تحقیق مقاله مجموعه اعداد صحیح

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: word کد فایل: 15912
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: ریاضی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: مجموعه اعداد صحیح
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مجموعه اعداد صحیح

  مجموعهٔ اعداد صحیح به اجتماع مجموعهٔ اعداد طبیعی، قرینهٔ اعداد طبیعی ، و {0} (مجموعه ای که تنها عدد صفر عضو آن است) گفته می‌شود. در ریاضیّات، معمولاً این مجموعه را با Z یا (ابتدای کلمه آلمانی Zahlen به معنی اعداد) نشان می‌دهند. همانند مجموعهٔ اعداد طبیعی، مجموعهٔ اعداد صحیح نیز یک مجموعهٔ شمارای نامتناهی‌ست.

  شاخه‌ای از ریاضیّات که به مطالعهٔ اعداد صحیح می‌پردازد، نظریهٔ اعداد نام دارد.

    خواص جبری

  همانند اعداد طبیعی، نیز نسبت به دو عمل جمع و ضرب بسته است. این بدان معناست که حاصل جمع و حاصل ضرب دو عدد صحیح، خود، یک عدد صحیح است. بر خلاف مجموعهٔ اعداد طبیعی، از آنجا که اعداد صحیح منفی، و به ویژه، عدد صفر هم به تعلق دارند، این مجموعه، نسبت به عمل تفریق نیز بسته است. اما تحت عمل تقسیم بسته نیست، زیرا خارج قسمت تقسیم دو عدد صحیح، لزوما عددی صحیح نخواهد بود.

  برخی از خواصّ اساسی مربوط به عملیّات جمع و ضرب در جدول زیر گنجانیده شده است (در اینجا b ،a، و c اعداد صحیح دل‌خواه هستند:)

   

  جمع

  ضرب

  بسته بودن:

  a + b   یک عدد صحیح است

  a × b   یک عدد صحیح است

  شرکت‌پذیری:

  a + (b + c)  =  (a + b) + c

  a × (b × c)  =  (a × b) × c

  تعویض‌پذیری:

  a + b  =  b + a

  a × b  =  b × a

  وجود یک عنصر واحد:

  a + 0  =  a

  a × 1  =  a

  وجود یک عنصر عکس:

  a + (−a)  =  0

   

  توزیع‌پذیری:

  a × (b + c)  =  (a × b) + (a × c)

  نداشتن مقسوم علیه‌های صفر:

   

  اگر ab = 0، آنگاه a = 0 یا b = 0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مطابق جدول بالا، خواصّ بسته بودن، شرکت‌پذیری و جابه‌جایی (یا تعویض‌پذیری) نسبت به هر دو عمل ضرب و جمع، وجود عضو همانی (واحد، یا یکّه) نسبت به جمع و ضرب، وجود عضو معکوس فقط نسبت به عمل جمع، و خاصیّت توزیع‌پذیری ضرب نسبت به جمع از اهمیت برخوردار اند.

  در مبحث جبر مجرد، پنج خاصیّت اوّل در مورد جمع، نشان می‌دهد که مجموعهٔ به همراه عمل جمع یک گروه آبلی است. امّا، از آن جا که نسبت به ضرب عضو وارون (یا معکوس) ندارد، مجموعهٔ اعداد صحیح، به همراه عمل ضرب، گروه نمی‌سازد.

  مجموعهٔ ویژگیهای ذکر شده حاکی از این است که ، به همراه عملیّات ضرب و جمع، یک حلقه است، امّا، به دلیل نداشتن وارون ضربی، میدان نیست. مجموعهٔ اعداد گویا را باید کوچک‌ترین میدانی دانست که اعداد صحیح را در بر می‌گیرد.

  اگرچه تقسیم معمولی در اعداد صحیح تعریف شده نیست، خاصیّت مهمّی در مورد تقسیم وجود دارد که به الگوریتم تقسیم مشهور است. یعنی به ازاء هر دو عدد صحیح و دل‌خواه a و b) b مخالف صفر)، q و r منحصر به فردی متعلق به مجموعه اعداد صحیح وجود دارد، به طوریکه: a = q.b + r که در این جا، q خارج قسمت و r باقیمانده تقسیم a بر b است. این کار اساس الگوریتم اقلیدس برای محاسبه بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک را تشکیل می‌دهد.

  همچنین در جبر مجرد، بر اساس خواصی که در بالا ذکر شد، یک دامنه اقلیدسی است و در نتیجه دامنه ایده‌آل اصلی می‌باشد و هر عدد طبیعی بزرگ‌تر از یک را می‌توان به طور یکتا به حاصل‌ضرب اعداد اوّل تجزیه کرد (قضیه اساسی علم حساب.)

    کاردینال Z

  کاردینال(تعداد از اعضای مجموعه) مجموعه ی Z، برابر الف صفر است . این یعنی که تعداد اعضای این مجموعه با تعداد اعضای مجموعه های N،WوQ برابر است.

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مجموعه اعداد صحیح

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله مجموعه اعداد صحیح, مقاله در مورد تحقیق مقاله مجموعه اعداد صحیح, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مجموعه اعداد صحیح, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مجموعه اعداد صحیح, تحقیق درباره تحقیق مقاله مجموعه اعداد صحیح, مقاله درباره تحقیق مقاله مجموعه اعداد صحیح, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مجموعه اعداد صحیح, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مجموعه اعداد صحیح, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله مجموعه اعداد صحیح
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت