تحقیق مقاله آسیب‏ شناسى فرهنگى

تعداد صفحات: 17 فرمت فایل: word کد فایل: 14861
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: روانپزشکی
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله آسیب‏ شناسى فرهنگى

  یادآورى

  اصطلاح آسیب‏شناسى (1) در همه رشته‏هاى علوم، اعم از کاربردى (2) و انتزاعى، (3) پایه (4) و غیر پایه، تجربى (5) و طبیعى، (6) انسانى (7) و غیر انسانى، و به ویژه در روان‏شناسى و تعلیم و تربیت کاربرد خاص خود را دارد. آسیب‏شناسى در زمینه مسائل روان‏شناختى، تربیتى و یا فرهنگى اصولا به مطالعه و بررسى دقیق عوامل زمینه‏ساز، پدیدآورنده، و یا ثبات‏بخش بالینى، روانى، روان - تنى، فیزیولوژیکى، بیولوژیکى، تربیتى و فرهنگى آفات و آسیب‏هاى موجود در آن زمینه‏ها مى‏پردازد. چنین مطالعاتى با هدف تکمیل و تامین فرایندهاى سه‏گانه شناسائى، تشخیص، پیشگیرى و یا درمان صورت مى‏پذیرد، و برآیند آن پیشنهاد راه‏حل‏هاى مناسب براى دفع و یا رفع آفات و آسیب‏ها مى‏باشد. موارد زیر تا اندازه‏اى مى‏تواند ذهن ما را در درک بهتر و برداشت مناسب‏تر از آسیب‏شناسى شفاف‏تر سازد.

  در آسیب‏شناسى ریاضى، به عنوان مثال، یک کارشناس و یا متخصص مسائل ریاضى عوامل آسیب‏رسان و آفت‏زائى را که موجب افت دانش‏آموزان در یادگیرى مسائل ریاضى مى‏شوند مورد مطالعه قرار مى‏دهد، و به بررسى میزان آسیب‏رسانى عوامل مزبور و یا آسیب‏پذیرى دانش‏آموزان و دانشجویان مى‏پردازد، و رهیافت‏هاى عملى مناسبى را جهت قویت‏یادگیرى و یا اصلاح و ترمیم شیوه‏هاى تبیین مسائل ریاضى ارائه و پیشنهاد مى‏دهد. در مثال دیگر، یک کارشناس امور کشاورزى، در آسیب‏شناسى کشاورزى، پیرامون آفات و بیمارى‏هایى که موجب آسیب آب و خاک و محصولات کشاورزى مى‏گردد و میزان اثر گذارى آن بیمارى‏ها مطالعه و تحقیق مى‏کند، و در صدد کشف و تدارک داروها و سموم مؤثر و کارآمد براى دفع آسیب‏ها و آفات برمى‏آید. نمونه سوم، آسیب‏شناسى بیولوژیک است که به تحقیق و بررسى پیرامون آسیب‏هاى زیست‏شناختى عوامل میکروب‏زا و آفت‏ساز اختصاص دارد، و در آن شیوه‏هاى گوناگون مبارزه با آفات و آسیب‏هاى بهداشت زیستى مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

  کاربرد اصطلاح آسیب‏شناسى در علوم انسانى از جمله در تعلیم و تربیت و روان‏شناسى از اهمیت و موقعیت ویژه‏اى برخوردار است. در تعلیم و تربیت، آسیب‏شناسى خانواده، به عنوان نمونه، مسؤولیت‏شناخت‏بیمارى‏هاى خانواده (8) را بر عهده دارد. (9) و یا مثلا: در آسیب‏شناسى زبان (10) بررسى‏علل و عوامل اختلال در زبان‏آموزى و شیوه‏هاى درمان آن مورد توجه آسیب‏شناسى مى‏باشد. (11) در روان‏شناسى، آسیب‏ شناسى روانى (12) در رشد، بیانگر وجود نابهنجارى در رفتار کودک، نوجوان، و جوان است. بررسى و بیان مشکلات و اختلالات دوران نوزادى، خردسالى و کودکى، همچنین مطالعه عوامل زمینه‏ساز و سبب‏ساز این اختلالات و میزان شیوع و آثار روانى و یا احیانا روان - تنى آن‏ها، از جمله مباحث و مسائل مورد توجه آسیب‏شناسى روانى در رشد مى‏باشد. (13) نظر به این‏که هر کدام و یا هر گروه از اختلالات روان‏شناختى مزبور علائم و یا تصاویر بالینى مخصوص به خود را دارد، آسیب‏شناس در تشخیص اختلالات روانى کمتر دچار مشکل مى‏شود. اکنون با توجه به برداشت‏ها و مفاهیم فوق، بحث از آسیب‏شناسى فرهنگى را آغاز مى‏کنیم و کلید واژه‏ها، اهمیت موضوع، پیشینه بحث، شیوه‏ها، و مدل‏هاى قابل استفاده در این زمنیه را به تصویر مى‏کشیم.

  آسیب‏شناسى فرهنگى   

  آسیب‏شناسى فرهنگى طبعا به بررسى آفات و آسیب‏هایى مى‏پردازد که رنگ و لعاب فرهنگى دارند، و عناصر شکل دهنده و سازنده عادات، رفتارها و کنش‏هاى رایج افراد یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده‏اند. آسیب‏هایى این چنین، صرف نظر از میزان تخریب و خسارتى که بر مسائل روبنایى فرهنگ یک ملت‏یا جامعه وارد مى‏سازند، آن‏چنان در متن فرهنگ اصیل آن ملت‏یا جامعه رسوخ مى‏کنند که از درون هسته مقاومت افراد را در برابر مفاسد و آسیب‏هاى فرهنگى تضعیف و آسیب‏پذیر مى‏گردانند. این قبیل کنش‏ها رفته رفته نهادینه شده، حکم آداب و سنن حاکم بر جامعه را پیدا مى‏کند، و در نتیجه، به استحاله فرهنگى و سرانجام به شکل‏گیرى فرهنگى از نوع جدید مى‏انجامد که با فرهنگ اولیه و اصیل تفاوت بارز دارد.

  خطر کم رنگ شدن ارزش‏هاى والاى فرهنگى و یا حتى خطر نابودى فرهنگ اصیل و بنیادین جوامع اسلامى ممکن است از درون و بطن جامعه متوجه ساختار فرهنگى جامعه شود، همان‏گونه که مى‏تواند از پذیرش و یا آمادگى براى پذیرش ارزش‏هاى وارداتى فرهنگ بیگانه ناشى گردد. به هر حال، بحث از عوامل و عناصر آسیب‏رسان فرهنگى و یا بحث از ساختار آسیب‏پذیر فرهنگ به قالب و زمینه آسیب‏شناسى فرهنگى مربوط مى‏شود، همان طور که بحث از شیوه‏ها و عوامل مؤثر تهاجم فرهنگى و یا بحث از ریشه‏ها و عوامل زمینه‏ساز رسوخ فرهنگ وارداتى، در آسیب‏شناسى فرهنگى جاى مى‏گیرد.

  اصطلاح آسیب‏شناسى

  از فرهنگ واژگان انگلیسى، مفاهیم زیر را مى‏توان براى اصطلاح آسیب‏شناسى استخراج نمود:

  1- آسیب‏ شناسى، موقعیتى نابهنجار و یا حالتى زیست‏شناختى را گویند که در آن یک ارگانیزم از عملکرد صحیح و مناسب منع شده است. کاربرد این مفهوم در روان‏شناسى بالینى و روان درمانى توسعه‏یافته است‏به گونه‏اى که شامل اختلالاتى مى‏گردد که براى آن‏ها عناصر و عوامل زیست‏شناختى مشخص مى‏توان یافت. اصطلاح آسیب‏شناسى روانى بر همین منوال است.

  2- آسیب ‏شناسى، مطالعه علمى شرائط فوق (بند 1) را گویند.

  3- آسیب‏شناسى، بسته به زمینه خاص علمى و یا پزشکى مفهوم خاص خود را دارد. (15) شاید نتوان براى آسیب‏شناسى، بدون توجه به زمینه خاص علمى، تجربى، پزشکى و یا فرهنگى آن، تفسیرى ارائه کرد. در این صورت، بهترین شیوه توصیف و تبیین آسیب‏شناسى، تفسیر آن، بر اساس زمینه خاصى است که آسیب‏شناسى در آن به کار مى‏رود. و این شیوه، روشن‏ترین وجه ممکن تعریف مى‏باشد، زیرا هر زمینه‏اى از علم، بهداشت و درمان، تجربه و فرهنگ داراى عناصر ماهوى خاص خود است که آن را از سایر زمینه‏ها متمایز مى‏کند.

  امروزه، اصطلاح آسیب‏شناسى به عنوان معادل دقیق واژه انگلیسى خود یعنى (Pathology) به کار مى‏رود. از این‏روى، تامل در این واژه و مشتقات آن خالى از فایده نیست. "Patho" ، به مفهوم بیمارى و آسیب است، " Pathology" یعنى آسیب‏شناسى، و "Pathological" به معناى وابسته به آسیب‏شناسى، یا آسیب‏شناختى و اصطلاح پاتولوژیست، (17) به آن دسته از متخصصین پزشکى گفته مى‏شود که با نابهنجارى‏هاى ارگانیک سر و کار دارند. سایر متخصصین از دیگر رشته‏ها، از اصطلاح پاتولوژیکال (18) استفاده مى‏کنند. (19) بر اساس تعریف فرهنگ پیشرفته آکسفورد (Pathology) ، مطالعه علمى آسیب‏ها و بیمارى‏ها واختلالات است، اما اصطلاح ( Pathological) بیانگر آن دسته از نابهنجارى‏ها و بیمارى‏هایى است که دراثر امراض جسمانى یا روانى پدیدار گردیده است. (20)

  فرهنگ چیست؟

  کلمه فرهنگ هر چند تا حدودى مفهوم روشنى را در اذهان تداعى مى‏کند، اما، ریشه‏یابى لغوى این واژه و تفسیر آن مى‏تواند نقش ویژه‏اى را در تبیین عناصر، مبانى، زمینه‏ها و محتویات یک فرهنگ ایفا کند. در تعریف مفهوم فرهنگ، سلسله مفاهیم ذیل را مى‏توان برشمرد:

  1- ادب و تربیت;

  2- دانش و معرفت;

  3- مجموعه آداب و رسوم;

  4- مجموعه علوم و معارف و هنرهاى یک قوم یا یک ملت;

  5- کتاب ترجمه و تفسیر واژگان و یا اصطلاحات

  6- کاریز آب; دهن فرهنگ جایى از کاریز را گویند که آب بر روى زمین مى‏آید. (21)

  به نظر مى‏رسد، مضامینى چون ادب، دانش و معرفت از مفاهیم کلیدى و عناصر ماهوى فرهنگ به شمار مى‏آیند. این‏که به کتاب ترجمان لغات و اصطلاحات، کلمه فرهنگ اطلاق مى‏گردد به این لحاظ است که یک مجموعه از مجهولات را براى ما روشن مى‏سازد و ما را نسبت‏به مفاهیم کلمات و واژگان مجهول و مبهم و یا مشکل آگاه مى‏گرداند و بر دانش و معرفت ما مى‏افزاید. اما در اطلاق کلمه فرهنگ به کاریز آب، صرف‏نظر از این‏که چنین کاربردى بالاصاله و ریشه‏اى است، یا نه؟ کشف وجه شبهات بین کاریز آب و فرهنگ، به مفهوم رایج کلمه جالب است. یکى از کانال‏ها و سرچشمه‏هاى آب که آب را بر زمین جارى ساخته، و کشتزاران را آبیارى و سیراب مى‏کند، و بر رونق کشاورزى مى‏افزاید، همین کاریز است. بنابراین، وجود کاریز به عنوان یکى از منابع آب‏خیز براى کشاورزى اهمیتى حیاتى دارد. فرهنگ نیز به همین سان براى نشاط و خرمى و سرزندگى و زندگى جامعه امرى حیاتى است. فرهنگ، سرچشمه حیات و ثبات و پابرجایى جامعه است. در این راستا، مجموعه آداب، دانش، و معارفى که در تامین حیات جامعه نقش اساسى ایفاء مى‏کند، فرهنگ نامیده مى‏شود. بنابراین، فرهنگ منبع زایش، رویش، مهد تربیت و پرورش است.

  موصوف وصف «فرهنگى‏»، نه تنها شامل افراد انسانى نظیر شخص با فرهنگ و با ادب، معلم، مدرس، مربى و... مى‏باشد، (22) بلکه به عنوان مقوله‏اى مربوط و منسوب به فرهنگ و یا حتى نشات‏گرفته از فرهنگ تلقى مى‏گردد. از آن گذشته، واژه‏هایى نظیر «فرهنگ‏ساز» به مفهوم فرهنگدان، دانشمند و خردمند، «فرهنگ ور» به مفهوم ادیب و «فرهنگ‏یاب‏» به مفهوم کسى که به جست‏وجو و پژوهش مى‏پردازد، (23) همه ناظر به موصوفات انسانى مى‏باشند.

  در مجموع، لفظ «فرهنگ‏» واژه مرکبى است که به «فر» و «هنگ‏» تجزیه مى‏گردد. در یک نگاه، «فر» به مفهوم پیش، جلو و به سوى جلو مى‏باشد. در نگاه دیگر، «فر» به مفهوم شان و شوکت و رفعت و شکوه است. (24) دقت در اجزا ترکیبى واژه فرهنگ، ما را متوجه فارسى اصیل بودن این لفظ مى‏گرداند. در فرهنگ معین «فر» بر اساس مندرجات زامیادیشهت (اوستا) آمده است: «... فروغى است ایزدى، به دل هر که بتابد از همگنان برترى یابد. از پرتو این فروغ است که شخص به پادشاهى رسد، شایسته تاج و تخت گردد، آسایش گستر و دادگر شود و همواره کامیاب و پیروزمند باشد. و نیز از نیروى این نور است که کسى در کمالات نفسانى و روحانى کامل گردد و از سوى خداوند به پیامبرى برگزیده شود.» (25) بر اساس تحقیق دهخدا، «هنگ‏» از ریشه و خانواده «ثنگ‏» (26) است که واژه‏اى اوستایى است و به مفهوم کشیدن است. (27) از این روى، فرهنگ به مفهوم به جلو و به بالا سوق دادن است. 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله آسیب‏ شناسى فرهنگى

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله آسیب‏ شناسى فرهنگى, مقاله در مورد تحقیق مقاله آسیب‏ شناسى فرهنگى, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آسیب‏ شناسى فرهنگى, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آسیب‏ شناسى فرهنگى, تحقیق درباره تحقیق مقاله آسیب‏ شناسى فرهنگى, مقاله درباره تحقیق مقاله آسیب‏ شناسى فرهنگى, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آسیب‏ شناسى فرهنگى, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آسیب‏ شناسى فرهنگى ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله آسیب‏ شناسى فرهنگى
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت