تحقیق مقاله رایگان تاریخچه مدیریت

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 18046
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مدیریت
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان تاریخچه مدیریت

  مدیریت به مفهوم کلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد. اولین کاربرد مدیریت توسط انسان غارنشین به شکل کار از طریق و توسط دیگران با رعایت اصل تقسیم کار آغاز شد. با روی آمدن انسان به زندگی قبیله ای و نیاز به رهبری، مدیریت سنتی شکل گرفت. با گسترش این نوع زندگی و نیاز به تصرف منابع تولید جدید بحث سازماندهی و تقسیم کار، نظارت و کنترل بوجود آمد که یک نوع مدیریت نظامی است. قید و بندهای این نوع مدیریت باعث شد مدیریت مذهبی جایگزین مدیریت نظامی شود و به مرور مدیریت سیاسی جایگزین مدیریت مذهبی شد بعد از رنسانس صنعتی در اروپا اداره امور به مدیران علمی واگذار شد. [1]

  دلایل موفقیت مدیران:

  در بررسی مؤسسه گالوروی 782 مدیر موفق در جهان دلایل موفقیت ایشان عبارتند از: 1- صداقت 2- جدّیت و سخت کوشی 3- توانایی کار با مردم. سایر پارامترها عبارتند از: مهارت در برنامه ریزی و سازماندهی – تخصص حرفه ای – ایجاد انگیزه در پرسنل – هدایت و رهبری مؤثر – انعطاف پذیری – هوشیاری و درک موقعیت – قضاوت منصفانه.

  عوامل شکست مدیران:

  درک نکردن موقعیت – عدم توانایی کار با دیگران – آگاه نبودن به آنچه در حول و حوش سازمان می گذرد – نداشتن انگیزه – مردود بودن در انگیزه – مخالفت با تغییر – متکی نبودن به خود – غیر مسئولانه برخورد کردن – ضعف در حل معزلات – عدم صداقت در رفتار و گفتار از عوامل شکست مدیران بوده اند.[1]

  انواع مکاتب مدیریت:

  مدیریت دارای سه مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک و مکتب سیستمهای اجتماعی است.

  الف- مکتب کلاسیک یا مدیریت علمی یا مدیریت تبلور یا مدیریت آمریکایی

  در سال 1911 توسط فردیک تیلور تئوریسین اقتصاد صنعتی آمریکا ارائه شد. دارای چهار اصل به شرح زیر است:

  کشف روش علمی هر جزء از کار کارگر بجای روشهای غیر علمی سنتی

  انتخاب کارکنان با استفاده از روشهای علمی و انتخاب نیروی انسانی مناسب برای هر شغل همراه با تعلیم و آموزش او در ضمن خدمت.

  همکاری صمیمانه و تسریک مساعی مدیر با کارکنان و تقسیم مساوی کار و مسئولیت بین مدیر و کارکنان.

  ایجاد کنترل و برقراری تشویق و تنبیه بطوریکه هر کارگری که خوب کار کرد مورد تشویق و کارگری که به خوبی از انجام مسئولیتهای خود فارق نشد مورد تنبیه قرار گیرد. [1]

  1-4-1- برای پیدا کردن مدیریت آمریکایی انجام موارد زیر پیشنهاد می شود:

  بررسی مجموعه فعالیتهای شرکت، اندازه گیری دقیق زمان هر جزء کار و تعیین نحوه انجام آن.

  استاندارد کردن کلیه ابزار، تجهیزات و مقررات و تعیین بهترین شیوه استفاده از آنها.

  تخصصی کردن کارها در سازمان و ایجاد سرپرستهای جداگانه.

  تهیه شرح وظایف هر کدام از کارکنان و تعریف شرح شغل.

  تنظیم سیستم و پرداختن حقوق و دستمزد متناسب با کیفیت کار کارکنان.

  علاوه بر تیلور که تئوریسین مدیریت کلاسیک می باشد دانشمندان دیگری نیز در تکوین مدیریت علمی اثرگذار بودند از جمله هنری فایبل که اصل تفکیک وظایف را مطرح کرد و مبتکر نمودار سازمانی بود و فرانک گیلبرت که روشهای متعددی برای تجزیه و تحلیل کار بوجود آورد و نمودار جریان کار به حرکت سنجی از نتایج فعالیتهای اوست. [1]

  1-4-2- نارسایی مدیریت علمی:

  پیروان این مکتب حدود فیزیکی، عملکرد پرسنل را بررسی می کنند و آنرا بصورت وزن،‌ آهنگ، سرعت، خستگی و … بیان می کنند. انسان و سازمان را با دید مکانیکی نگاه می کنند. کارکنان را بصورت ابزار و وسیله ای برای تولید می سنجند و بطور خلاصه به عوامل انسانی و اخلاقی توجه ندارند این تئوری در معدن زغالسنگ روسیه توسط آقای استتخف باعث شد تولید یک معدن 25 برابر افزایش پیدا کند. [1]

  مکتب نئوکلاسیک یا روابط انسانی یا مدیرت ژاپنی:

  بنیانگذار این نظریه آقای مایو استاد دانشگاه هاروارد همزمان سرپرست برنامه های تحقیقاتی وستر الکتریک شهر شیکاگو و قبل از مرگ مشاور صنعتی دولت بریتانیا بود او اعتقاد دارد کارکنان سازمان پیچ و مهره و یا لوازم کار نیستند. هویت و روحیه بخشیدن بر آنها می تواند اثرات شگفتی در کمیت و کیفیت تولید داشته باشد. در این مکتب مدیریت، مدیر نگرش خاصی به نیروی انسانی دارد، او ارتباط و شرایط کار و میزان تولید را بررسی می کند، نتایج مهمی که از این نظریه استخراج شده عبارتند از:

  سطح تولید یک کارخانه بوسیله هنجارهای اجتماعی تعیین می گردد نه مقررات فیزیکی سازمان

  پاداش معنوی بزرگترین نقش را در ایجاد انگیزه دارد البته پاداش مادی نیز مؤثر است.

  عمل و عکس العمل کارکنان بر مبنای خواسته های گروه است نه فرد.

  رهبر غیررسمی گروه نقش اساسی در تعیین معیارها دارد.

  در صورت مشارکت پرسنل در تصمیم گیریها نه تنها وظایف معمولی به بهترین وجه اجراء می شود بلکه رابطه حقیقی و صمیمی جهت به ثمر رساندن اهداف سازمان نیز ایجاد می کند.

  یک مدیر خوب باید حداکثر استفاده را از سازمانش از گروههای غیررسمی ببرد.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان تاریخچه مدیریت

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  موریسی، جورج، ترجمه سیدمهدی الوانی و فریده معتمدی، مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه در بخش دولتی (فن رایزنی در غرب)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم،‌ 1368.

  اورعی، کاظم، اقتصاد معدن، نشر علوم دانشگاهی، چاپ اول 1377.

  مدیریت بهره وری در سطح مؤسسات، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1372.

  استونر، جیمز آرتور فینچ، مترجم علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، مدیریت، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، 1375.

  بلکر، لورن، ترجمه احمدرضا اشرف العقلایی، مدیر تازه کار، مؤسسه ایران، چاپ دوم، 1377.

  وزیری، آصف، طرح ریزی واحدهای صنعتی، چاپ اول، 1374.

  کیقبادی، محمدمهدی، مدیریت صنعتی و کارخانه، انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، چاپ اول، 1375.

  8-Productivity MANAGEMENT AT FIRM LEVEL ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION TOKYO 1986.

  9-Allen, Louisa., The MANAGEMENT Profession, New York: Mc Graw Hill, 1964.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه مدیریت, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه مدیریت, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه مدیریت, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه مدیریت, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان تاریخچه مدیریت, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان تاریخچه مدیریت, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه مدیریت, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه مدیریت, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه مدیریت
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت