کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله یراق ترموکوپل

مشخص نشده
مشخص نشده
12
مشخص نشده
3 MB
19334
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله یراق ترموکوپل

  یراق ترموکوپل – توضیحات یا توصیفات :

  عموما" اگر درجه ی حرارتی که  گاز های زیر مصرف می کند بخشی از اندازه گیری را به وسیله ی 8  ترموکوپل ، جای یا فضای برابر اطراف بخش مصرفی هر ترموکوپل در خطی یا یک شعله اشعه احتراق شروع مس شود .

   

   

  توضیحات :

  یراق شامل 8 تا عنصر سه ضربه ای ترموکوپل به طوری که هم فاصله ی فضا در اطراف گاز مولد بخش مصرفی می باشد .

  هر ترموکوپل به صف کشیده شده با خط مرکزی یک شعله 5  مپ کاندی احتراق صف کشیده شده است و اگر چه درجه حرارت در لامپ اشعه که می تواند مدار آنالیز را در یراق به شکل تکی اندازه گیری کند.

  ترموکوپل مادر جفت های جعبه  انشعابی ترموکوپلی با هم مرتبطتند و اگر چه از این سیم های یراقی که پوشیده می شوند در بخش لوله لامپ اشعه به جعبه انشعابی اصلی که در زیر بخش مصرفی واقع شده است .

  کانال های کوتاه گسترده  منجر می شوند از جعبه انشعابی اصلی به چند میخ پریزی که با صفحه ساخته شده مرتبط شده است

  بیشتر از حد گرم کردن جعبه های انشعابی  جلوگیری کنیم در نتیجه یا به واسطه بخش مولد گاز مصرفی یک صفحه گازی ( MOD 3614 ) و تجزیه گرمای پایدار یا مقاو مت کنند. انباشته شده در میان هر جعبه انشعابی و بخش مصرفی که واقع شده است.

  هر ترموکوپل شامل 3 عنصر یا گروه ها ( شکل 3 ) که شامل دو انشعاب غیر متشابه به سیم های فلزی می باشد .

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  عنصر کروم نیکل ( قطب مثبت) و نیکل آلو مینیوم ( قطب منفی) تا یک اندازه تو کار گذاشته شده  در عایق سرامیک در پایداری گرمای اشعه پوشش دارد .

  می شود از رسیدن فرسایش جلوگیری شود در کروم های نیکل و نیکل آلو مینیوم به وسیله ترکیب های گوگردی که حضور دارند در گاز های مصرفی جاری شده هننگامی که مولد یا دینام گاز در سوخت دیزلی در حال چرخش می باشد 3691 mod ترموکوپل  هایی که با سیم ها پوشش داده شده در 600 ماده معرفی شده است.

  گلوله سربی از هر ترموکوپل به شکل 3 ، سه محیط جداگانه بر طبق سه عناصری که در این ترموکوپل ها می باشند نیز پدیدار شده است.

  یک محیط گلوله های سربی که قرمز رنگ بلند و گلوله سربی آبی رنگ شکل گرفته است و دو مین به وسیله ی قرمز رنگ کوتاه و گلوله سربی آبی رنگ و سو مین گلوله های سربی سفید ( مثبت) و سبز ( منفی ) .

  هر جفت از این گلوله های سربی قرمز و آبی سیم پوشی شده است در موازات با پایه های متشابه از ترموکوپل های باقی مانده به شکل دو محیط پایانه موازی یکسان در دو جفت از پایانه ها در جعبه انشعابی اصلی .

  سیستم آنالیز سیم پوشی شده به جعبه انشعابی اصلی به شکل 8 محیط جداگانه به وسیله ی ارتباط گلوله های سربی سفید از هر ترموکوپل به پایانه مثبت جداگانه و 8 گلوله سربی سبز به پایانه ی منفی رایج.

  دو محیط موازی به سیستم به شکل ساده مرتبط شده است یکی از این مقیاس ها درجه حرارت گازهای میانگین را فراهم می کند و دیگری سیستم کنترل درجه حرارت بالا را .

  سیستم آنالیز  فراهم می کند هشت علامت درجه حرارت را به شکل تکی به آنالیز درجه حرارت گازی که همچنین در سیستم این دستگاه واقع شده است .

   

  عمل :

  گازهای مصرفی در سوراخ های ورودی قسمت جلو ی ترموکوپل ها وارد می شوند ، در اطراف این عناصر  نیز گرمای انشعابی جاری می شود و اگر چه مصرف می شوند سوراخ های خروجی در قسمت عقب وارد می شوند .

  مقیاس ترموکوپل ها ی گازهای مصرفی درجه حرارت را با یک EME  تغیر می دهد و چیزی که مستقیما" مناسب است به درجه حرارت های متفاوت بین گرمای انشعابی در سیستم این دستگاه می باشد

   

  بخش 19 – بخش اتقال گرما یا گرمای انتقالی -  توصیفات

  به طور کلی :

  اساسا" بخش انتقال نیز  یک بخش استوانه ای ساده می باشد با اندکی شکل مخروطی که پایانه جلو قرار دارد و با بخش مصرفی  نیز  درگیر است . وظیفه بخش انتقالی به گاز جریان شده یکنواخت منجر می شود از بخش مصنوعی به کانال گازها جاری که به نیروی متلا طم بستگی دارد و به جمع آور ی بخش که به تغییر مکان ماشین اجازه داده می شود یا بخش مصرفی بدون تولید گازهای اصلی جاری شده می باشد . برای این هدف بخش انتقالی از سمت عقب جمع آوری شده به بخش لوله گاز جاری شده ساخته می شود.

   

  تو ضیحات یا تو صیفات :

  دستگاه انتقالی یک دستگاه استوانه ای پولاد مقاو مت گرمایی است . مناسب است بین بخش مصرفی و بخش لوله گازی جاری شده یا نیروی متلاطم ورودی.

  جلوی لبه ی بیرون آمده ی چرخ محفوظ نگه داشته می شود به بخش مصرفی به وسیله ی دو جفت صفحه نگهدارنده و دسترسی به چیزی که بدست آمده می شود در میان بخش مصرفی دو در می باشد.

  لبه ی بیرون آمده چرخ کاملا" آزاد و اقعع شده است برای انبساط درد یا متد های گازهای درونی جاری شده می باشد که در قسمت جلوی لبه ی بیرون آمده چرخ اجازه داده می شود.

  هر دو لبه ی بیرون آمده ی چرخ در بخش انتقال  قرار گرفته است به وسیله ی بخش پولاد در بخش  کره ای شکل قرار گرفته است و به وسیله ی گاز های مصرفی تحت فشار قرار گرفته است.

  چیزهایی که به وسیله ی سوییچ های کوچک قبلی بیان شده است توده ای از سیلنیوم که تصفیه شده است فاصله جرقه ی الکتریکی چیزی حدود دو کیلو وات و ظرفیت مخزن انبار تفکیک شده است.

   

  عمل :

  هنگامی که ولتاژ اصلی به کار برده می شود مبدل اصلی با مبدل خروجی ارتباط برقرار می کند و مرتبا" ظرفیت مخزن انبا ر از طریق سیلنیوم نیز شارژ می شود.

  فاصله دستگاه جرقه الکتریکی 4 کیلو  وات می باشد تا اینکه بتواند تفکیک بشود و از ظرفیت پتانسیل ممانعت می شود.

  فاصله دستگاه جرقه الکتریکی در 2 کیلو  وات تصفیه می شود و وظیفه گنجایش فاصله جرقه ی الکتریکی از پیستون عبور می کند .

  این بین 70  تا 100 بار در هر دقیقه ظاهر می شود تا اینکه به مدت طولانی به برق وصل شود.

  دو تا 55000   مقاوت اهمی در این دستگاه ها ارتباط دارد به دو تا قطب که بیهوده حذف می شود  ودر مدت کوتاهی هر تغییر الکتریکی که در گنجایش استفاده می شود نیز خارج می شود.

  ژنراتور گاز دیوز – رولز اون(AVON) :                                 صفحه 121بخش 20: توصیف – سیستم احتراق :

   

   سوخت احتراق اولیه در طول شروع کار موتور به وسیله ی دو سیستم احتراق با انرژی بالا به صورت جداگانه در هر موتوری تحت تاثیر قرار می گیرد.

  هر سیستم قادر به شروع کار موتور یا راه اندازی موتور در موقع رویارویی با خراب شدن سیستم دیگر می باشد.

  هر سیستم از یک شمع igniter می باشد که در محفظه ی احتراق  قرار می گبرد هر شمع به وسیله یک واحد igniter با انرژی بالای جداگانه تغذیه می شود.

  هر شمع igniter  به واحدigniter  اش به وسیله یک کابل ولتاژ بالا متصل می  شود.

  شعله از طریق لوله های شعله ای منتشر می شود که درآن احتراق به صورت اولیه با لوله های شعله ای دیگر به وسیله لوله های مرتبط دهنده ای که هر لوله ی شعله ای را به لوله های  شعله ای نزدیک تر متصل می کند تحت تاثیر قرار می گیرد .

   

  صفحه 122

  ژنراتور گازی دیوز – رولز اون (AVON) :

  شمع های  igniter  دو نوع تخلیه ی سطحی شعله های igniter که برای هر موتوری مناسب می باشد لوله های شعله ای شماره 3و6 برای فراهم کردن سوخت احتراق پاشیده شده از مشعل ها مورد استفاده قرار می گیرد .

  هر شمع (شکل 1) دارای یک شکاف جرقه ای  می باشد که به وسیله ی  یک ماده 

  نیمه رسانا پوشیده می شود

  تخلیه در شمع به وسیله یک نشت الکتریکی کوچک از طریق سطح این مواد (ماده) شروع می شود ، که این عمل یک مسیر کم مقاومت را برای تخلیه ی اصلی از طریق واحد igniter   فراهم می کند .

  هر شمع درون یک تیغه پیچ می شود ودر موقعیت به وسیله ی یک قفل خورشیدی  محکم به وسیله ی یک  پیچ تنظیم نگه داشته می شود .

  تخلیه الکتریکی از طریق شمع های igniter  به وسیله ی انرژی های  بالا تولید می شود  ،  واحدهای igniter  عمل کننده ی اصلی ، جایگا هی که  بین نصب آنها (واحدهای igniter) تفاوت نداشته باشد .

  هر واحد  در یک جعبه فلزی ضد آب وضد خاک قرار گرفته شده که دارای شکاف کنتور تخلیه می باشد که به وسیله یک لایه لاستیکی  ثابت برای زیر در حمایت می شود  .

   

  اتصال برای ذخیره ولتاژ پایین آن چنان مرتب می شود که در جعبه مجبور به برداشتن نداشته باشد (مجبور نباشیم در جعبه را برداریم) .

  قابلیت ذخیره ی ولتاژ پاین منجر به جوش دادن جعبه ی تقسیم کوچک به پایانه ی انتهایی جعبه اصلی می شود .

  این جعبه ی تقسیم از یک صفحه پایانی کوچک حمل کننده ی دو علامت Lو N تشکیل می شود . یک علامت  پایانی اتصال به زمین همچنین به وجود می آید

   ( ارائه می شود)     

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله یراق ترموکوپل

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله یراق ترموکوپل , مقاله در مورد تحقیق مقاله یراق ترموکوپل , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله یراق ترموکوپل , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله یراق ترموکوپل , تحقیق درباره تحقیق مقاله یراق ترموکوپل , مقاله درباره تحقیق مقاله یراق ترموکوپل , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله یراق ترموکوپل , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله یراق ترموکوپل
امتیاز کاربران: 

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول