تحقیق مقاله رایگان حفاظت الکتریکی

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 17823
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی الکترونیک
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان حفاظت الکتریکی

  حفاظت الکتریکی

  قسمت عمده مصرف کننده های سه فاز در مراکز صنعتی را موتورهای الکتریکی تشکیل می دهند .معمولا" جهت حفاظت موتور های الکتریکی از کلید حفاظت موتور استفاده می شود این کلید موتور را در مقابل بار اضافی و همچنین اتصال کوتاه حفاظت می کند.

   

   

  خطاهای ناشی از جریان برق عمدتا" به سه دسته تقسیم میشوند:
  ۱) اتصال بدنه که عبارت است از اتصال یکی از سیمهای جریان برق به بدنه د ستگاه .
  ۲) اتصال کوتاه عبارت است از اتصال دو سیم لخت که نسبت به هم دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی می باشندبه یکدیگر.
  ۳) اتصال زمین که عبارت است از اتصال یکی از سیم های حامل جریان به زمین .
  خطا های نامبرده شده به دوصورت کامل وناقص اتفاق می افتد . دراتصال کامل درمحل اتصالی مقاومت وجودندارد وجریان زیادی از این نقطه عبور میکند اما اگر اتصال ناقص باشد درمحل اتصال مقاومت وجود دارد بنابر این جریان خطا نسبت به حالت قبل کمتر است.
  ● انواع حفاظت
  ۱) حفاظت سیم ها و کابل ها :
  در بخش وسایل کنترل وحفاظت بطور کامل مورد بررسی قرار میگیرد.
  ۲) حفاظت مصرف کننده ها و دستگاهای الکتریکی :
  قسمت عمده مصرف کننده های سه فاز در مراکز صنعتی را موتورهای الکتریکی تشکیل می دهند .معمولا" جهت حفاظت موتورهای الکتریکی از کلید حفاظت موتور استفاده می شود این کلید موتور را در مقابل بار اضافی و همچنین اتصال کوتاه حفاظت می کند.بدین صورت که در اثر اضافه بار و یا دو فازشد ن موتور جریان کمی بیشتر از جریان نامی آن میشود.حرارت بی متال که عضو حفاظت کننده حرارتی است بالا رفته ودراثر تغییر فرم بی متال به اهرم فشار آورده وکلید را قطع می کند.اگر خطاهایی مانند اتصال کوتاه در موتور پیش آید در اثر عبور جریان از بوبین حفاظت کننده مغناطیسی کلیداهرم آهنی بسرعت به سمت هسته بوبین جذب شده و کلید را قطع می نماید.
  ● حفاطت اشخاص:
  معمولا" ولتاژ بیش از ۶۵ ولت برای انسان خطرناک می باشد.
  انواع حفاظت اشخاص عبارتند از:
  ۱) حفاظت توسط سیم زمین:
  که اغلب در مجتمع ها و ساختمان ها از این نوع حفاظت استفاده می کنند.
  الکترود زمین عبارت است از یک قطعه جسم هادی که در زمین قرارداده می شود و سیم زمین به آن متصل می شود.الکترودها به اشکال مختلف ساخته می شوند.
  الف) میله های مسی معمولا به قطر ۱۶ میلیمترکه با چکش در زمین کوبیده می شوند این میله ها دارای نوک تیزفولادی هستندکه فرو رفتن در زمین را آسان میکند.پس از کو بیدن یک میله می توان میله دیگری به آن پیچ کرد و کوبیدن را ادامه داد تا میله با طول مورد نظر تا حدود ۳ متر به دست آید.
  ب) صفحه های مسی که در عمق ۶۰ سانتیمتری یا بیشتر بصورت افقی خوابانده می شود. اجرای این روش با زحمت بیشتری همراه است .
  ج) استفاده از لوله های آب شهری در گذشته بسیار معمول بوده است ولی امروزه که بیشتر از لوله های پلاستیکی استفاده می شود این روش قابل استفاده نیست.
  د:غلاف یا زره فلزی کابلهای زیر زمینی امروزه بیشتر به عنوان الکترود زمین و سیم زمین مورد استفاده قرار می گیرد. غلاف و زره کابل در پست به نوترال متصل هستند. در این سیستمها در صورت اتصالی, جریان از غلاف یا زره عبور کرده و به زمین نفوذ نمی کند.
  در بسیاری از موارد برای کاهش دادن مقاومت زمین از مجموعه میله ها استفاده می کنند و با اتصال الکتریکی آنها به یکدیگر آنها را به صورت الکترود واحد مورد استفاده قرار می دهند.اما نکته قا بل توجه این است که مقا ومت بین الکترود و زمین بستگی به مقا ومت ویژه زمین دارد که خود بسته به جنس زمین و میزان رطو بت است.
  ۲) سیستم حفاظت نول:
  بصورت یک سیم جداگانه به بدنه تابلو یا دستگاه وصل می شود.کاربردآن در تا سیسات الکتریکی که در آنها دستگاه ها بصورت انفرادی به زمین وصل می شوند,می باشد و نباید برای دستگاههای دیگر از حفاظت نول استفاده نمود. چون با بودن مقا ومت کم جریان زیادی می گذرد در نتیجه اختلاف ولتاژ نسبتا" زیادی در روی تمام مصرف کننده های دیگر بین بدنه هادی آنها و زمین بوجود خواهد آمد.
  ۳) حفاظت بوسیله عایق کردن:
  تمام قسمتهایی که امکان اتصال با بدن انسان را دارد عایق می کنند که برای ساختمان ها اقتصادی نیست.
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان حفاظت الکتریکی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان حفاظت الکتریکی , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان حفاظت الکتریکی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان حفاظت الکتریکی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان حفاظت الکتریکی , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان حفاظت الکتریکی , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان حفاظت الکتریکی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان حفاظت الکتریکی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان حفاظت الکتریکی , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان حفاظت الکتریکی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت