تعداد صفحه: ۲ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

تقدیر و قسمت چیست ؟ تقدیر خدا عبارت است از سنّتها و قوانین حاکم بر عالم هستی که به هیچ وجه تخلّف بردار نیست. « وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّه ِ اللَّهِ تَبْدیلاً و برای قوانین و سنّتهای خدا تبدیلی نمی یابی»(لأحزاب :62) اختیار انسان نیز یکی از این سنّتهاست ؛ یعنی خداوند متعال چنین اراده کرده که انسان مختار آفریده شود پس محال است بتوان اختیار را از انسان سلب نمود. به عبارت ساده تر ، قضا ...

تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

کائنات از سال 1990 با دانشمندان ، هنرمندان و افراد دیگر در زمینه تفاوتهای موجود در حمایت های جهان ( کائنات ) کار کردم : مربوط به تندیس ها و دور نماهای مختلفی که چگونگی اینکه ما جهان استعاره ای مادی را می شناسیم به طرز دیگری بیان می کند . پایه اصلی استعاره این است که گسترش جهان به صورت تدریجی و مستمر نیست بلکه جهشی و آنی می باشد . این بیشتر ابتکاری ، دینامیکی ، نا پیوسته و ظهوری ...

تعداد صفحه: ۴ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

اگزیستانسیالیسم اگزیستانس(existence) به معنی وجود است. اولین بار، سورن کیرکگارد فیلسوف دانمارکی، این کلمه را به معنای وجود واقعی انسان به کار برد. وجود انسان به عنوان یک موجود خودآگاه؛ یعنی موجودی که از خودش به طور روشن و بی واسطه آگاه است. مکتب اگزیستانسیالیسم یا مکتب اصالت وجود که یکی از مکاتب فلسفی است، چنین انسانی را مبداء فلسفه قرار می دهد. وجه تسمیه این مکتب، این است که ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

فمنیسم به عنوان یک نهضت سیاسی در سال 1848 با نام نهضت سینکافالز در امریکا مطرح شد در همین سال نخستین منثور دفاع از حقوق زنان در امریکا اعلام گردید از آن پس دانشمندانی چون اگوست کنت ( 1857) و جان استوارت میل ( 1869) نظریه برابری زن و مرد را در چارچوب حقوق فردی و اومانیستی مطرح کرد . فمنیسم : فمنیسم آموزه ای است که وجه اصلی تمامی تفاسیر و گونه های آن بر این باورراستوار است که زنان ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

چین دارای فرهنگ و تمدنی است بس کهنسال با سابقه ای در حدود چهار یا پنج هزار سال،بحث از این تمدن کهنسال در این مختصر نمی گنجد.در این جا از دو مکتب بزرگ فلسفه چینی سخن می گوییم:مکتب تائوئیزم یا فلسفه ی لائوتز(lao_tzu)و مکتب کنفوسیانیزم یا فلسفهی کنفوسیوس((Confucius تائوئیزم:مکتبی است که بوسیله ی "لائوتز"بنیانگذاری شد.در حالیکه محققان"لائوتز"را وجودی افسانه ای می دانند ،افسانه ها ...

تعداد صفحه: ۲ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

فلسفه اززمان پیدایش دریونان (قرن ششم قبل از میلاد )تاکنون چهاردوره بزرگ طی کرده است . 1- دوره فلسفه یونان 2- دوره فلسفه رومی – یونانی 3- دوره فلسفه قرون وسطی 4- دوره جدید دوره اول :فلسفه یونان :این دوره که باتالس از قرن ششم پیش از میلاد آغاز می شود تا حدوداواخر قرن چهارم پیش از میلاد ادامه می یابد . دوره فلسفه یونان خود به سه عصر تقسیم می شود. عصرجهان شناسی ،عصر انسان شناسی ...

تعداد صفحه: ۴ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

تعریف اول باید مادی گری ( ماتریالیسم ) را که موضوع بحث امروز ماست ، از نظر اصطلاح‏ متداول فعلی تعریف کنیم و حدود آن را بیان نماییم ، سپس وارد بحث شویم‏ . واژه ماتریالیسم استعمالات مختلفی دارد که همه آنها - اکنون که درباره‏ علل گرایش به ماتریالیسم بحث می‏کنیم - نمی تواند موضوع بحث ما باشد . مثلا گاهی ماتریالیسم می‏گویند و مراد مکتب اصالت ماده است ، اما به این‏ معنی که ماده یک امر ...

تعداد صفحه: ۲ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

قرآن‌ درباره ‌ فلسفه‌ مرگ‌ می‌فرماید: «خداوند مرگ‌ و حیات‌ را خلق‌کرد تا شما را آزمایش‌ کند که‌ کدام‌ یک‌ نیکوکارتر هستید»،(ملک‌، آیه‌2). انسان‌برای‌ زندگی‌ ابدی‌ و کامل‌ و بدون‌ نقص‌ آفریده‌ شده‌ و زندگی‌ این‌ دنیا مقدمه‌ آخرت‌ قرار داده‌ شده‌ است‌، تا در قالب‌ این‌ جسم‌ به‌ آن‌ کمال‌ برسد و باعبادت‌ استحقاق‌ آن‌ درجات‌ را پیدا کند. وقتی‌ به‌ کمال‌ رسید چون‌ زندگی‌جاوید و بدون‌ ...

تعداد صفحه: ۲ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

پروفسور فلسفه با بسته سنگینی وارد کلاس درس فلسفه شد و بار سنگین خود را روبروی دانشجویان خود روی میز گذاشت. وقتی کلاس شروع شد، بدون هیچ کلمه ای، یک شیشه بسیار بزرگ از داخل بسته برداشت و شروع به پر کردن آن با چند توپ گلف کرد.سپس از شاگردان خود پرسید که، آیا این ظرف پر است؟ و همه دانشجویان موافقت کردند. سپس پروفسور ظرفی از سنگریزه برداشت و آنها رو به داخل شیشه ریخت و شیشه رو به ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

کسانی وجود دارند که معتقدند اگر هر فردی از فلسفه زندگی شخصی خود پیروی کند کارخطرناکی نموده است.ممکن است دیگران به شما به چشم یک فرد مغرور و یا بیش از حد مقید به اخلاق بنگرند. از طرف دیگر نگاه کنید که چگونه هر فرد نامدار و یا نه چندان مشهور تلاش میکند که به شما روش زندگی کردن را تحمیل کند. به هر صورت من تصور میکنم نکات زیر شما را در پیشبرد زندگیتان یاری خواهند نمود: 1- بهتر است ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

با تأمل و تفکر در عالم هستی، در می یابیم که جهان آفرینش بر اساس حساب و نظم دقیق خلق شده است. و وجود همبستگی و نظم در میان موجودات عالم، خودگواهی است بر وجود پرودگار دانا و توانا و حکیم و علیم و عادل و بصیر، و نیز دلیلی است بر این مدّعا که در آفرینش عالم هدف حکیمانه ای در کار بوده است. قرآن کریم با قاطعیّت در این باره سخن می‌گوید : "ما آسمان و زمین را و هر آنچه میان ایندو است، ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

دیالکتیک (dialectic) کلمه ای است یونانی و در اصل از واژه دیالگو(dialogos) مشتق شده است که به معنای مباحثه و مناظره است. دیالکتیک به روش خاصی از بحث و مناظره گفته می شود که اول بار سقراط حکیم در مقابلِ طرف گفتگوی خود در پیش گرفت. هدف وی از این روش، رفع اشتباه و رسیدن به حقیقت بود. روش او به این صورت بود که در آغاز، از مقدمات ساده شروع به پرسش می نمود و از طرف خود در موافقت با ...

تعداد صفحه: ۴ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

گیلفورد تفکر را به دو دسته همگرا و واگرا تقسیم می کند: 1)- تفکر همگرا , عبارت است از انتخاب مناسب ترین راه حل که مبتنی بر کاربرد دانش و قوانین منطق برای کاستن از تعداد راه های ممکن و تمرکز بر مناسب ترین راه حل . 2)- تفکر واگرا , مرحله ی بررسی راه حل های گوناگون که مستلزم به خاطر آوردن راه حل های ممکن یا ابداع راه حل های جدید است, تفکر واگرا نامیده می شود, زیرا در این مرحله افکار ...

تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

در بسیاری از پدیده های جهانی، سخن علم و دید مردم، هماهنگی ندارند و هر کدام به راهی می روند. علم می گوید زمین به گرد خورشید می گردد ولی دید مردم، می گوید خورشید به گرد زمین می گردد. در اثر همین دوگانگی، دانشمندان، رنجها برده و می برند ولی در یک جا، سخم و دید مردم هماهنگ می باشند و هر دو با هم یک نظر دارند و آن در مورد قانون علیت است. علم می گوید هیچ پدیده ای بدون علت بوجود نمی ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

حسد، داراى مراتبى است و نیز از شدت و ضعف برخوردار است. بدترین نوع آن این است که ما آرزو کنیم که نعمت یا مقامى که دیگرى دارد، از او گرفته شود و نوع دوم آن است که نعمت و مقام او از او گرفته شود و به ما داده شود. وسرانجام، نوع سوم، آن است که آرزو کنیم نعمت و مقامى که دیگرى دارد، ما هم مثل آن را داشتهباشیم. البته هر سه نوع مذموم است و به حساب حسد گذاشته مىشود. یتوضیح این که شخص حسود ...

تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

تعریف بی خدایی بی‌خدایی، ناخداباوری، خدا نشناسی یا ایزدنینگاری در معنای کلّی، به فقدان باور به وجود خدا (یان) اطلاق می‌شود. این شامل هر دو دسته کسانی که اطمینان از عدم وجود خدا دارند و نیز کسانی که از وجود یا عدم وجود آن ابراز بی‌اطّلاعی می‌کنند می‌باشد. با این وجود، در معنای جزئی‌تر، بی‌خدایی به اعتقاد به عدم وجود خدا یا نفی وجود خدا گفته می‌شود؛ و بی‌خدایان دیگر را تحت عنوان ...

تعداد صفحه: ۲ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

حسد، داراى مراتبى است و نیز از شدت و ضعف برخوردار است. بدترین نوع آن این است که ما آرزو کنیم که نعمت یا مقامى که دیگرى دارد، از او گرفته شود و نوع دوم آن است که نعمت و مقام او از او گرفته شود و به ما داده شود. وسرانجام، نوع سوم، آن است که آرزو کنیم نعمت و مقامى که دیگرى دارد، ما هم مثل آن را داشتهباشیم. البته هر سه نوع مذموم است و به حساب حسد گذاشته مىشود. یتوضیح این که شخص حسود ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

صبر یعنی کسی را در تنگنا قراردادن و گرفتار ساختن و کسی را صابر گویند که مشکلات دور و بر و احاطه کننده، او را تسلیم نکند. به مفهوم دقیق قرآنی صبر یعنی «اینکه انسان آنچه را که برایش ناخوشایند است، برای رسیدن به خشنودی خداوند بر خویشتن هموار گرداند. آیه‌ی 22سوره‌ی رعد در این باره می‌فرماید: و کسانی که (در برابر مشکلات زندگی و آزار و اذیت دیگران )به خاطر پروردگارشان شکیبایی ...

تعداد صفحه: ۴ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

امیرالمومنین على(ع) فرمود: عاجزترین مردم کسى است که نسبت به جذب دوست ناتوان باشد و عاجزتر از او کسى است که دوستان خود را با برخوردهاى نادرست از دست بدهد.(1) شرط اول دوستى و محبت و ایجاد سازگارى با محیط ، پرهیز جدى از خودخواهى و حب نفس است. مردم، شخص ازخودراضى را نمى توانند تحمل کنند و از او متنفر و گریزانند. از این رو، ما نباید همه چیز را براى خود بخواهیم و به خاطر سود خود، حقوق ...

تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: ادبیات فارسی

ضرب‌المثل گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن‌ها نهفته است. بسیاری از این داستان‌ها از یاد رفته‏اند، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست؛ بااین‌حال، در سخن به‏کار می‌رود. دانشمندان و زبان‌شناسان نامدار هنوز تعریفی جامع و کامل برای کلمهٔ ضرب‌المثل نیافته‌اند. گرچه در این راستا تحقیقات بسیار ارزشمندی صورت گرفته و تفاسیر معتبری ...

تعداد صفحه: ۴ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

در مقدمه نخستین جلد "الحیاه", و در "سرآغاز گرانیده فارسی" نیز, درباره اهداف و آرمانهای این کتاب سخن گفته شده است. "الحیاه" در واقع, فراخوانی و دعوتی است به یک بازنگری عمیق و فراگیر در, در ابعاد "هدایت اسلامی". هدایت اسلامی, شامل "تربیت" است و "سیاست". تربیت (انسان پردازی), از ساختن (و به ثمر رساندن) فرد آغاز می شود, به منظور ساختن ( و به ثمر رساندن ) جامعه. و سیاسست ( جامعه ...

تعداد صفحه: ۳ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

هدف و فلسفه آفرینش چیست ؟ در رابطه‌ با هدف‌ آفرینش‌ ابتدا باید دید مقصود از هدف‌ چیست‌؟ اشتباهی‌ که‌ معمولا در این‌ رابطه‌ رخ‌ می‌دهد قیاس‌کردن‌ افعال‌ الهی‌ با کنش‌های‌ انسانی‌ است‌. هدف‌ در افعال‌ بشری‌ معمولا غایت‌ فاعل‌ است‌؛ یعنی‌، کنشگر بر اساس‌ نقص‌ ونیازی‌ که‌ در خود می‌یابد فعالیتی‌ را آغاز می‌کند و هدفش‌ رفع‌ آن‌ نقص‌ و تأمین‌ نیاز خویش‌ است‌. اما در مورد افعال‌ الهی‌، ...

تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

علی ربانی گلپایگانی در دو نوشتار پیشین، علاوه بر نگرش اجمالی به زندگانی و شخصیت هایدگر، دیدگاه‏های او را درباره‏ ی مفاهیم و مسایل مهم فلسفی و هرمنوتیکی از قبیل: هستی، دازاین، جهان، تحلیل وجودی، حالات وجودی، ماهیت فهم و رسالت هرمنوتیک، پدیدار شناسی و هرمنوتیک، بیان نمودیم. اینک، در این نوشتار، نخست دیدگاه وی را درباره‏ی مسئله‏ی تأویل،مراحل، ارکان، و اقسام آن بیان خواهیم کرد، ...

تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: فلسفه و اخلاق

علی ربانی گلپایگانی در دو نوشتار پیشین، علاوه بر نگرش اجمالی به زندگانی و شخصیت هایدگر، دیدگاه‏های او را درباره‏ ی مفاهیم و مسایل مهم فلسفی و هرمنوتیکی از قبیل: هستی، دازاین، جهان، تحلیل وجودی، حالات وجودی، ماهیت فهم و رسالت هرمنوتیک، پدیدار شناسی و هرمنوتیک، بیان نمودیم. اینک، در این نوشتار، نخست دیدگاه وی را درباره‏ی مسئله‏ی تأویل،مراحل، ارکان، و اقسام آن بیان خواهیم کرد، ...

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت