تحقیق مقاله رایگان زندگینامه ریاضیدان مسلمان

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: word کد فایل: 14534
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: ریاضی
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان زندگینامه ریاضیدان مسلمان

  (آذرخور)

  ابوالحسن آذرخوربن استاد جشنش- مهندس ریاضیدان ایرانی(نیمه دوم سده چهارم- ثلث اول سده پنجم) ریاضیدانی بوده است معاصر بیرونی – زیرا بیرونی در بعضی از مواضع کتاب آثار الباقیه مطالبی را که از او شنیده است نقل کرده است0 نام او در آثارالباقیه در سه موضع به صورتهای(ابوالحسن آذر خورای یزدانخسیس) و (ابوالحسن آذرخور-المهندسن) و (آذر خور المهندس) و در استخراج الاوتار چاپ حیدر آباد در دو موضع به صورت (آذرخورابن استاد جشنش ثبت شده است0

  اثر ریاضی موجود وی:

  بیرونی در کتاب استخراج الاوتار حل دو مسئله هندسی را ز وی نقل کرده است0(قربانی:

  تحریر اتخراج الاوتار)

   (ابراهیم بن سنان)

  ابواسحاق ابراهیم بن سنان ثابت بن قره ریاضیدان و منجم و پزشک مسلمان(296-335) پسر سنان بن ثابت و نوه ثابت بن قره0در سال 296 در خانواده ای از اهل دانش  به دنیا آمد0 بغایت هوشمند و فهیم بود0در انواع علوم دست داشت0 در ریاضیات متخصص بود0 اگر چه در سن 38 سالگی (سال335)در گذشت و عمر فعالیت علمی او کوتاه بود ولی آثار ارزنده ای در رشته های مختلف از وی در دست استکه از روی آن ها می توان دانست که وی در ریاضیات زبر دست و صاحبنظر بوده است0 طریقه وی برای تربیع سهمی بسیار ساده تر از طریق شمیدس و در واقع ساده تزین طزیق حل این مسئله پیش از اختراع حساب انتگرال بوده است0 این اثر ابراهیم بن سناننمونه بارزی است که از روی آن می توان دانست که چگونه ریاضیدانان دوره اسلامی معلوماتی را که از یونانیان به ارث برده بودند دنبال کرده و با فکر مستقل در پیشرفت آن کوشیده اند0

  آثار ریاضی موجود وی:

  1-رساله فی مساحه القطع ال مکافی

  2- مقاله فی طریق التحلیل و الترکیب فی المسائل الهندسیه

  3- مقله فی رسم القطوع الثلاثه

  4-فی وصف المعانی (التی استخر جها فی)الهندسه و النجوم

  5- کتاب فی آلات الاظلال

  6- کتاب فی الدوائر المتماسه

  (ابن بدر)

  از اهل بلنسیه در مشرق اندلس بود و پیش از سال 687 در گذشت0 نسبت او را سوتر و روکلمان و سارتان (اشبیلی) نوشته اند اما رنو نشان داده است که نسبت صحیح وی لنسی است0

  اثر ریاضی موجود وی :

  اختصارالجبر:

  این کتاب در دو بخش است0 موضوع بخش اول آن حل معادلات درجه اول و درجه دوم و مقادیر اصم و ضرب چند جمله ایها و توری نسبتها و معادلات خطی دیو فانتی و بخش دوم آن مجموعی ای از مثال های عددی و مسا ل است در این کتاب از شخص مو سوم به ابو کامل نام  برده شده که ممکن است  همان ابو کامل شجاع بن اسلم مصری باشد متن عربی کتاب اختصار الجبر  با ترجمه  و برسی آن به زبان اسپانیایی در سال 191 در مادرید منتشر شد تبصره سو تر نوشته است که در سال 711ه/1311م محمد بن قاسم غرناطی قطعه ای در شرح کتاب اختصار الجبر ساخته است و همین مطلب را بروکلمان و سارتن تکرار کرده اند0 اما رنو پس از تحقیق اظهار نظر کرده استکه قطعه شعر مزبور ربطی به کتاب اختصارالجبر ندارد0

  (ابن بغدادی)

  از زندگانی وی هیچ اطلاعاتی در دست نیست0

  اثر ریاضی موجود وی:

  رساله فی المقادیر المشترکه و المتباینه

  این رساله را مولف در جواب کسی که از او راجع بع مقادیر متباین و فرق بین مقادیر منطق و اسم سوال کرده بود نوشته است و در واقع یکی از رساله های متعددیاست که درباره مطلب مقاله دهم کتاب اصول اقلیدس نوشته شده است0 این رساله در سال 1947 م در حیدر آباد دکن (در108صفحه)به طبع رسیده و در سال 1967 م به زبان روسی ترجمه شده است0

   

  ابن خوام(عمادالدین بغدادی)

  از شاگردان نصیرالدین طوسی و استاد کمال الدین فارسی بود0 در احوال او نوشته اند : ر علوم عقلی و نقلی استاد و در حساب و طب سرآمد اقران خویش و دارای اخلاق نیک و فس فاضله و سیرت عادله بود0 در بلاغت و انشا نیز دستی داشت و در ایراد خطابه بسیارفصیح و بلیغ بود0در بغداد فقه شافعی تدریس می کرد0 مدتی هم در اصفهان اقامت گزید0 درآن وقت بهاالدینمحمد پسر شمس الدین جوینی حکومت اصفهان داشت و ابن خوام در سال 675کتاب فوائد بهائیهرا در حساب به نام او نوشت و بعدابه بغداد برگشت0 در اواخرعمر جمعی به کفر او شهادت دادند و به قتل او فتوا نوشتند ولی او توانست بادادن مقداری زر به حاکم خود را از این خطر برهاند0

  آثار ریاضی موجود وی:

  الفوائد البهائیه فی القوائد الحسابیه:

  این کتاب دارای مقدمه و پنج مقاله و خاتمه است و چنان که گفته شد این خوام آن را در سال 675در اصفهان به نام بهاالدین محمد جوینی نوشته است0

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان زندگینامه ریاضیدان مسلمان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان زندگینامه ریاضیدان مسلمان, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان زندگینامه ریاضیدان مسلمان, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان زندگینامه ریاضیدان مسلمان, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان زندگینامه ریاضیدان مسلمان, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان زندگینامه ریاضیدان مسلمان, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان زندگینامه ریاضیدان مسلمان, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان زندگینامه ریاضیدان مسلمان, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان زندگینامه ریاضیدان مسلمان, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان زندگینامه ریاضیدان مسلمان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت