تحقیق مقاله رایگان ایجاد شکل موج مربعی و مستطیلی با استفاده از مولتی ویبراتور

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: word کد فایل: 11770
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی الکترونیک
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان ایجاد شکل موج مربعی و مستطیلی با استفاده از مولتی ویبراتور

  یک موج مربعی با آرایش یک مولتی ویبراتور می تواند جهت سوئیچ حالت ها به صورت متناوب ایجاد شود

  این عمل با اتصال این مولتی ویبراتور می تواند با یک مدارRc  فیدبک انجام شود.

  مولتی ویبراتور پایدار خروجی با طول زمانی از قبل تعیین شده را در پاسخ به یک تریگر کوتاه در ورودی ایجاد می شود

  این طول زمانی توسط قطعات زمان بندی معینی از مقادیر در مدار تنظیم شده است

  مولتی ویبراتور پایدار در خروجی تولید یک شکل موج مستطیلی میکندو به ورودی ان هم هیچ سیگنالی نمی دهیم

  مقادیر قطعات زمان بندی شده به فرگانس سیگنال خروجی در مدار مشخص شده است

  عملکرد یک مولتی ویبراتور پایدار

  یک نوع مدار مولتی ویبراتور از ترکیبی از فیدبک منفی و مثبت استفاده شده است و با هم تشکیل یک شکل موج مستطیلی را می دهند

  حالت پایداری در خروجی نداشتیم و یک مدار تک پایدار است

   

  آزمایش 3-18 – مولتی ویبراتور بی استابل: مدار بی استابل شکل زیررا ببینید . اگر آمپر امپ  ولتاژ اشباعV  10± را داشته باشد و اگر مقدار cz 0|01µf و R1 = 10k Ω باشد مقدر R2  و    R  را طوری تعیین میکنیم که فرکانس نوسان 1khz  شده و و شکل موج مربعی با پیک تو پیک 10v داشته باشیم

   تولید پالس استاندارد مولتی ویبراتور مونو استابل

  تایمر مدار مجتمع: مدار 555 که دارای مقایسه کننده است که روی فلیپ فلاپ و بافروترانزیستوری اجرا میشود که خازن را شارژ میکند

  مقایسه کننده 1 را مقایسه کننده آستانه می گویند که خروجی ان را با یک ولتاژ رفرنس تنظیم شده است در vcc  ⅔ را تبدیل میکند و مقایسه کننده 2 که مقایسه کننده تریگر است ولتاژ ورودی را با ولتاژ رفرنس داخلی تنظیم میکند در ⅓ vcc مقایسه میکند

  کاربرد مولتی ویبراتور مونو استا بل تک پایدار از 555 Ic

  عملکرد مولتی ویبراتور مونو استابل ( تک پایدار)  

  همچنین مولتی ویبراتور باعث شارژ خازن با جریان تنظیم شده توسط مقاومت خارجی عمل میکند موقعی که این مولتی ویبراتور تریگر شده است شبکه در حال شارژ در طول فاصله های زمان بندی سیکل میکند فاصله های زمان بندی شده کل شامل را زمان دریافت کننده لازم برای شارژ خازن است که تا حداکثر سطح آستانه می باشد زمانی که vcc  بالا به ورودی تریگر اعمال شده است خروجی مقایسه گر تریگر پایین است خروجی فلیپ فلاپ بالا میرود و ترانزیستور هم وصل می شود و خازن تاپتانسیل زمین شارژ شده و خروجی مدار 555 پائین است زمانی که ولتاژ منفی به ورودی مقایسه گر تریگر اعمال شده خروجی تریگر بالا میرود زمانی که پالس تریگر اعمال شده خروجی تریگر بالا میرود زمانی که پالس تریگر به پائین ⅓  ولتاژ vcc میرسد خروجی فیلپ فلاپ  کم می شود و در خروجی مدار 555 بالا رفته و ترانزیستور قطع میشود.

   مسئله طراحی : Ic 555  را به صورت یک مولتی ویبراتور مونو استابل طراحی کنید که پالس خروجی عرض پالس تابعی از مقادیر خازنی و مقاومت خارجی میباشد

  بازه گسترده ای از عرض پالس ها میتواند با تغییر این مقادیر قطعات به دست امده باشند

   

   IC555 برای کاربرد فراکانس پائین معمولی است اما نمب تواند زمانی که
  زمان های کوچکتری لازم است استفاده شده باشد

  555 برای راه اندازی با یک ولتاژ منبع تغذیه با بازه ای از 5 – 18v  طراحی شده است

  یک مولتی ویبراتور آاستابل با استفاده از ic555

   طراحی: 555Ic را به صورت یک مولتی ویبراتور آاستابل به ازا یک فرکانس خاص و سیکل کامل طراحی نمائید فراکانس 50 KHZ و سیکل را به صورت 75 % فرض نمائید اجازه دهید c= 1nf باشد0

  موقعی که 555 به مونو استابل متصل شده است سیگنال خارجی اعمال شده به ترمینال ولتاژ کنترل باعث تغییر زمان خازن زمان بندی و عرض پالس خواهد شد

  اگر این مولتی ویبراتور با یک یا یک قطار پالس پیوسته تریگر شده باشد عرض پالس خروجی توسط سیگنال خارجی مدوله خواهد شد

  این مدار را در یک مدولاتور عرض پالس مینامند یک مدولاتور وضعیت پالس میتواند با استفاده از مد تک پایدار طراحی شود

  یک سیگنال مدوله کننده اعمال شده به ترمینال ولتاژ کنترل باعث تغییر موقعیت پالس خواهد شد یک ژنراتور خطی میتواند با استفاده از مد تک پایدار 555 ساخته شده باشد اگرR یا یک منبع جریان ثابت عوض شده باشد

  طراحی: از مدار مولتی ویبراتور تک پایدار جهت طراحی یک فاکنشن ژنراتوری ارزان استفاده کنید که خروجی موج سینوی مربعی 6 مثلثی را در فرکانس حداکثر چند MHZ فراهم می سازد

  طراحی یک سنسور نوری دارای امپرانس خروجیkz2 بوده و یک شکل موج مثلثی را به صورت نشان داده شده ایجاد مینماید و این در زمانی است که نور آشکار شده است

  مداری را طراحی نمائید که تولید یک پالس خروجی مستطیلی با طول زمانی ms 300 و بزرگی حداقل 47 در زمان اعمال شکل موج مثلثی مینماید  

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان ایجاد شکل موج مربعی و مستطیلی با استفاده از مولتی ویبراتور

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان ایجاد شکل موج مربعی و مستطیلی با استفاده از مولتی ویبراتور, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان ایجاد شکل موج مربعی و مستطیلی با استفاده از مولتی ویبراتور, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان ایجاد شکل موج مربعی و مستطیلی با استفاده از مولتی ویبراتور, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان ایجاد شکل موج مربعی و مستطیلی با استفاده از مولتی ویبراتور, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان ایجاد شکل موج مربعی و مستطیلی با استفاده از مولتی ویبراتور, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان ایجاد شکل موج مربعی و مستطیلی با استفاده از مولتی ویبراتور, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان ایجاد شکل موج مربعی و مستطیلی با استفاده از مولتی ویبراتور, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان ایجاد شکل موج مربعی و مستطیلی با استفاده از مولتی ویبراتور, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان ایجاد شکل موج مربعی و مستطیلی با استفاده از مولتی ویبراتور
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت