کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله قوای باطنی نفس از دیدگاه فارابی

مشخص نشده
مشخص نشده
15
مشخص نشده
60 KB
23668
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله قوای باطنی نفس از دیدگاه فارابی

  آشنایی با فارابی

   

  ابونصر محمد بن محمد طرخان فارابی در سال 339 ه.ق کالبد خاکی در گهواره خاک کشید و با توجه به عمر 80 ساله اش ، حدود سال 260 هق متولد شد.شمس الدین محمد شهروزی در «تاریخ الحکما» ابونصر فارابی را ایرانی معرفی می کند و پدر وی را سردار لشکری.
  هنگامی که فارابی وارد بغداد شد، خلافت عباسی دوره انحطاط خود را طی می کرد.امام این اختلاف نظر وجود دارد که آیا وی ابتدا به بغداد رفت و از آنجا به حرّان یا به عکس.حرّان در آن دوره یکی از مراکز مهم علمی بود و همراه با اسکندریه، انطاکیه، رها، نصیبین، قنسرین، بغداد و مراکزی در ایران، در انتقال علوم یونانی و مناطق دیگر (عربی، سریانی، رومی و هندی) به سرزمینهای اسلامی مدد می رساندند.هنگامی که فارابی به بغداد آمد بغداد نه تنها از نظر سیاسی مرکز یک امپراطوری قدرتمند جهانی بود که از نظر علمی با داشتن کتابخانه ای معظم سر آمد بود.در همین شهر وی پایه های اقتدار علمی و فلسفی خود را بنیاد نهاد.وی دومین فردی است - بعد از کندی - که بر آثار افلاطون و ارسطو شرح و تحشیه نوشت و از آثار این دو فیلسوف یونانی رمزگشایی کرد.اشتهار ابونصر فارابی به «معلم ثانی» از همین جا نشست می گرفت و ارسطو «معلم اول» است.تبحر فارابی به ویژه در گشودن گره های غامض آثار این دو فیلسوف بزرگ سبب شد که عده ای بر این رأی پای فشارند که وی نکته تازه ای نیاورده و مقلد افلاطون اشراقی و مُثُلی مسلک و ارسطوی مشایی روش و طبیعی مسلک بوده است و می افزایند که آثار تألیفی وی نیز متأثر از نوافلاطونیان دوره مسیحیت قرون وسطاست.
   

  نظری بردیدگاه فارابی بر عقل و نفوس

  درباره عقول و نفوس است که در ماهیت عقل و چگونگی حدوث هر یک از مراتب آنها و آن چه از هر یک حاصل می آید و کیفیت این ارتباط و علیت وجود آنها نسبت به افلاک و تعلق تدبیر آن ها بحث دارد.

  افلاک و اجرام عنصری یا هیولائی و چگونگی وجود مقدمات جوهری و تعداد و فرق آنها با اجرام فلکی تبیین می شود.

  - در قوای انسانی و تربیت رئیس و مرئوس و ...نسبت زن و مرد و ما به الاختلاف و دخالت مخصوص هر یک در تولید و اقسام معقولات در نفس و جهت ورود آن ها در در اصناف معقولات و ماهیت عقل بالقوه و بالفعل و عقل هیولایی و منفعل و عقل فعال و مرتبت و افعال وی و کیفیت ارتسام معقولات در عقل بالقوه یا هیولایی و معنی اراده و اختیار و محل آنها در نفس.

  - و بیان این که انسان به اجتماع نیاز دارد و اصناف اجتماعات، ریاست در مدن فاضله، صفات رئیس فاضل و اضداد مدینه فاضله را در مراحل بعدی بحث می کند.

   

  عالم‌ علوی‌ یا جهان‌ بالا

  ما خدا را از روی‌ موجوداتی‌ که‌ از او صادر می‌شود می‌شناسیم‌ و شناخت‌ ما نسبت‌ به‌ همین‌ موجودات‌ صادره‌ از او، استوار از شناختی‌ است‌ که‌ نسبت‌ به‌ ذات‌ واجب‌ داریم. همه‌ چیز از خدا صادر می‌شود، و علم‌ او عبارت‌ از قدرت‌ عظیم‌ اوست‌ و چون‌ او درباره‌ی‌ ذات‌ خویش‌ تعقل‌ می‌کند عالم‌ از او صادر می‌گردد. و علت‌ هستی‌ همه‌ی‌ اشیأ تنها اراده‌ی‌ آفریدگار توانا نیست، بلکه‌ علت‌ همه‌ی‌ این‌ امور علم‌ اوست‌ به‌ صدور آنچه‌ از او واجب‌ می‌آید. صور و مثل‌ اشیأ از ازل‌ نزد خداست. و از روز ازل‌ مثال‌ او که‌ «وجودثانی» یا «عقل‌ اول» نامیده‌ می‌شود فیضان‌ می‌یابد، و همین‌ «عقل‌ اول» محرک‌ «فلک‌ اکبر» است.

  ‌پس‌ از این‌ عقل، عقول‌ افلاک‌ هشتگانه‌ می‌آیند، که‌ به‌ ترتیب‌ یکی‌ از دیگری‌ صادر می‌شوند، و هر یک‌ از آنها نوعی‌ جداگانه‌ است. و این‌ عقول‌ که‌ اجرام‌ سماوی‌ از آنها صادر می‌گردد، عبارت‌ از مرتبه‌ی‌ «وجود ثانیه» یا «عقل‌ اول» است‌ که‌ فارابی‌ آنها را با فرشتگان‌ آسمان‌ یکی‌ می‌داند.

  ‌در مرتبه‌ی‌ سوم‌ «عقل‌ فعال» در انسان‌ پیدا می‌شود، که‌ او را «روح‌ القدس» نیز گویند، و اوست‌ که‌ عالم‌ بالا را به‌ جهان‌ پایین‌ مربوط‌ می‌کند.

  ‌در مرتبه‌ی‌ چهارم‌ نفس‌ قرار دارد هر یگ‌ از عقل‌ و نفس‌ پیوسته‌ در یک‌ حالت‌ نمی‌ماند، بلکه‌ به‌ تکثر افراد انسان‌ زیاد می‌شود.

  ‌در مرتبه‌ی‌ پنجم‌ صورت‌ پیدا می‌شود. در مرتبه‌ی‌ ششم‌ ماده‌ می‌آید. و به‌ این‌ دو یعنی‌ عقل‌ و نفس، سلسله‌ی‌ موجوداتی‌ که‌ ذوات‌ آنها جسم‌ نیست، به‌ پایان‌ می‌رسد.

  ‌پس‌ مراتب‌ سه‌گانه‌ نخستین: خدا، و عقول‌ افلاک، و عقل‌ فعال، جسم‌ نیستند. اما مراتب‌ سه‌ گانه‌ی‌ اخیر، یعنی: نفس؛ و صورت‌ و ماده، این‌ جمله‌ با اجسام‌ ارتباط‌ و پیوند دارند، گرچه‌ خود ذاتاً‌ جسم‌ نیست. اما اجسام، که‌ منشأ آنها قوه‌ی‌ متخیله‌ است، نیز شش‌ جنس‌ دارد، که‌ در مقابل‌ مراتب‌ موجودات‌ عقلی‌ است، و آنها عبارتند از: -1 اجسام‌ سماوی؛ -2 حیوان‌ ناطق؛ -3 حیوان‌ غیرناطق؛ -4 اجسام‌ نباتی؛ -5 معادن؛ -6 اسطقسات‌ چهارگانه.

  ‌از این‌ سخنان‌ فارابی‌ بر می‌آید که‌ او از آموزگاران‌ ترسایی‌ خویش‌ متأثر بوده‌ است، چه‌ عدد سه‌ را در نزد ترسایان‌ همان‌ شأنی‌ است‌ که‌ عدد چهار نزد فلاسفه‌ی‌ طبیعی‌ داشت؛ و اصطلاحات‌ زیادی‌ را که‌ فارابی‌ به‌ کار برده‌ است‌ همین‌ تأثیر او را از استادان‌ ترسایی‌ تأیید می‌کند. 

  َ‌

   جوهر فلسفه‌ فارابی‌

  جوهر فلسفه‌ فارابی‌ به‌ مذهب‌ نوافلاطونیان(50) بر می‌گردد؛ چه‌ می‌بینیم‌ که‌ به‌ نظر او خلق‌ یا صدور عالم‌ از خدا، به‌ صورت؛ از عالم‌ عقول‌ آغاز می‌گردد، یعنی: چون‌ عقل‌ نخستین، آفریدگار خود را تعقل‌ می‌کند، عقل‌ فلک‌ دوم‌ از آن‌ صادر می‌گردد؛ و از تعقل‌ این‌ عقل‌ در حق‌ خود و درباره‌ی‌ اینکه‌ جوهریست‌ مجرد، وجود فلک‌اقصی‌ لازم‌ می‌آید؛ و بدینسان‌ صدور عقول‌ یکی‌ از دیگری‌ استمرار می‌یابد، تا به‌ فلک‌ ادبی‌ برسد که‌ فلک‌ قمر نامیده‌ می‌شود و این‌ فیض‌ با نظام‌ افلاک‌ در نزد بطلیموس‌ متفق‌ می‌گردد.

  ‌و همین‌ نظام‌ را در کتاب‌ «کمدی‌ الهی» دانته‌ Dante در گذشته‌ی‌ 1321) نیز می‌توان‌ یافت. آن‌ گاه‌ همین‌ افلاک‌ به‌ سبب‌ اجتماعشان‌ سلسله‌ی‌ پیوسته‌یی‌ را تشکیل‌ می‌دهند، زیرا عالم‌ واحد است. و اینجا عالم‌ و حفظ‌ وجود آن‌ نیز چیزی‌ واحد است. همچنین‌ عالم‌ تنها آشکارکننده‌ی‌ وحدت‌ ذات‌ الهی‌ نیست، بلکه‌ در نظام‌ بدیع‌ خویش، مظهر عدل‌ الهی‌ نیز هست؛ پس‌ جهان‌ با ترتیبی‌ که‌ دارد بر نظامی‌ طبیعی‌ و استوار پایدار است. و این‌ نشان‌ از آن‌ دارد که‌ دانته‌ نظام‌ انتولوژیک‌ فیلسوفان‌ اسلامی‌ را به‌ عاریت‌ گرفته‌ است. 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله قوای باطنی نفس از دیدگاه فارابی

  فهرست:

  آشنایی با فارابی

  نظری بردیدگاه فارابی بر عقل و نفوس

   عالم‌ علوی‌ یا جهان‌ بالا

   جوهر فلسفه‌ فارابی‌

  نوآوری‌ فارابی‌ درباب‌ نفس‌ و عقل‌

   

  منبع:

   

  www.Wegetweb.com

  www.Eshragh.ir

   

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله قوای باطنی نفس از دیدگاه فارابی, مقاله در مورد تحقیق مقاله قوای باطنی نفس از دیدگاه فارابی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله قوای باطنی نفس از دیدگاه فارابی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله قوای باطنی نفس از دیدگاه فارابی, تحقیق درباره تحقیق مقاله قوای باطنی نفس از دیدگاه فارابی, مقاله درباره تحقیق مقاله قوای باطنی نفس از دیدگاه فارابی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله قوای باطنی نفس از دیدگاه فارابی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله قوای باطنی نفس از دیدگاه فارابی
امتیاز کاربران: 

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول