تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگو گیر در آب های خلیج فارس ( استان هرمزگان)

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: word کد فایل: 16590
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: شیلات
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگو گیر در آب های خلیج فارس ( استان هرمزگان)

  چکیده

  با توجه به اهمیت گونه‌های مختلف آبزی موجود در تور ترال میگو و نقش آنها در اکوسیستم دریا، مطالعه بر روی ترکیب صید ضمنی میگو به روش ترال کف روب در سال 1381 طی ماههای مهر و آبان در حد فاصل منطقه دارسرخ در شرق جزیره هرمز با  موقعیت  جغرافیاییN ¢ 4° , 27 و E ¢30,  °56  و  منطقه  طولا با  موقعیت جغرافیایی  N ¢ 07 , °27 و

  E ¢06 , °56  توسط موتور لنجهای محلی که به تور ترال کف روب مجهز بودند صورت گرفت. جهت اجرای این پروژه 36 مرتبه تورکشی در فصل صید میگو در آبهای استان هرمزگان در سال 1381 انجام شد که در مجموع صید نمونه‌برداری شده به 6050 کیلوگرم رسید.

      طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق 88 گونه آبزی متعلق به 50 خانواده شناسایی شد، که به تفکیک از 67 گونه ماهی استخوانی متعلق به 38 خانواده, 9گونه ماهی غضروفی متعلق به 6 خانواده, 3 گونه نرمتن از 3 خانواده و 9 گونه سخت‌پوست متعلق به 3 خانواده بودند.

     گونه‌های آبزی کوچک دورریز 4/49 درصد، گونه‌های درشت دورریز 7/18 درصد، گونه‌های تجاری 7/4 درصد وگونه‌های میگو 2/27 درصد ازکل صید را بخود اختصاص دادند.

       نسبت وزنی صید ضمنی 67/2 برابر میگو و همچنین نسبت وزنی صید میگو 2/27 درصد از کل  صید را شامل شده است.

   

   لغات کلیدی : صید ضمنی،  ترال، میگو، استان هرمزگان، خلیج فارس

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگو گیر در آب های خلیج فارس ( استان هرمزگان)

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگو گیر در آب های خلیج فارس ( استان هرمزگان), مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگو گیر در آب های خلیج فارس ( استان هرمزگان), تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگو گیر در آب های خلیج فارس ( استان هرمزگان), مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگو گیر در آب های خلیج فارس ( استان هرمزگان), تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگو گیر در آب های خلیج فارس ( استان هرمزگان), مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگو گیر در آب های خلیج فارس ( استان هرمزگان), تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگو گیر در آب های خلیج فارس ( استان هرمزگان), مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگو گیر در آب های خلیج فارس ( استان هرمزگان), موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان چکیده بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگو گیر در آب های خلیج فارس ( استان هرمزگان)
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت