تحقیق مقاله آمار و مدل سازی

تعداد صفحات: 15 فرمت فایل: word کد فایل: 14746
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: آمار
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله آمار و مدل سازی

  در یک پارکینگ 950 ماشین پارک شده است. شخصی می خواهد با استفاده از اعداد تصادفی نمونه خود را انتخاب کند. (یک نمونه ی 30 تایی از ماشین های پارک شده)

  پس از اینکه او نمونه ی خود را انتخاب کرد متوجه شد که 8 ماشین پیکان، 7 ماشین ریو، 5 ماشین پژو، 3 ماشین فولکس، 3 ماشین پاترول، 3 ماشین دوو و یک ماشین بنز بود. هدف شخص به دست آوردن نام ماشین و سال ماشین های می‌باشد.

   

  جامعه و نمونه

  جامعه- کلیه ای ماشین های پارک شده در داخل پارکینگ و موضوه مورد مطالعه یک نمونه تصادفی 30تایی از ماشین های پارک شده.

  نمونه- حد 30 اتومبیل از میان 950 اتومبیل برای بررسی که بیانگر خصوصیات جامعه است.

  نمونه تصادفی ساده- اگر کلیه ی ماشین ها را به عنوان جامعه آماری در نظر بگیریم. که نمونه انتخاب شده کاملاً تصادفی است و قبل از انتخاب همه ی افراد جامعه به طور یکسان امکان و سهم برگزده شدن را داشته اند.

   

  روش جمع آوری داده ها

  روش جمع آوری داده در این مرحله مشاهده و ثبت وقایع است بدین ترتیب که پس از انتخاب آنان فرد اطلاعات لازم را از ماشین یادداشت برداری می‌کند.

  متغیر تصادفی

  اگر اندازه گیری بر اساس سال ماشین ها باشد متغیر تصادفی آن کمی پیوسته می‌باشد.

  دسته بندی داده ها و جدول فراوانی

  داده ها                                   1345-1330-1375-1341-1350  پیکان

                                                                     1360-1376-1355

       1369-1372-1383-1381-1366-1352-1344  ریو

                         1333-1382-1377-1373-1359  پژو

  1346-1335-1330  فولکس

  1367-1374-1380  پاترول

     1364-1373-1384  دوو

                        1350  بنز

  داده ها به صورت مرتب شده

  کوچکترین داده- بزرگترین داده دامنه تغییرات

  54=1330-1384= دامنه تغییرات

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله آمار و مدل سازی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله آمار و مدل سازی, مقاله در مورد تحقیق مقاله آمار و مدل سازی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آمار و مدل سازی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آمار و مدل سازی, تحقیق درباره تحقیق مقاله آمار و مدل سازی, مقاله درباره تحقیق مقاله آمار و مدل سازی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آمار و مدل سازی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آمار و مدل سازی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله آمار و مدل سازی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت