تحقیق مقاله رایگان مغناطیس و القای الکترومغناطیس

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 18802
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: فیزیک
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان مغناطیس و القای الکترومغناطیس

  مقدمه

  مبحث الکترومغناطیس از جمله مباحث جذاب و مهم فیزیک بشمار می‌رود . در این بحث نخست ویژگیهای مواد مغناطیسی را مورد توجه قرار می دهیم و سپس به برهم کنش  بین الکتریسیته و مغناطیس توجه می‌کنیم.

  مغناطیس یا آهن ربا (مگنتیک   fe3o4    ) :

  سالها پیش در ناحیه‌أی از ترکیه امروزی صخره‌هایی یافت شدند که این صخره ها یکدیگر را می ربودند و همین باعث تحقیقاتی راجع به ربایش این صخره‌ها شد . بعد ها  این صخره‌ها را مغناطیس نامیدند.

   

  مواد

  مغناطیسی (فرومغناطیس)

  غیرمغناطیسی

  مواد مغناطیسی:

   خاصیت آهن‌ ربایی در آنها وجود دارد و جذب آهن‌ربا می شوند.  مانند: سوزن فولادی

  مواد غیر مغناطیسی:

   در آنها خاصیت آهن‌ربایی وجود ندارد و آهن‌ربا  روی آنها بی اثر است .  مانند: چوب و شیشه که جذب آهن‌ربا نمی شوند.

   

  آهن ربا :

  به موادی که ذرات آهن را جذب می‌کند آهن‌ربا گویند .  خاصیت آهن‌ربایی در آهن، نیکل و کبالت و آلیاژهایی از ترکیب اینها مشاهده میشود.

  - آهن‌ربا اشکال مختلفی داردکه بر حسب نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرند.     

  آهن‌ربا:

    1- میله‌أی

    2 نعلی شکل

    3 حلقه أی

    4 تخت

   

  نکته: هر آهن‌ربایی دو قطب دارد (یعنی دو ناحیه‌أی که ربایش در آن دو ناحیه از جاهای دیگر بیشتر است)

   

  اگر آهن‌ربایی را به وسیله یک نخ آویزان کنیم » بعد از مدتی یک سر آن همواره رو به شمال کره زمین می ایستد و سر دیگر آن رو به جنوب کره زمین.

  - قطبی را که به سوی نیمکره شمالی زمین می ایستد قطب شمال می نامند     <>            N      

  - قطبی را که به سوی نیمکره جنوبی زمین می ایستد قطب جنوب می نامند.  <>           S  

  برهم کنش بین دو آهن ربا :

  آزمایش اول : با این آزمایش ثابت شد که قطب‌های همنام یکدیگر را دفع می کنند و قطب های ناهمنام همدیگر را جذب می کنند.

  اگر دو آهن‌ربا با قطب‌های مشخص شده (  S و N ) را به یکدیگر به گونه‌أی نزدیک کنیم که دو قطب  N  به طرف هم باشند این دو قطب همنام همدیگر را دفع می کنند؛ و اگر قطب  N  آهن ربا یی را به قطب S نزدیک کنیم همدیگر را جذب می کنند.

   

   قانون بنیادی:

  1- قطبهای مغناطیسی همنام یکدیگر را می‌رانند (یا دفع می‌کنند)

  2- قطبهای مغناطیسی غیر همنام یکدیگر را می‌ربایند (یا جذب می‌کنند)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان مغناطیس و القای الکترومغناطیس

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان مغناطیس و القای الکترومغناطیس, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان مغناطیس و القای الکترومغناطیس, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مغناطیس و القای الکترومغناطیس, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مغناطیس و القای الکترومغناطیس, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان مغناطیس و القای الکترومغناطیس, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان مغناطیس و القای الکترومغناطیس, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مغناطیس و القای الکترومغناطیس, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مغناطیس و القای الکترومغناطیس, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان مغناطیس و القای الکترومغناطیس
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت