تحقیق مقاله رایگان مشخصات آینه کروی

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 18766
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: فیزیک
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان مشخصات آینه کروی

  مشخصات آینه کروی کدامند؟

  ج: عبارتند از:

  1- مرکز انحنای آینه ( C) ،مرکز کره ای است که آینه قسمتی از آن می باشد.

   

  2- رأس آینه ( P )، مرکز سطح بازتابنده آینه است.

  3- محور اصلی آینه، خطی است که از رأس و مرکز انحنای آینه  می گذرد.

  4- شعاع انحنای آینه( r )، شعاع کره ای است که آینه قسمتی از آن می باشد، این اندازه در شکل زیر(الف) برابر PC است.

  5- کانون اصلی آینه مقعر(F )، نقطه ای است که همه پرتوهای موازی محور اصلی و نزدیک به این محور، پس از بازتابش از این نقطه می گذرند، کانون آینه مقعر حقیقی است.

  6- کانون اصلی آینه محدب( F)، نقطه ای است که همه پرتوهای موازی محور اصلی و نزدیک به این محور پس از بازتابش به نظر می رسند که از این نقطه می آیند، کانون آینه محدب مجازی است.

  7- فاصله کانونی آینه( f )، فاصله بین رأس و کانون اصلی آینه است(f=PF )

   

  Eتذکر1: فاصله کانونی آینه تقریباً نصف شعاع انحنای آن است، یعنی:

  Eتذکر 2: قانون های بازتابش نور در آینه های کروی نیز صدق می کنند، بطوریکه در شکل های زیر مشاهده می کنید، زاویه های تابش و بازتابش در هر دو آینه با هم برابرند.

                                   

   

   

   مشخصات تصویر در آینه های کروی کدامند؟

  ج: در آینه های کروی برخلاف آینه تخت تصویر همیشه دارای ویژگیهای یکسانی نیست، بلکه بسته به فاصله جسم تا آینه تصویری با ویژگیهای متفاوت ایجاد می شود. در حالت کلی برای مشخص کردن ویژگیهای تصویر در آینه های کروی( و نیز عدسی ها) باید موارد زیر را در مورد آن تعیین نماییم:

  1- حقیقی یا مجازی بودن تصویر.

  2- وارونه یا مستقیم بودن تصویر.

  3- بزرگتر یا کوچکتر بودن تصویر از جسم.

  4- محل تصویر.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان مشخصات آینه کروی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان مشخصات آینه کروی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان مشخصات آینه کروی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مشخصات آینه کروی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مشخصات آینه کروی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان مشخصات آینه کروی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان مشخصات آینه کروی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مشخصات آینه کروی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مشخصات آینه کروی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان مشخصات آینه کروی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت