کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله مرگ درختان نارون

مشخص نشده
مشخص نشده
13
مشخص نشده
5 MB
23117
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مرگ درختان نارون

  مرگ هلندی نارون (DED)

  همراه با ظهور مرگ هلندی نارون (DED) در آغاز قرن بیستم ،نارون در اروپا ،شمال آمریکا و قسمتهایی از آسیا اثرات مخربی رابا بیماری پژمردگی آوندی ایجاد کرد که آن با قارچ Ophiostoma از Ascomycota رابطه داشت.

  اگر چه اولین موج از مرگ هلندی نارون به وسیله ی Ophiostoma ulmi بود اما هنوز از سال 1940 توسط دو گونه ی Ophiostoma novo-ulmi و Ophiostoma ulmiو هیبرید آنها O.novo-ulmi Brasierl در حال پیشرفت همه جا گیر است که از جمله بهترین مثال ها از پاتوژن های درختان هستند که با حشرات انتقال می یابند ، در این مورد خاص به وسیله ی سوسک های پوستخوار نارون از جنس Scolytus geoffroy و در شمال آمریکا اغلب با Hylurgopinus rufipes ، Scolytus multistriatus ، S. pygmaeus در میان اجتماع 8 گونه ی scolytus در اروپا به درخت نارون می آوردند . در قرن بیستم S.multistriatus معرفی شد و در شمال آمریکاو در استرالیا و نیوزلند مستقر شد.

  هر دو گونه ی scolytus وابسته هستند ،چو نسوسک پوستخوار زمانی که به دنیا می آید در کنده ها و شاخه های درخت ایجاد استرس می کند.

  مهمترین ضربه ی S.multistriatus و S.pygmaus به نقش ناقل بودن انها برای پاتوژن بیمار ی مرگ هلندی نارون مربوط می شود که در درختان سالم طی تغذیه ی مرحله ی بلوغ از پوست درخت ، شاخه های کوچک و محل انشعاب شاخه ها در طوقه از درختان نارون سالم پاتوژن را انتقال می دهند .

  گونه های scolytus دارای mycangium نیستند در عوض می توانند اسکوسپوره او کنیدی های Ophiostoma novo-ulmi را انتقال دهند و روی سطح بدن خود حمل کنند.

  با توجه به اینکه اهمیت Scolytus spp. در قدرت انتقال پاتوژن های مرگ هلندی نارون است.کنترل اندازه ی آنها در برابر حشرات از بخش های ضروری استراتژی های مدیریت یکپارچه در برابر مرگ هلندی نارون است.

  هشت گونه از کنه های فورتیک شامل : Chelacheles michalskii Samsinak, Histiostoma ulmi, Pseudotarsonemoides eccoptogasteri, Proctolaelaps eccoptogasteris, Pr. Scolyti , Pyemotes scolyti, Tarsonema crassus, Trichouropoda bipilis به عنوان کنه های فورتیک در روی S.multistriatus و

  S.pygmaeus یا از Scolytus galleries روی نارون در اروپا ثبت شده اند.

  به خصوص برای Pr.scolyti و Py.scolyti تا حدی ممکن است اجتماع متفاوتی از گونه های کنه به S.multistriatus در شمال آمریکا بچسبد.

  در سال 1974 Smiley& Moser یک taxa جدید را توصیف کردند:

  Heterotarsonemus scolyti

  Pseudotarsonemoides scolyti

  Tasonemus kennedyi

  Ununguitarsonemus peacocki

  همه ی اینها حالت روی حشرات فورتیک دارند و در دالان های S.multistriatus روی نارون امریکایی پیدا شدند.

  هیچکدام از این چهار کنه در اروپا ،جایی که بومی آنجا هستند ثبت نشده اند .

  سوسک برگ خوار نارون(Galerucella Luteola Muller )

  این حشره سوسکی است به طول 5/5 الی 7 میلیمتر دارای با لپوشهایی به رنگ زرد تمایل به سبز می باشد که به تغذیه از برگ درخت نارون سوراخهایی در آن ایجاد می نماید.

  ولی اهمیت مبارزه با سوسک برگخوار بخاطر نوع تغذیه لارو این سوسک می با شد که پارانشیم برگ را از بین برده وبه اصطلاح درخت توری م‍ی شود و به علت ضعیف شدن درخت به خاطره عدم فتوسنتز کانی درخت ضعیف شده پذیرایی آفات دیگر نظیرسوسک چوبخوارsartu (salsky Aeolesthe) شده که نهایتا منجر به نابودی درخت می گردد.

  درنسل اول سوسک زمستان گذران از لابلای تنه آسیب دیده درختان و در شکافها و درجاهای از این قبیل همراه با مساعد شدن هوا وجوانه زدن درختان نارون از پناهگاهای خود خارج شده و مشغول تغذیه برگ درخت نارون می شود و حدود یک هفته بعد از تغذیه حشره بالغ جفت گیری کرده آماده تخمگزاری می شود. تخمها حدود یک میلی متر و دارای دستجات مختلف از3 تا 24 و یا بیشتر و به رنگ زرد می باشند و اکثر تخمها در سطح زیرین برگ گذاشته می شود و بعد از حدود 8 روز یا بیشتر بسته به مساعد بودن شرایط آب و هوا تفریخ می شوند .

  رنگ تخمها در هنگام نزدیک شدن به لحظه تفریخ تیره رنگ شده و لارو درون این تخمها باعث تیره رنگ شدن آن می شوند.

  طول لارو ها در هنگام تفریخ کمی بیشتر از یک میلی متر می باشد و این مقایسه با یک سوزن ته گرد به خوبی مشهود است کمی بعد از تفریخ لاروها شروع به تغذیه پارانشیم برگ کرده وخسارت زدن به برگ را شروع می نمایند . و بعد از مدت 5 روز پوست اندازی کرده و به سن 2 لاروی می رود بعد از حدود یک هفته به سن لاروی 3 می رود و به خاطره اشتهای زیادتر خسارت زیاد تری به بر گ وارد می آورد .

  مدت لاروی سن 4 نیز تقریباً اندازه سن 3 می باشد بعد با پایین آمدن لارو از درخت به دنبال محل مناسبی جهت شفیره شدن مثل سوراخهای تنه درختان زیر پوست آسیب دیده درختان ، لابلای بوته های ترون نزدیک به درخت نارون و یا در پای درختان نارون با کم تحرک شدن و حلقه زدن و پوست اندازی لارو سن 4 وارد مرحله شفیرگی می گردد.

  طول شفیره ها حدود 7 میلی متر و به رنگ زرد می باشد که به تدریج رنگ آن رو به تیر شدن می رود و به رنگ قهوه ای کم رنگ متمایل می گردد در این هنگام است که اندام شفیره رشد کرده دارای حرکت جزئی می گردد و بعد از حدود 10 روز به حشره بالغ نسل بعد تبدیل می شود .

  تعداد تخم های گذاشته شده یک نسل بسته به شرایط آب و هوا از 400 – 1000 عدد در نوسان است و اگر میانگین تخمهای گذاشته شده یک سوسک را 500 عدد فرض کنیم و اگر این 500 عدد تخم بدون مزاحمت به سوسک بالغ تبدیل شود از یک سوسک تا نسل 3 حدود125000.000 سوسک به وجود می آید و این رقم تصور خسارت وارد به درخت را بیان می دارد . لذا لزوم به موقع مبارزه بخصوص در زمستان  با کند کوب پای درختان ، جمع آوری برگهای خشک یا یخ آب زمستانی کندن پوست خشک شده درختان که محل زمستان گذرانی سوسکها می باشد می توان جمعیت زیادی از آنها را از بین برد واز کانون شدن آفت در یک محل جلوگیری نمود . چون امکان ریشه کن کردن کامل آفت و جود ندارد مبارزه بعد به صورت مکانیکی و با جمع آوری تخم های گذاشته شده سوسک برگخوار نارون بر روی درختان انجام می پذیرد .

  مقایسه تخم سوسک برگخوار نارون و تخم کفشدوزک:

  به علت شباهت ظاهری تخم سوسک برگخوار نارون با تخم نوعی کفشدوزک ((coccinella conglohyta باید در تشخیص این دو نوع تخم دقت کافی به عمل آورد تا در هنگام مبارزه مکانیکی اشتباهاً بجای تخم سوسک برگخوار نارون از درخت حذف نگردد . این تخمها شبیه به تخم سوسک برگخوار نارون بوده با این تفاوت که به صورت استوانه ای و به صورت منظم در کنار هم چیده شده اند ولی نوع تخم گذاری سوسک برگخوار نارون به صورت خوشه ای به هم چسبیده می باشد و رنگ تخم کفشدوزک زرد مایل به زعفرانی کم رنگ است.

  لارو کفش دوزک بعد از تفریخ شروع به خوردن تخم سوسک برگخوار کرده و اندازه آن هم اندازه لارو سن 1 سوسک برگخوار نارون می باشد با این تفاوت که حرکت آن بسیار سریعتر از لارو سوسک برگخوار نارون می باشد لارو کفشدوزک نیز پس از 3 بار پوست اندازی به مرحله شفیرگی می رسد و در نهایت به کفشدوزک بالغ تبدیل می گردد .

  د رخت نارون آفاتی نظیر سن و شته نیز دارد که از ضرورت کمتری نسبت به سوسک برگخوار برخوردار است و هر کدام مبارزه مخصوص به خود دارد که در حوصله این مقاله نمی گنجد.

  آفات نارون

  روش مبارزه:

  1.شته پشمی ، آندوسولفان ،دیازینون ، سمپاشی هنگام بهار زمانی که برگها باز شده باشند (جداکردن شنه با آبپاشی بر روی درختان کوچک )

  2.سوسک پوست خوار = کلروپیرینوس

  3.سوسک برگخوار نارون = سمپاشی در زمان ظهور اولین لاروها معمولا ًزمانی که برگها کاملا ً باز شده باشند وسمپاشی دوم در تیرماه .

  4.سپردار = اتیون + روغن جهت سمپاشی در زمان خراب درخت کارباریل یا آسفیت جهت ساشی بر علیه پوره ای خزنده از خرداد و تیر .

  5.کرم تارزن پاییزه = کارباریل - تری کلروفن یا کلروپیرنیوس- سمپاشی در زمآان ظهور کرمها.

  عوامل برهم زننده تعادل طبیعی گیاهان :

  .عوامل غیر زنده : شامل گرما زد گی – تگرگ – سیل و غیره و کمبود1

  مواد غذا

  2 . عوامل زنده : ویروس- باکتری – قارچ

  3 . عوامل بیماریزای گیاهان – عوامل جوی – کمبود مواد و غذایی – ویروس – باکتری

  آثار آنها عبارتند از :تخلخل در جذ ب و سوخت و ساز ( فتو سنتز ) گیاه و از بین رفتن کامل آن .

  لارو – از سه قسمت مجزا شامل سر– سینه – شکم تشکیل شده .

  شفیره – حشره کامل فاقد حرکت و تغذ یه و هر نوع فعالیت است و ممکن است به صو رت دارای پوشش و یا فاقد پوشش باشد .

  از نظر فیزیکی ممکن است شته ها بالدار و یا بدون بال باشند و از نظر تولید مثل هم ممکن است بکرزا – زنده زا – دو جنسی – تخم زا با شند .

  تغذ یه آنها توسط خرطو م مکنده صورت می گیرد – شیره گیاهان را می مکند .

  عوارض شته ها = زرد شدن برگ – پیچید گی برگ – ریزش میوه و گل – تغییر شکل برگها ایجاد عسلک روی برگ و سایر اندام که مایع چسبناک و شیرین است که همان مدفوع حشره است و باعث جذب مورچه – زنبور و را بطه بیو لوژیک را شامل می شود .

  لارو سوسک برگخوار = دارای سه قسمت پا – نقطه سیاه رنگ و موهای سیاه رنگ است واز پارانشیم سطح زیرین تغذ یه می کند و رگبرگ و سطح فوقانی باقی می ماند که اصطلا حا توری می کند .

  تغذ یه حشره کامل از اپیدرم و پارانشیم است که حفره ایجاد شده و فواصل دایره ای نا منظم و بیضی شکل باقی می ما ند . زیست شنا سی سوسک نا رون = ز مستان گذ رانی در محل هایی شامل خار و خا شاک شکاف زمین و شکاف تنه درختان .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مرگ درختان نارون

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله مرگ درختان نارون, مقاله در مورد تحقیق مقاله مرگ درختان نارون, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مرگ درختان نارون, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مرگ درختان نارون, تحقیق درباره تحقیق مقاله مرگ درختان نارون, مقاله درباره تحقیق مقاله مرگ درختان نارون, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مرگ درختان نارون, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مرگ درختان نارون
امتیاز کاربران: 

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول