تحقیق مقاله شیخ محمود شبستری

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 18209
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: ادبیات فارسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله شیخ محمود شبستری

  شیخ محمود شبستری

   

  شیخ سعدالدین محمود بن امین الدین عبدالکریم بن یحیی شبستری از عرفا و شعرای نامی قرن هفتم و هشتم هجری است. او در سال ۶۸۷ه. در ایام سلطنت کیخاتوخان در قصبه شبستر واقع در هشت فرسخی تبریز متولد شد و در عهد سلطان محمد خدابنده و ابوسعید بهادرخان در شهر تبریز مرجع علما و مضلا بود.
  شبستری پس از کسب دانش در تبریز به مسافرت در شهرهای مختلف پرداخته و در سفر به مصر، شام، حجاز از علما و مشایخ این سرزمین ها کسب دانش توحید کرده است. او خود در این باره می گوید:
  مدتی من زعمر خویش مدید                        صرف کردم به دانش توحید
  در سفرها به مصر و شام و حجاز                    کردم ای دوست روز و شب تک و تاز
  سال و مه هم چو دهر میگشتم                      ده ده و شهر شهر می گشتم
  گاهی از مه چراغ می کردم                           گاه دور چراغ می خوردم
  علما و مشایخ این من                                 بس که دیدم به هر نواحی من
  جمع کردم بسی کلام غریب                          کردم آنگه مصنفات عجیب
  هم چنین شیخ محمد در سفری به کرمان در آنجا تاهل اختیار کرده و در آن شهر اولاد و احفادی از او به وجود آمده است که جمعی از ایشان اهل قلم و کمال بوده و به خواجگان شهرت یافته اند.
  شبستری پسری به نام عبدالله داشته که جوانی فاضل و کامل و ماهر در علوم مختلف به خصوص ریاضی بوده است. وی در سال ۹۲۶ه. از جانب سمرقند به درباز روم رفته و سلطان سلیم او را تعظیم بسیار کرده است. شیخ عبدالله مثنوی به  نامه شمع و پروانه به نام سلطان سلیم سروده و نیز رساله ای به زبان فارسی در قواعد معما به نام سلطان مذکور نوشته است.
  شبستری سرانجام به تبریز باز گشته و در سال ۷۲۰ه. در ۳۳ سالگی وفات یافته و در شبستر وسط باغچه گلشن در جوار مزار استادش بهءاالدین یعقوبی تبریزی مدفون شده است. بعضی ها معتقدند که چون شبستری وصیت کرده که او را پای مزار شیخ بهاءالدین دفن کنند و سال وفات بهاءالدین ۷۳۸ه. است و هم چنین چون باباابی سبشتری در مرض موت شبستری حاضر بوده و در همان ماه وفات شبستری فوت نموده و تاریخ وفات باباابی ۱۷ ربیع الاول سال ۷۴۰ه. است؛ پس سال وفات شبستری هم باید ۷۴۰ه. باشد ضمنا با توجه به تجدید عمارت های مکرر مقبره شبستری احتمال آن داده شده که تاریج فوت نوشته شده بروی مزارش تغییر کرده باشد.
  بعضی از معاصران، تاریخ وفات شیخ محمود را همان ۷۲۰ه. پذیرفته اند ولی تولد او را پیش از سال ۶۸۷ه. حدس زده اند و دلیل آن را هم بعید بودن ۲۶ سالگی شبستری برای شهرت فراوان او در عهد خدابنده ذکر کرده اند. شبستری پیرو مذهب سنت و جماعت و معتقد به عقاید اشعریان بوده است. لاهیجی شارح گلشن راز شیخ و مرشد شبستری را امین الدین می نویسد. خود شیخ محمود نیز در مثنوی سعادت نامه از امین الدین یاد میکند:
                    شیخ و استاد من امین الدین                     دادی الحق جوابهای چنین
  برخی هم استاد او را بهاء الدین یعقوبی تبریزی دانسته؛ اما با استنباط از عبارت صاحب روضات الجنان میتوان هر دوی آنها را از اساتید وی دانست.
   
  آثار شبستری:
  الف- آثار منظوم (ا- گلشن راز، ۲- سعادت نامه)
  ب- آثار منثور (۱- حق الیقین فی معرفه رب العالمین، ۲- مرآ‌ََْه المحققین، ۳- شاهد یا شاهد نامه)

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله شیخ محمود شبستری

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله شیخ محمود شبستری, مقاله در مورد تحقیق مقاله شیخ محمود شبستری, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله شیخ محمود شبستری, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله شیخ محمود شبستری, تحقیق درباره تحقیق مقاله شیخ محمود شبستری, مقاله درباره تحقیق مقاله شیخ محمود شبستری, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله شیخ محمود شبستری, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله شیخ محمود شبستری, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله شیخ محمود شبستری
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت