تحقیق مقاله آموزش عربی

تعداد صفحات: 138 فرمت فایل: word کد فایل: 11117
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: ادبیات فارسی
قیمت قدیم:۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله آموزش عربی

  بسمه‌تعالی

  قواعد زبان عربی            صرف (تجزیه ساختمان هر کلمه)                 فعل

                                                                                   اسم

                                                                                   حرف

                                    نحو(نقش هر کلمه در جمله)                 انواع اعراب

                                                                         اعراب فعل مضارع

                                                                         مرفوعات

                                                                         منصوبات

                                                                         مجرورات

                                                                         توابع

                                                                         اعداد

  (تحلیل صرفی فعل )

  1) فعل از نظر زمان و صیغه                       ماضی                       ماضی ساده

                                                                                  ماضی نقلی

                                                                                   ماضی بعید

  نهی

   

  جحد

   

                                                                                   ماضی استمراری

  غایب و متکلم        

   

  مخاطب

   

                                                        مضارع                           

                                                       امر            

                                                      مستقبل

   2) فعل از نظر تعداد حروف          ثلاثی        مجرد         مزید

                                            رباعی          مجرد         مزید

  3) فعل از نظر کیفیت حروف           صحیح       1-  سالم            2- مهموز        3-  مضاعف

                                               معتل          1 - مثال      2 -  اجوف     3 -  ناقص      4 - لفیف

  4) فعل از نظر داشتن مفعول‌به           1 - لازم                          2 - متعدی

  5) فعل از نظر داشتن  فاعل          1-معلوم          2- مجهول ( فاعل ندارد)

  6)  فعل از نظر تغییرات حرف آخر            1 -معرب         2- مبنی

  جدول صرف افعال ماضی و مضارع با تعیین شناسه و ترجمه 

  (جدول در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله آموزش عربی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله آموزش عربی, مقاله در مورد تحقیق مقاله آموزش عربی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آموزش عربی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آموزش عربی, تحقیق درباره تحقیق مقاله آموزش عربی, مقاله درباره تحقیق مقاله آموزش عربی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آموزش عربی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آموزش عربی ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله آموزش عربی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت