کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران

مشخص نشده
مشخص نشده
24
مشخص نشده
115 KB
24986
قیمت: ۲,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران

  چکیده

  در این مقاله به بررسی حسابرسی از دیدگاه اسلام پرداخته شده است. به استناد آیات قران، احادیث و روایات پیامبر اسلام و امامان شیعه نه تنها اسلام بطور کلی ضرورت حسابرسی و نقش آن را در سالم سازی محیط اقتصادی و اجتماعی یاد آور شده است، بلکه بطور صریح به مفاهیمی از قبیل استقلال رأی، دانش و تجربه، مراقبت و دقت حرفه یی، شناخت موضوع، مشاوره، برنامه ریزی و تقسیم کار که از عناصر اصلی حسابرسی هستند، اشاره کرده است. به بیان دیگر، نتایج بررسی نشان می دهد که اسلام حسابرسی و عناصر اصلی آن را در شکل پیشرفته­ی امروزی آن مورد تأیید قرار می دهد.

  واژه های کلیدی: حسابرسی، استقلال، دانش و تجربه، مشاوره، تقسیم کار، مراقبت و دقت حرفه­یی.

   

  مقدمه

  در طول تاریخ اسلام، مسلمانان و علمای دینی همواره به استناد قرآن، احادیث و روایات پیامبر اسلام، امامان و بزرگان دینی ادعایی مبنی بر جامعیت دین اسلام داشته و دارند و معتقدند که این منابع و در رأس آنها "قرآن" به عنوان کلام خداوند، فراگیری نسبت به تمامی موضوعات دارند. حال، این سئوال به ذهن می رسد که آیا در 1400 سال قبل که حسابرسی به شکل امروزی توسعه و گسترش نیافته بود قران، پیامبر اسلام و امامان شیعه به ضرورت حسابرسی و تأثیر آن در اصلاح امور اشاره یی کرده اند؟

  خداوند در قرآن در سوره­ی قمر آیه های 32،22،17 و 40 می فرماید "و به تحقیق آسان کردیم قرآن را برای پند گرفتن، پس آیا پند گیرنده­یی هست؟"

  علمای اسلام و مفسرین قرآن به استناد این آیه و آیه های متعدد دیگر معتقدند که قرآن فراگیری به تمامی موضوعات دارد و این انسان است که باید با استفاده از معانی ظاهری و باطنی قرآن موضوعات خاص خود را استنباط نماید. با توجه به اینکه کلمه­ی "پند گرفتن" در آیه­ی مزبور محدود و مقید به موضوعی خاص نشده است، می توان چنین استنباط کرد که با کنکانش ماهرانه، هر موضوعی را می توان در قرآن به عنوان یک مرجع مطلق یافت کافی است که انسان جوینده و پند گیرنده باشد.

  خداوند در سوره­ی آل عمران (آیه های شماره­ی 17 و 199)، سوره­ی رعد (آیه­ی شماره­ی 41)، سوره­ی ابراهیم (آیه­ی شماره­ی 51)، سوره­ی نور (آیه­ی شماره­ی 39) و سوره­ی مومن (آیه­ی شماره­ی 17) می فرماید:    " به درستی که خداوند سریع ترین حسابداران و حسابرسان است."

  علاوه بر این، خداوند در سوره­ی انبیاء (آیه­ی شماره­ی 1)، سوره­ی ص (آیه­ی شماره­ی 53)، سوره­ی انشاق (آیه­ی شماره­ی 8) به ترتیب می فرماید: " حسابدهی مردم نزدیک است و ایشان در بی خبری باشند". "این است آنچه برای روز حساب وعده داده می شود". " پس به زودی حسابرسی کرده، حسابرسی آسان."

  همچنین، خداوند در سوره­ی حجر (آیه های شماره­ی 92و 93)، سوره­ی نحل (آیه­ی شماره­ی 93)، سوره­ی اعراف (آیه­ی شماره­ی 7)، سوره­ی توبه (آیه­ی شماره­ی 127) و سوره­ی غاشیه (آیه های شماره­ی 25 و26) به ترتیب می فرماید: " پس به پروردگار توقسم که هر آینه خواهیم پرسید از همه، هر آنچه بودند و هر آنچه را انجام دادند، به درستی که خدا می داند آنچه می کنید، و سنجش اعمال در آن روز حق است، آیا نمی بینید که آزموده می شوند در هر سال یکبار یا دو بار، به درستی که بازگشت انسانها به سوی ماست. پس به درستی که حساب ایشان با ماست".

  علاوه بر آیات مزبور، بحث حسابدهی و حسابرسی و بازخواست انسانها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سوره های فجر(آیه های شماره­ی 14و16)، اسراء (آیه های شماره­ی 14 و 15)، عنکبوت (آیه های شماره­ی 2 و1)، محمد (آیه های شماره­ی 2و1)، الرحمن (آیه های شماره­ی 7،6 و 8)، لقمان (آیه­ی شماره­ی 15)، انبیاء (آیه­ی شماره­ی 48)، زلزال (آیه های شماره­ی  7،6 و 8)، نساء (آیه­ی شماره­ی 61 )، مائده (آیه­ی شماره­ی 54) و انعام (آیه­ی شماره­ی 152) اشاره شده است.

  از معانی ظاهری آیات مزبور صرف نظر از معنای باطنی که استنباطی تخصصی است، می­توان چنین نتیجه گیری کرد که بحث حسابدهی و حسابرسی مورد تأکید اسلام وقرآن است و قرآن به صراحت ضرورت حسابرسی در جهان آخرت و بالتبع این جهان را گوشزد کرده است.

  پیامبر اسلام و امامان شیعه نیز به دفعات متعدد داشتن حساب و حسابرسی را به مسلمانان یادآوری می کردند. برای نمونه به دو مورد اشاره می شود. امام علی (ع) (نهج البلاغه، خطبه­­ی 88 ) می فرماید: " قبل از این که به حسابتان رسیدگی شود، خود رسیدگی نمائید" و امام صادق (ع) (حر عاملی، 1376) نیز فرموده است: " از ما نیست کسی که به حساب خود نرسد ".

  اینک که تا حدودی ضروت حسابرسی بطور کلی از دیدگاه قرآن، پیامبر و امامان شیعه مشخص گردید. در ادامه­ی مقاله نظر قرآن، پیامبر و امامان شیعه در مورد اصول حسابرسی ارائه می شود.

   

  1- استقلال رأی حسابرس

  انجمن حسابداران رسمی آمریکا (میگز و دیگران، 1989) در مورد استقلال رأی حسابرس مقرر کرده است   " حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رأی خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند".

  خداوند نیز در قرآن سوره­ی مائده (آیه­ی شماره­ی 49) در مورد استقلال می فرماید " در بین مردم طبق دستور خدا داوری کن و از هوی و هوس آنها پیروی مکن".

  پیامبر اسلام (ابوالقاسم پاینده، 1374) می فرماید" از مردم بی نیاز باشید و یک چوب مسواک هم از آنها نخواهید. استوار باش و رفتار خویش را در باره­ی مردم نیک ساز. استوار باشید و چه نیک است که استوار باشید".

  امام علی (فیض الاسلام ، 1364) نیز در مورد استقلال می فرماید " برای مسند قضاوت و دادگری بهترین اشخاص را انتخاب کن، کسی که کاری بر او سخت و دشوار نیاید و نزاع کننده و مخالف، رأی خویش را بر او تحمیل نکند".

  از آیه­ی قرآن، سخنان پیامبر اسلام و امام علی چنین استنباط می شود که جوهره و روح قضاوت و حسابرسی

  استقلال رأی است. اگر داور و حسابرس استقلال رأی نداشته باشند، مردم در مورد قضاوت و نظر او تردید خواهند داشت. قرآن شرط داوری و قضاوت را دوری از هوی و هوس، پیامبر اسلام بی نیازی و امام علی جلوگیری از تحمیل نظر دیگران  می دانند. همان چیزی که امروزه به صراحت در استانداردهای حسابرسی تدوین شده توسط مجامع حرفه­یی دنیا به ویژه حسابداران رسمی آمریکا بدان تأکید می شود.

   

   

  2- دانش و تجربه­ی حسابرس

  انجمن حسابداران رسمی آمریکا (میگز و دیگران، 1989) در مورد دانش و تجربه­ی حسابرس مقرر می دارد " رسیدگی و حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی اجرا شود که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشند".

  قران نیز در موارد بسیار زیادی تأکید بر علم و دانش کرده است، به طوری که در اولین آیه­یی که بر پیامبر اسلام نازل شده، به وی دستور داده است"بخوان" سوره علق (آیه­ی شماره­ی ا).

  خداوند در سوره­ی قلم (آیه­ی شماره­ی 1) به قلم و آنچه می­نویسد، سوگند یاد       می­کند و در جای دیگر تبعیض و تفاوت در مورد انسانها را پذیرفته و صراحتاً بیان می دارد "آیا آنهایی که می­دانند با آنهایی که نمی­دانند، برابر هستند؟" (سوره­ی الزمر آیه­ی    شماره­ی 9).

  امام صادق از پیامبر اسلام (حر عاملی، 1376) نقل می کند" هر کس کاری را بدون داشتن علم و دانش انجام دهد، خرابی در آن کار بیشتر از اصلاح در آن است".

  امام علی (فیض اسلام، 1364) می فرماید" هر کسی تجربه­اش کم باشد، زود گمراه   می­شود و فریب می خورد. هر معرفت و شناختی نیازمند تجربه است.  برترین پس اندازها و توشه­ها، دانش است که به کار گرفته شود. اگر کسی بدون علم و دانش در بین مردم فتوی داده و حکمی صادر کند، زمین و آسمان بر او لعن و نفرین می فرستند. عدل بر چهار عنصر است: بر فهمی ژرف نگرنده، دانش پی به حقیقت برنده، نیکو داوری کردن و در بردباری استوار بودن".

  از مجموعه­ی آیات قرآن و سخنان پیامبر اسلام و امامان شعیه چنین استنباط می­شود که داشتن دانش و تجربه در امر داوری، ضروری و این دو لازم و ملزوم یکدیگرهستند. به همین دلیل، عده­یی نیز معتقدند که دانش شرط لازم و تجربه شرط کافی در انجام هر امر تخصصی و از جمله حرفه­ی حسابرسی است.

   

   

  3- مراقبت و دقت حرفه­یی

  انجمن حسابداران رسمی آمریکا (میگز و دیگران 1989) در مورد مراقبت و دقت   حرفه­یی حسابرس مقرر می دارد " در اجرای عملیات حسابرسی و تهیه­ی گزاش حسابرسی باید مراقبت حرفه­یی لازم به عمل آید".

  خداوند نیز در قرآن در سوره­ی نساء (آیه های شماره­ی 58و135 ) می فرماید "خدا به شما امر می­کند که امانات را به صاحبان آنها باز دهید و چون میان مردم قضاوت می­کنید به عدالت داوری کنید.... ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا موافق حکم خدا شهادت دهید، هر چند به ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد. برای هر کسی که شهادت می­دهید چه غنی باشد یا فقیر، نباید در حکم شهادت از هیچ کدام از آنها طرفداری کرده، از حق عدول نمائید....".

  امام علی (احمد آرام، 1369) می فرماید " همانا انسان در حساب کردن هیچ مسامحه و اهمالی را نمی پذیرد. بنابراین، بر خود فرض می­نماید که کارهای خود را تصحیح و تذهیب نماید...".

  علاوه بر این، امام علی (فیض الا سلام، 1364) می فرماید" کجایند پرهیزگاران در تجارت و پاکان آراسته در کردارشان... من مالک اشتر را بر شما فرمانروا کردم. مالک اشتر شخصی است که از هیچ کس نمی ترسد و هرگز خطایی از او سر نمی زند. در آنچه باید با احتیاط عمل کرد کندی بکار نبندد و نسبت به هر چیزی که باید محتاط باشد و صبر نماید، هیچ وقت شتاب نکند... کسی بر مسند قضاوت بنشیند که اگر به ناحق حکم راند و پس از آن متوجه شد از بازگشت به سوی خداوند خودداری ننماید، آزمند و طمع کار نباشد، بدون رسیدن به کنه کاری، به اندیشه­ی اندک اکتفا نکند ... البته وفا و صدق قرین یکدیگرند و من سپری نگهدارنده تر از وفای به عهد سراغ  ندارم ... آنکس که حساب نفس خود کرده، سود برد و آن کس که از آن غافل ماند، زیان دید و هر که ترسید، ایمن شد و هر کس پند گرفت، بینا شد، فهمید و آن که فهمید دانش ورزید".

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران, مقاله در مورد تحقیق مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران, تحقیق درباره تحقیق مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران, مقاله درباره تحقیق مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران
امتیاز کاربران: 

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول