تحقیق مقاله رایگان تعریف فن آوری تولید و فن آوری نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: word کد فایل: 15667
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مدیریت
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان تعریف فن آوری تولید و فن آوری نگهداری و تعمیرات

  فن آوری در یک واحد صنعتی مجموعه ای از ابزار های فیزیکی و توانایی های فکری و مهارتی انسان است که منجر به ایجاد

  محصول یا ارائه خدمات میشود .

  طبقه بندی فن آوری در حالت کلی به صورت زیردر می آید :

  -1 فن آوری تولید 2- فن آوری مونتاژ 3- فن آوری نگهداری و تعمیرات

  -4 فن آوری کپی سازی 5- فن آوری طراحی و ساخت 6- فن آوری تحقیقات پایه

  فن آوری در فرایند تولید شامل ماشین آلات . شیوه ها و رویه ها و روشهای انجام کار میشود و درجه ای که فرایند تولید

  [ خودکار یا مکانیزه باشد میزان پیچیدگی آن را نشان می دهد.[ 1

  از بین فن آوری های بالا فن آوری نگهداری و تعمیرات ارتباط مستقیمی با فن آوری تولید دارد و پشتیبان فن آوری تولید

  محسوب میشود . با پیچیده تر شدن فن آ وری ازنظر درجه مکانیزاسیون و همچنین ابعاد ساختاری صنعت فن آوری نت

  نیز پیچیده تر خواهد شد .

  - وری وارداتی 2 Ĥ همچنین در تقسیم بندی دیگری با در نظر گرفتن منبع ایجاد فن آوری سه حالت امکانپذیر است. 1- فن

  .فن آوری بومی و سنتی و 3-ترکیبی از فن آوری وارداتی و بومی .

  وری رااز جهات مختلف مورد ارزشیابی قرار دهد . Ĥ هنگامی که سازمان قصد انتخاب و انتقال فن آوری را دارد میبایست فن

  "هر شرکت یا سازمانی که بخواهد در بخش تولید از فن آوری پیشرفته تولید روز استفاده کند میبایست سیستم پشتیبان

  تولید را نیز داشته باشد و یا بطور کامل تهیه کند .با نگاه سیستمی به سازمان میتوان گفت استفاده از سیستم تولید پیچیده

  بدون در نظرگرفتن فن آوری نت سیستم منسجم و پایداری ایجاد نمی کند و نمیتواند موثر واقع شود و نتایج نفس گیری

  [ را به دنبال خواهد داشت و خروجی سیستم هزینه ها را نیز کاهش نمیدهد . [ 2

  سه عامل 1-استراتژی 2-ساختار و 3-فن آوری باید سازگار باشند . به ویژه هنگامی که شرایط یا اوضاع به صورت رقابتی

  تغییر کند .سازمانی که نتواند از فن آوری مناسب استفاده کند و یا نتواند بین استراتژی و ساختار سازمانی هماهنگی لازم را

  [ برقرار کند نمی تواند در این رقابت پیروز میدان باشد . [ 1

  استراتژی ها مزایای رقابتی سازمان را در دوره های بلند مدت تعیین می نمایند . اجرای استراتژی ایجاب می کند که

  سازمان هدف های سالانه را در نظر بگیرد و جهت دستیابی به اهداف با توجه به فن آوری مورد استفاده سازمان نسبت به

  وری تولیدی به کار رفته در سازمانها ساختار Ĥ ایجاد یک ساختار اثر بخش سازمانی اقدام نماید . صرف نظر از نوع فن

  فعالیتهای مورد انتظار از فن آوری نگهداری و تعمیرات در سازمان ها که مسئولیت آن با مدیریت نت میباشد به شرح زیر

  می باشد:

  Corrective Maintenance CM فعالیت های نگهداری تعمیرات اصلاحی

  فعالیتها تعمیر و نگهداری اصلاحی بصورت اضطراری ، شفابخش و بصورت برنامه ریزی نشده است ، تشخیص و کشف

  عیب و مجزا کردن آنها بیشتر زمان نگهداری را به خود اختصاص می دهد

  Preventive Maintenance PM فعالیتهای نگهداری تعمیرات پیشگیرانه

  وری بکار رفته در تولید حجم و زمان Ĥ این نوع فعالیت جهت کاهش شکست های احتمالی به کار می رودوبنابر نوع فن

  فعالیت های آن نیز تغییر می کند .مباحث قابلیت اطمینان سیستم های تولید سری و موازی و سایر شاخص های مشابه به

  عنوان شاخص های تصمیم گیری در این فعالیت بکار میرود .

  Improvement Maintenance IM فعالیت های نگهداری تعمیرات بهبود

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان تعریف فن آوری تولید و فن آوری نگهداری و تعمیرات

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان تعریف فن آوری تولید و فن آوری نگهداری و تعمیرات, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان تعریف فن آوری تولید و فن آوری نگهداری و تعمیرات, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تعریف فن آوری تولید و فن آوری نگهداری و تعمیرات, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تعریف فن آوری تولید و فن آوری نگهداری و تعمیرات, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان تعریف فن آوری تولید و فن آوری نگهداری و تعمیرات, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان تعریف فن آوری تولید و فن آوری نگهداری و تعمیرات, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تعریف فن آوری تولید و فن آوری نگهداری و تعمیرات, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تعریف فن آوری تولید و فن آوری نگهداری و تعمیرات, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان تعریف فن آوری تولید و فن آوری نگهداری و تعمیرات
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت