کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد

مشخص نشده
مشخص نشده
30
word
319 KB
9748
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد

  . مقدمه

  یکی از اهداف اصلی تحقیق روی آسیب در طول سرد کردن محصولات کشت شده یافتن روشهای موثر برای کاهش آسیب حاصل از سرد کردن است. محصولات تازه حساس به سرد کردن از فواید کلی نگهداری از طریق سرد کردن بهره مند نیستند و سریعاً اگر در یخچال نگهداری نشوند، نابود می شوند. اگر عمل سرد کردن در این بافتهای حساس افزایش داده شود و یا اگر ظهور علائم آسیب در طول سرد کردن به تاخیر بیفتد، در این صورت نگهداری کالاها در دماهای پایین تر برای کاهش میزان نابودی امکانپذیر است.

  در طول 50 سال گذشته گزارشات متعددی درباره تکنیکهای مختلفی که می تواند در طول دوره بعد از برداشت برای کاهش آسیب به کار رود منتشر شده است. این تکنیکها می تواند به صورت شرایط دمایی، گرما دادن متناوب، کنترل اتمسفر، کاربرد تنظیم کننده های رشد، دیگر مواد شیمیایی، مومیایی کردن و پوشش دهنده ها و بسته‌بندی طبقه بندی شود.

  سه پیشرفت اول دستکاری و تعدیل شرایط محیطی است، در حالی که بقیه شامل درمان مستقیم کالاست. بعضی از این تکنیکها روی کالاهای خاص موثرتر هستند. روشهای پیشگیری و کاهش آسیب در طول سرد کردن در مقالات مروری که قبلاً ذکر شده است. با وجود این تکنیکهای جدید دائماً در حال گسترش هستند. این مقاله مروری بر تکنیکهای مختلف بعد از برداشت برای کاهش آسیب در طول انجماد در خوشه های کشت های مختلف می باشد و آنها را جمع آوری می کند. همچنین برای کمک به خواننده و ارائه مطالب مورد علاقه اطلاعات بصورت جدول در آمده است. در یان جدولها، اجزاء مهم هر اقدام مانند دما، مدت شرطی کردن، دمای نگهداری، گرمای متناوب، مدت گرما دادن ودرجه حرارت و مقادیر CO2, O2 در نگهداری اتمسر کنترل شده، تنظیم کننده های رشد برای کاهش آسیب درطول سرد کردن آمده است.

  خواننده هایی که به جزئیات بیشتر علاقه مند هستند (در مورد مکانیسمهای ممکن در کاهش آسیب در طول سرد کردن) به مطالعات پارکین و همکاران (1989)، وانگ (1989) ریسون و روت (1990) مراجعه کنند.

  II. شرطی کردن دما

  دمای پیش از نگهداری اثری مهم بر حساسیت محصولات در برابر آسیب حاصل از انجماد دارد.

  جدول 2-1 خلاصه ای از دماها و زمانهایی که به کاهش آسیب در طول سرد کردن در خوشه های مختلف کمک می کند را نشان می دهد.

   

  جدول 2-1: دما و مدت استفاده شده در عمل پیش شرطی کردن برای کاهش آسیب انجماد در محصولات کشتی مختلف

   

  محصول
  دمای پیش شرطی کردن
  مدت پیش شرطی کردن
  دمای نگهداری 
  مرجع
  خیارها 18 1-9 روز 5 Hirose 1985
  15 1 روز 6-May Nakamura 1985
  37 1 روز 5 Hirose 1985
  بادمجانها 10 5 تا 15 روز 1 Abe, Chachin 1985
  15و10 هر کدام یک روز 6-May Nakamura 1985
  گریپ فروت 10 یا 15 7 روز 0 یا 1 Hatton, Cubbedge
  17 6 روز 0
  38 17 تا 22 ساعت 2 یا 5/4 Chalutz 1985
  May-34 3 روز 10 Brooks 1936
  لیمو ترش 5 یا 15 7 روز 0-2 Houck 1990
  21 3 روز 1 McDonald 1986
  لیمو 20-Jul 1 هفته 1-May Spalding, Reedes 1983
  انبه 20و15 1و2 روز 10 Thomas, Oke 1983
  20 12 روز 5 یا 10 Thomas, Joshi 1988
  خربزه درختی 12-May 4 روز 2 Chen, Paull 1986
  فلفل شیرین 10 5 یا 10 روز 0 McColloch 1962
  10 5 روز 1،4 یا 7 Risse 1987
  سیب زمینی شیرین 32 10 روز 7 Picha 1987
  گوجه فرنگی 8و12 4 روز 5 Maragoni 1990
  36 تا 40 3 روز 2 Lurie, Klein 1991
  هندوانه 26 4 روز 0 یا 7 Picha 1986
  کدوی زوچینی 10 یا 15 2 روز 5/2 یا 5 Krames, Wang 1989

   

  . شرطی کردن دما

  درجه حرارتی که میوه ها و سبزیجات دقیقاً قبل از عمل سرد کردن در تماس با آن قرار می گیرند به طور معنی داری به تحمل سرد کردن این محصولات تاثیر دارد. شرطی کردن در درجه حرارتهای کمی بالاتر از محدوده سرد کردن بحرانی تحمل محصولات را به سرد کردن در طول دمای نگهداریکم متعاقب را افزایش می دهد و ظهور نشانه های آسیب را به تاخیر می اندازد.

  فلفلهای شیرین که در درجه حرارت زیر 7 نگهداری می شوند گودیهای سطحی و پرزهای زائد روی پوست آنها ظاهر می شود. با وجود این فلفلهایی که در 10 برای 5 روز قبل از شروع نگهداری در 1، 4 یا 7 شرطی شدند، کمتر در برابر سرد شدن آسیب دیدند.

  گودی و فساد در کدوی تابستانی در درجه حرارت زیر 10 اتفاق می افتد. شروع علائم آسیب در طول سرد کردن به تاخیر افتاد وقتی کدوها در 10 یا 15 برای دو روز قبل از نگهداری در 5/2 یا 5 شرطی شدند.

  خیارها نیز می توانند در 15 یا 18 قبل از نگهداری در 5 یا 5/6 برای پیشگیری از آسیب سرد شدن شرطی شوند.

  خربزه های درختی در برابر سرماخوردگی پوستی روی آنها ظاهر می شود. پیش شرطی کردن خربزه های درختی برای 4 روز در 5/12 حساسیت به سرد کردن را کاهش می دهد.

  فرایند سرد کردن در 2/2-10 مورد نیاز برای نگهداری لیمو و کریپ فورتها اغلب باعث آسیب در طول سرد کردن می شود. یکی از راههای کاهش وقوع آسیب در طول سرد کردن در زمان و بعد از فرآیند سرد کردن استفاده از شرطی کردن دمایی است. هاتون و کوبیدج فهمیدند که پیش شرطی کردن کریپ فروتها در 10، 15 یا 16 برای 7 روز می تواند باعث کاهش آسیب سرد کردن در 0 یا 8 شود.

  چوآلتز نیز گزارش کرده اند که نگهداری گریپ فروتهای تازه چیده شده برای 6 روز در 17 قبل از آغاز فرایند سرد کردن باعث کاهش آسیب سرد کردن می شود. شرطی کردن دمایی نیز در بهبود آسیب سرد کردن دیگر مرکبات نیز موثر است. 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد

  فهرست:

  . مقدمه

  .II شرطی کردن دمایی

  A. شرطی کردن دمایی سرد

  B. شرطی کردن دمایی دو مرحله ای

  C. تغییرات فیزیولوژیکی القا شده بوسیله دما

  D. شرطی کردن در دمای بالا

  III. گرما دادن متناوب

  A. بهبود اثرات آسیبی انجماد بوسیله گرما دادن متناوب

  B. مکانیسمهای احتمالی گرما دادن متناوب

  IV. اتمسفر کنترل شده

  A. فواید

  B. خطرات

  V. تنظیم کننده های رشد گیاه

  A. اسید اسکوربیک

  B. تریازولها

  C. اتیلن

  D. پلی آمینها

  .VI دیگر مواد شیمیایی

  A. قارچ کشها

  B. کلسیم

  C. آنتی اکسیدانتها و مواد نابود کننده رادیکالهای آزاد

  VII. بسته بندی کردن

  VIII. مومیایی کردن و دیگر پوشش دهنده ها

  IX. نکات نتیجه گیری شده

  پیشینه ذکر شده

   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد, مقاله در مورد تحقیق مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد, تحقیق درباره تحقیق مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد, مقاله درباره تحقیق مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد
امتیاز کاربران: 

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول