تحقیق مقاله رایگان انجمن اولیا و مربیان

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: word کد فایل: 16520
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان انجمن اولیا و مربیان

  انجمن اولیا و مربیان از گسترده ترین و سازمان یافته ترین تشکل های داوطلبانه درکشوربه شمارمی اید که ناظربر پرورش و شکوفایی دانش آموزان در همه ی ابعا د مختلف بوده و به عنوان حلقه ی ارتباط مدرسه با خانواده وجامعه می باشد. انجمن با تکیه بر پشتوانه ی غنی دید گاه ها و تجارب ارزنده ی والدین وصاحب نظران تعلیم وتربیت می تواند زمینه ی مشارکت گسترده ی اولیا را در ابعاد مختلف تربیتی و بهره گیری مناسب از مشارکت های فکری،تخصصی ومهارتی فراهم و اقدامات ارزنده و مفیدی را طراحی و اجرا کند.انجمن اولیا و مربیان ماهی یک بار در مدرسه تشکیل می شود که با توجه به امکانات و الویت ها در انجام و ظا یف خود به شرح زیر همت می گمارد

  * تامین مشارکت فکری، عاطفی و آموزشی اولیاء و ایجاد هم سویی تربیتی-آموزشی خانه و مدرسه

  * ارائه یپیش نهادها وطرح های مفید به مدیرمدرسه جهت برنامه ریزی درامور

  * مشاوره و برنامه ریزی در جهت تحقق هر چه بیشتر اهداف مدرسه

  فعالیت های آموزشی مربوط به دانش آموزان

  درسی تدریس کتب

  پیک های هفتگی

  زبان انگلیسی

  نقاشی

  خطاطی

  کتاب خوانی

  ورزش در محل باشگاه برای پایه های سوم تا پنجم

  آموزش نماز همراه با تدریس کتاب هدیه های آسمانی

  آموزش نکات رفتاری

   بر اساس روانشناسی کودک

  آموزش های مکمل

   

  فعالیت های علمی- کارگاهی و آزمایشگاهی

  آموزش دروس خارج از کلاس

  (آموزش توسط دانش آموزان (معلم یار

  استفاده از سیستم های صوتی- تصویری در کلیه کلاس ها

  بازدید های علمی مربوط به دروس

  پخش فیلم و استفاده از فلش کارت و کتاب داستان جهت آموزش زبان انگلیسی

   

  ارزیابی روزانه

  آزمون های هفتگی

  سنجش ماهانه

  آزمون های ماهانه توسط مدیریت

  آزمون پایان ترم

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان انجمن اولیا و مربیان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان انجمن اولیا و مربیان, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان انجمن اولیا و مربیان, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان انجمن اولیا و مربیان, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان انجمن اولیا و مربیان, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان انجمن اولیا و مربیان, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان انجمن اولیا و مربیان, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان انجمن اولیا و مربیان, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان انجمن اولیا و مربیان, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان انجمن اولیا و مربیان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت