تحقیق مقاله رایگان ویژگی های شعرنو ( معاصر )

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 18375
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: ادبیات فارسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان ویژگی های شعرنو ( معاصر )

   

  ویژگی های شعر سپید ( بی وزن ) :

   

  1- قافیه کمتر به کار می رود و کاربرد آن بستگی به احساس و اندیشه ی شاعر دارد .
  وزن عروضی ندارد ولی ریتم موسیقی خاصی در آن است که آن را از نثر معمولی جدا می سازد موسیقی درونی آن از 2- تکرار حروف مشابه و کلمات و نیز ترصیع و موازنه بهره می گیرد .
   

   

  3- بندها در آن نظم خاصی ندارد . کوتاه و بلندی مصراع ها نظم ثابتی ندارد . قافیه و ردیف را نیز معنا و احساس و اندیشه ی گوینده تعیین می کند و محدودیت های شعر کلاسیک و آزاد را ندارد .
   

   

  4- از زبان محاوره و فرهنگ عامه مردم بیشتر از شعر آزاد بهره برده است . صور خیال ، عنصر خیال ابهام و ایجاز نیز در آن بسیار به چشم می خورد .
  باغ آیینه ( شاملو ) :
  چراغی به دستم و چراغی در برابرم / من به جنگ سیاهی می روم / گهواره های خستگی از کشاکش رفت و آمدها باز ایستاده اند / و خورشیدی از اعمال کهکشان های خاکستر شده را روشن می کند .

   

   

  ویژگی های شعر سپید ( بی وزن ) :
  1- قافیه کمتر به کار می رود و کاربرد آن بستگی به احساس و اندیشه ی شاعر دارد .
  وزن عروضی ندارد ولی ریتم موسیقی خاصی در آن است که آن را از نثر معمولی جدا می سازد موسیقی درونی آن از 2- تکرار حروف مشابه و کلمات و نیز ترصیع و موازنه بهره می گیرد .
   

   

  3- بندها در آن نظم خاصی ندارد . کوتاه و بلندی مصراع ها نظم ثابتی ندارد . قافیه و ردیف را نیز معنا و احساس و اندیشه ی گوینده تعیین می کند و محدودیت های شعر کلاسیک و آزاد را ندارد .
   

   

  4- از زبان محاوره و فرهنگ عامه مردم بیشتر از شعر آزاد بهره برده است . صور خیال ، عنصر خیال ابهام و ایجاز نیز در آن بسیار به چشم می خورد .
  باغ آیینه ( شاملو ) :
  چراغی به دستم و چراغی در برابرم / من به جنگ سیاهی می روم / گهواره های خستگی از کشاکش رفت و آمدها باز ایستاده اند / و خورشیدی از اعمال کهکشان های خاکستر شده را روشن می کند .
   

   

  ویژگی های شعرموج نو :
  1- نه آهنگ دارد ، نه قافیه و نه وزن عروضی و فرق آن با نثر در تخیل شعری است.
  2- این شعر به دشواری و پیچیدگی مشهور است.
  طرح ( احمدی ) :
  با همه ی آن ها از همه ی زمینی ها روییدیم / با گل های اقاقیا شکفتیم / با شاخه های ماه به خواب رفتیم / در کشتزار انبوه ستارگان دویدیم / و در آینه تصویر همه ی گل های رویا را چیدیم / ‌ در باغ رویای کودکان را گشودیم و میوه های روشن و سبک اندیشه شان با دست های شفافمان در سبد آرزوی دختران طلاهای دژم عشق را کاشتیم.
  تقطیع اشعار نمونه ی معاصر (نو) :
  می درخشد شب تاب : فاعلا
  نیست یک دم شکنتن فع لند خواب به چشم کس ولیک : فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
  غم این خفته ی چند : فعلاتن فعلن
  خواب در چشم ترم می شکند : فاعلاتن فعلاتن فعلن 
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان ویژگی های شعرنو ( معاصر )

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان ویژگی های شعرنو ( معاصر ), مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان ویژگی های شعرنو ( معاصر ), تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان ویژگی های شعرنو ( معاصر ), مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان ویژگی های شعرنو ( معاصر ), تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان ویژگی های شعرنو ( معاصر ), مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان ویژگی های شعرنو ( معاصر ), تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان ویژگی های شعرنو ( معاصر ), مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان ویژگی های شعرنو ( معاصر ), موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان ویژگی های شعرنو ( معاصر )
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت