تحقیق مقاله رایگان پیوند داتیو

تعداد صفحات: 1 فرمت فایل: word کد فایل: 16713
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی شیمی
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان پیوند داتیو

  پیوند داتیو هنگامی بوجود می آید که دو اتم تشکیل دهنده ی پیوند یکی دست کم دارای یک جفت الکترون ناپیوندی و دیگری دارای دست کم یک اوربیتال خالی باشد مانند کاتیون آمونیوم که از اتصال یک مولکول آمونیاک و یک یون هیدروژن بوجود می آید.

    

  روش نامگذاری با استفاده از پیشوند ، ریشه نام عنصر و پسوند

  شیمی دانها اغلب ترکیب های مولکولی را با استفاده از پیشوندهای نوشته شده در جدول نام گذاری می کنند. پیش وند و پس وند معمولاً به ریشه ی نام عنصرهای موجود در ترکیب افزوده می شود.

   معمولاً نام عنصری گفته می شود که الکترونگاتیوی آن کمتر است. اگر فرمول مولکولی مورد نظر تنها یک اتم از عنصر اول داشته باشد، از به کاربردن پیش وند مونو چشم پوشی می شود مانند کربن دی اکسید  ۲ CO.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان پیوند داتیو

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان پیوند داتیو , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان پیوند داتیو , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان پیوند داتیو , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان پیوند داتیو , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان پیوند داتیو , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان پیوند داتیو , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان پیوند داتیو , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان پیوند داتیو , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان پیوند داتیو
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت