تحقیق مقاله رایگان چرا در شب آسمان تاریک است؟

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: word کد فایل: 15715
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: نجوم
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان چرا در شب آسمان تاریک است؟

  ساده ترین رویدا دها،غالباً غنی ترین آگاهیها را با خود دارند.کافی است به آنها نظر کنیم.سقوط یک سیب ،راز جاذبه عمومی را بر نیوتن آشکار ساخت. شب سیاه در دل خود آغازهای کائناترا دارد.

  در1610 ،کپلر راز سیاهی شب را از خود پرسیده و به خود گفته بود که اگرکائنات بی پایان است ،آسمان شبانگاهی-در آن هنگام که خورشیدآن سوی کره زمین را روشن می کند- نیزباید چون روز درخشان باشد.یک کائنات بی نهایت ،باید حامل مقداری بی نهایت ستاره و هر کدام به همان تابندگی آفتاب ،باشد. همانطور که در دل یک جنگل انبوه،نگاه آدمی در هر سو بر روی تنه های درختان بی شمار متوقف می شود،در«جنگل ستارگان» یک کائنات بی نهایت، نیز،باید نگاه بر هر سو که متوجه شود ، با یک ستاره بر خورد کند و آسمان شب ها می بایستی تابندگی خورشید را داشته باشد.کپلر نتیجه می گرفت که بنابراین شب سیاه به معنی آن است که کائنات بی پایان نیست.

  آسمان آبی

   چرا رنگ آسمان آبی است . نور خورشید بوسیله مولکولها وذرات گرد وغبار موجود در آسمان ، که معمولا د رمقایسه با طول موجها ی نور مرئی بسیار کوچکند ، پراکنده می شود به این ترتیب ، نور طول موجها ی کوتاه (نور آبی ) بسیار شدیدتر از نور طول موجها ی بلند تر بوسیله این ذرات پراکنده می شوند . وقتی که به آسمان صاف نگاه می کنیم ، بیشتر این نور پراکنده شده است که به چشم ما میرسد . دامنه ی طول موجهای کوتاه پراکنده شده ( به حساسیت چشم آدمی به رنگ ) منجر به احساس رنگ آبی میشود .

  کو تا هترین طول موجها ی طیف مرئی بیشتر مطابق بنفش است تا آبی، پس چرا آسمان به جای آنکه بنفش باشد آبی است ؟ نور خورشید اولیه در رنگ بنفش تا حدی ضعیف تر از آبی است و بنفش کمتر از آبی به ما میرسد . دلیل مهمتر اینکه چشم انسان نسبت به بنفش کمتر از آبی حساس است . اینکه مردم آبی بودن آسمان را به وجود بخار آب در جو نسبت بدهند ، شاید به این دلیل باشد که اغلب توده های آب آبی رنگ است .

  از دلایل آبی بودن دریا این است که وقتی نور سفید چند متر از میان آب میگذرد مولکولهای آب بخشی از انتهای سرخ طیف را جذب می کند ونوری که سرانجام به چشم بیننده منعکس می شود بیشتر آبی شده است . ودر آسمان آب کافی برای چنین جذبی وجود ندارد . لایه اوزون نیز نور سرخ را تضعیف می کند ، ولی نقش نا چیزی درآبی شدن آسما ن دارد . از سوی دیگر ، فرض می کنیم که در یک روز مه الود به آسمان نگاه می کنیم .

  در این صورت ، نور آبی باریکه ای که به چشم ما می رسد به طور کامل پراکنده شده است . در حالی که طول موجهای بلندتر پراکنده نشده اند . بنابراین ، احساس می کنیم که رنگ خورشید متمایل به رنگ قرمز شده است . اگر آسمان جوی نداشت ، آسمان سیاه به نظر می رسید و ستارگان در روز دیده می شدند که در واقع از ارتفاع 16km به بالا  ، که در انجا جو زمین  بسیار رقیق می شود ، همان طور ی که فضا نوردان دریافته اند ،اسمان سیاه به نظر می رسد وستارگان در روز دیده می شوند .

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان چرا در شب آسمان تاریک است؟

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان چرا در شب آسمان تاریک است؟, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان چرا در شب آسمان تاریک است؟, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان چرا در شب آسمان تاریک است؟, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان چرا در شب آسمان تاریک است؟, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان چرا در شب آسمان تاریک است؟, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان چرا در شب آسمان تاریک است؟, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان چرا در شب آسمان تاریک است؟, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان چرا در شب آسمان تاریک است؟, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان چرا در شب آسمان تاریک است؟
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت