تحقیق مقاله مطالعات درس و غیر درسی ( پرسشنامه ای )

تعداد صفحات: 18 فرمت فایل: word کد فایل: 14766
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: آمار
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مطالعات درس و غیر درسی ( پرسشنامه ای )

   

  مقدمه : 
  هدف این تحقیق بررسی میزان تمایلات دانش آموزان درانتخاب رشته تحصیلی خود است. برای بسیاری ازدانش آموزان انتخاب رشته مسئله مهمی است. چون آنها با این عمل خود تا حدی سرنوشت خودشان راتعیین می کنند و نشان می دهند که دوست دارند درآینده درچه قشری ازجامعه قراربگیرند وسایرافراد جامعه چه دیدی نسبت به آنها داشته باشند.             
  بسیاری ازدانش آموزان درانتخاب رشته تحصیلی خود تردید دارند ونمی- دانند دراین مورد چه کنند به همین دلیل به سوی کسانی مانند:  معلمان،پدرومادرومشاوران وغیره که دراین رشته تجربیاتی دارند کشیده می شوند تاازتجربه آنان نیزاستفاده کنند. ولی بعضی دانش آموزان که دررشته خاصی  استعداد دارند و آن رشته را برای خود بر می گزینند وکمتردیده شده است که کسی به رشته ای علاقه داشته باشد و درآن رشته  شکست بخورد.                                                                            
  درانتخاب رشته بعضی دانش آموزان هستند که به اجباروالدین خود مجبوربه انتخاب رشته ای می شوند که بدان علاقه ای ندارند ووقتی ازاین والدین علت این کاررا سوال می کنیم می گویند: شما دراین کارتجربه ای ندارید و صلاح کارخود را نمی دانید آیا چنین است   تحقیقات دراین مورد نشان می دهد که  اکثراین دانش آموزان دررشته خود شکستی را متحمل می شوند                                                                                  
    من تحقیق خود را با توزیع پرسشنامه  بین دانش آموزان آغازکردم.دراین رابطه داده ها جمع آوری شده و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.دراین برسی ازمحاسبات آماری،نمودار ها و نیزمحاسبات احتمالات شرطی استفاده شد.                                                         
                                                                                   

   

  جمع آوری داده ها:                                                    

   

  من دراین تحقیق برای جلوگیری ازاتلاف وقت فقط پرس وجو را دردبیرستان شهید رجائی به عمل آوردم و تعداد بیست دانش آموزرابه طورتصادفی ازمیان دانش آموزان کلاس دوم انتخاب کرده ام.                جمع آوری داده ها ازدو طریق مصاحبه و پرسشنامه بدست آمد ولی پرسشنامه ازکارایی بیشتری برخورداربود و درآنها اسامی دانش آموزان خواسته نشده بود تادانش آموزان با اطمینان خاطربه سوالات پاسخ دهند.    
  درپرسشنامه سوالاتی طرح شد از قبیل:                                              

   

   میزان موفقیت دانش آموزان دررشته تحصیلی که انتخاب کرده اند؟      (1
  2) برای انتخاب رشته با چه کسانی مشورت کرده اید ؟                           3) آیا انتخاب این رشته درروحیه شما تاثیری داشته است ؟                     
  4) آیا ازرشته تحصیلی خود رضایت دارید؟                                       
  5)آیا ازمشاغل آینده رشته تحصیلی خود اطلاع دارید ؟                         
    6)نگاه شما  قبل  ازورود  به این رشته با الان که وارد این رشته شده اید چه تفاوتی کرده است ؟                                                                  

  روند محاسبه داده ها درجداول شماره 1،2،3،4و5 آمده است.     

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مطالعات درس و غیر درسی ( پرسشنامه ای )

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله مطالعات درس و غیر درسی ( پرسشنامه ای ) , مقاله در مورد تحقیق مقاله مطالعات درس و غیر درسی ( پرسشنامه ای ) , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مطالعات درس و غیر درسی ( پرسشنامه ای ) , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مطالعات درس و غیر درسی ( پرسشنامه ای ) , تحقیق درباره تحقیق مقاله مطالعات درس و غیر درسی ( پرسشنامه ای ) , مقاله درباره تحقیق مقاله مطالعات درس و غیر درسی ( پرسشنامه ای ) , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مطالعات درس و غیر درسی ( پرسشنامه ای ) , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مطالعات درس و غیر درسی ( پرسشنامه ای ) , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله مطالعات درس و غیر درسی ( پرسشنامه ای )
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت