف طرح OPEB‌ :

  طرح OPEB در برگیرنده مزایای پس از اشتغال است از جمله برخورداری از خدمات دارویی ، دندانپزشکی ، چشم پزشکی و تجویز نسخه ، اعم از اینکه این طرح از طریق طرح بازنشستگی اجرا شود و یا به صورت جداگانی . طرح OPEB همچنین شامل آن دسته از مزایای غیر درمانی و غیر بازنشستگی پس از اشتغال می شود که خارج از طرح بازنشستگی اجرا می شود از جمله : بیمه عمر، از کار افتادگی ، مراقبت های طولانی مدت و خدمات قانونی.

  OPEB‌ نه تنها به بازنشستگان ، بلکه هرگونه کارمند که قبلا اشتغال داشته است و هم اکنون از کار افتاده است و قادر به انجام کار نمی باشد را در بر می گیرد . البته OPEB شامل آن دسته از مزایای بازنشستگی یا غیر درمانی پس از اشتغال که توسط طرح بازنشستگی اجرا می شود ، نمی گردد . همچنین شامل پایان مزایا چون انگیزه بازنشستگی جهت پایان بخشیدن به اشتغال نیز نمی شود . مگر اینکه این عوامل انگیزه ساز شامل تغییرات موجود نسبت به تعهدات فعلی OPEB باشد . ( حسابرسی پایان مزایا در استاندارد GASB 47  مطرح شده است ) . آن دسته از پرداخت های نقدی که براساس انتخاب بازنشستگان ممکن است مورد استفاده آنها قرار بگیرد و در عوض به عنوان اضافه بها مراقبت های درمانی به کارکنان داده شود شامل OPEB نمی شود .

  هزینه سالیانه OPEB  :

  هدف از استاندارد GASB 45 برای کارفرمایان دولتی این است که هزینه ها و تعهدات خویش را به طور منظم نسبت به طرح OPEB در طول سالهایی که کارکنان به اشتغال مشغول هستند شناسایی و آنها را محاسبه کنند و این روش می بایستی همانند روشی باشد که آنها در مورد بازنشستگی انجام می دهند . نگرش اصلی پیرامون محاسبه هزینه های OPEB نشان دادن جریان خروج وجه نقد جهت برخورداری از مزایا براساس طرح محتویات است . این جریان خروجی وجه نقد را از مبلغ فعلی کسر می کنند و آن مبلغ را برای سالهای خاص خدمات کارکنان اختصاص می دهند . سه شرایط برقرار است که در

  این شرایط نیازی به انجام محاسبات خاص هزینه OPEB نمی باشد ( اگرچه مفاد قبلی استاندارد GBAS 45 , GBAS 43  همچنان پابرجا است ) . طرح های مشارکتی OPEB طرح های بیمه شده OPEB جهت برخورداری از مزایای تعریف شده و طرح های هزینه گذاری OPEB به صورت مشارکتی از جمله این شرایط هستند که بین شرکتها بصورت توافقی ایجاد می شود .

  در این سه شرایط ، تفاوت بین درآمد فروش یا حق بیمه به عنوان عامل محاسبه برای هزینه های OPEB‌ در نظر گرفته می شود . CDE بر این باور است که بیشتر سازمانها و مؤسسات آموزش محلی فاقد این قبیل طرح ها هستند بنابراین این مقاله به مطرح کردن آنها نمی پردازد .

  تفاوت بین درآمد فروش سالیانی :

  اساس و مبنا برای محاسبه هزینه سالیانه تفاوت بین درآمد فروش سالیانه است . ARC (تفاوت بین فروش سالیانه ) دارای 2 قسمت است : هزینه عادی درباره دوره جاری و استهلاک تدریجی دارایی های نامشهود و بدهی های بدون پشتوانه . اگرچه استاندارد GASB 45 ضرورتی ندارد که تعهدات OPEB به طور کامل اجرا شود . اما ARC مشخص کننده نقش کارفرما و تفاوت بین درآمد فروش سالیانه است که براساس آن می توان استهلاک تدریجی دارایی های نامشهود را مشخص کرد . البته این بدهی های بدون پشتوانه به خدمات پیشین نسبت داده می شود که مدت آن بیش از 30 سال نمی باشد.

  زمانی که یک کارفرما هرسالی در تفاوت بین درآمد فروش سالیانه نقش داشته باشد ، هزینه سالیانه OPEB‌ برابر با ARC می شود . در حالیکه اگر کارفرما به طورکامل در این فرآیند نقش نداشته باشد و یا زمانی که کارفرما متوجه بدهی شود که به موجب آن اجرا و پیاده کرده استانداردهای جدید لازم و        ضروری باشد آنگاه محاسبه هزینه سالیانه OPEB‌ مشکل تر خواهد شد . در این شرایط هزینه سالیانه OPEB برابر ARC بر اضافی تعدیل کمبود درآمد بهره و تعدیل کسری تفاوت بین درآمد فروش سالیانه خواهد بود که ARC بعدی را نیز در بر می گیرد . بنابراین هزینه سالیانه OPEB‌ نشأت گرفته از ARC است اما ضرورتی ندارد که با ARC برابری نمی کند . محاسبه هزینه سالیانه OPEB در پیوست C نشان داده شده است .

  دوره استهلاک :

  استاندارد GASB 45‌ امکان استفاده از دوره استهلاک ( محدود و نامحدود ) باز و بسته را فراهم می کند . درباره دوره استهلاک محدود ، دوره استهلاک ( مثلا 30 سال ) از یک تاریخ آغاز می شود و رو به صفر کاهش می یابد . در حالیکه در دوره استهلاک نامحدود هر بار براساس ارزشیابی جدید محاسبه جدید به عمل می آید . CDE بر این باور است که دوره استهلاک نامحدود متناسب با استهلاک دارایی های نامشهود و بدهی های بدون پشتوانه است که نشأت گرفته از سود و زیان است . در حالیکه دوره استهلاک محدود متناسب با استهلاک تدریجی بدهی های نشأت گرفته از تعهدات بدون پشتوانه O  PEB

  است و به موجب همین فرآیند مؤسسات آموزش محلی می بایستی زمان طولانی را برای استهلاک بخشیدن بر بدهی های خود در دوره استهلاک نامحدود اختصاص دهند . 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی , مقاله در مورد تحقیق مقاله مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی , تحقیق درباره تحقیق مقاله مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی , مقاله درباره تحقیق مقاله مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی
امتیاز کاربران: 

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول