تحقیق مقاله رایگان مقدمه ای در مورد الحیات

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 18824
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: فلسفه و اخلاق
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان مقدمه ای در مورد الحیات

  در  مقدمه نخستین جلد "الحیاه", و در "سرآغاز گرانیده فارسی" نیز, درباره اهداف و آرمانهای این کتاب سخن گفته شده است.

  "الحیاه" در واقع, فراخوانی و دعوتی است به یک بازنگری عمیق و فراگیر در, در ابعاد "هدایت اسلامی".

  هدایت اسلامی, شامل "تربیت" است و "سیاست". تربیت (انسان پردازی), از ساختن (و به ثمر رساندن) فرد آغاز می شود, به منظور ساختن ( و به ثمر رساندن ) جامعه. و سیاسست ( جامعه سازی) , از ساختن و(و به ثمر رساندن) جامعه آغاز می شود, به منظور ساختن ( و به ثمر رساندن فرد). بنابراین, دو امر یاد شده (تربیت و سیاست), دو  واقعیت توامانند و دو روی یک سکه. و همه موضوعات و مسائل دیگر, از این دو امر نشات می گیرند, و در این دو امر و چگونگی آن دو مندرجند.

  و بخوبی پیداست که تربیت صحیح فردی بدون سیاست صحیح اجتماعی تحقق پذیر نیست, چنانکه سیاست صحیح اجتماعی بدون تربیت صحیح فردی تحقق پذیر نه . و مقصود از سیاست, مدیریت جامع اجتماعی است که در برگیرنده همه بعدهاست: اقتصادی, سیاسی, قضایی, اداری, فرهنگی, آموزشی, دفاعی و ...

  اساس هدایت اسلام – که از آن نام بردیم- تعلیماتی است که دین اسلام برای انسان آورده است تا " صراط مستقیم" را به او بشناساند, و او را به پیمودن آن موفق سازد. و این تعلیمات در دو رکن پیوسته به هم گرد آمده است: " قرآن-حدیث", دو رکنی که طلب هدایت از هر یک از آن دو بی مراجعه به آن دیگر منتج نیست. تصور اینکه با قرآن کریم بی مراجعه به "عترت" و احادیث و تعالیم آن می توان به "هدایت فعلیه" رسید درست نیست, و بر خلاف خود قرآن کریم و وصیت های مکرر و موکد پیامبر اکرم است, چنانکه تعلیمات عترت نیز بی عرضه تعلیمات آنان بر قرآن کریم  - در موارد لازم – درست نیست, و  بر خلاف تعلیمات خود عترت است, بلکه دو صورت یاد شده اصلا تمسک ( چنگ زدن و پیروی کردن) نیست, نه تمسک به قرآن و نه تمسک به عترت.

  این موضوع سیار مهم, در حدیث نبوی مسلم الصدور, یعنی "حدیث ثقلین", به روشنی تبیین گشته است. حدیث ثقلین, حدیثی است که مسلمانان همه – چه اهل سنت و چه شیعه- آن را از پیامبر اکرم – ص- نقل کرده اند, و در بسیاری از کتابهای معتبر اسلامی ثبت شده است, حتی برخی عالمان موثق و مشهور برادران اهل سنت] درباره اهمیت محتوایی آن سخنهایی مهم گفته اند. شش جلد از کتاب کبیر "عبقات الانوار", تالیف علامه مجاهد بزرگ, حضرت میرحامدحسین نیشابوری هندی ( - در گذشته 1306ق*, درباره اسناد و دلالت مفهوم این حدیث عظیم است از طرق و مدارک اهل سنت.

  " حدیث ثقلین" بر هر مسلمانی و اهل قبله ای حجت قطعی است. پیام پیامبر اکرم – ص- در این حدیث این است:

  "من در میان شما امت, دو یادگار گرانقدر باقی می گذلرم که تا هنگامی که به آن هرد تمسک جویید ( و از آن هر دو پیروی کنید), گمراه نخواهید گشت: یکی کتاب خدا ( قرآن) و دیگری عترت من."

  و مقصود از عترت که در ریف کتابا خدا ذکر شده  و معادل آن قرار گرفته است, حضرت امیرالمومنین علی بن ایطالب علیه السلام  است و دیگر ائمه طاهرین هلیهم السلام, از فززندان  علی و پیامبر (از نسل حضرت صدیقه کبری, فاطمه زهرا سلام الله علیه, زیرا که علاوه بر تصریحات بسیار و ذکر نام این امامان که در  احادیث و شخنان پیامبر –ص- آمده است ( هم در مدارک اهل سنت و هم در مدارک شیعه), در میان امت و در نزدیکان پیامبر اکرم –ص-  بجز آنان , کسی نیست که از نظر علم و هدایت و آگاهی و تقوی بتوانند مانند آنان باشد, و پیروی از او منضم به پیروی از قرآن گردد.

  بدینگونه, راه رسیدن به هدایت ( یافتن صراط مستقیم و پیمودن آن) , بنا بر نص  کلام آورنده دین و هدایت, منحصر است به پیروی از "قرآن و عترت", یعنی پیروی واحدی که مبتنی است بر رجوع به دو رکن باقی. پس نه می توان به قرآن تنها بسنده کرد, بی رجوع به عالمان علم قرآنی ( که علم قرآن را از آورنده قرآن به ارث برده اند), و نه می توان به انتساب به ائمه طاهرین – ع – بسنده کرد, بی عمل به احکام قرآنی.

  و باید توجه داشت که امکان خارجی انفصال این دو رکن از هدایت از یکدیگر نیز وجود ندارد, زیرا هر یک به آن دیگری دعوت کرده و ارجاع داده است. قرآن می گوید :"فاسالوا اهل الذکر..", یعنی : مطالب و مسائل حقایق  و معارفی را که نمی دانید, از عالمان علم قرآنی بپرسید ( و در اخبار معتبر رسیده است که اهل الذکر, امامانند)؛ و مضمون کلام عترت این است:"اعرضوا علی القرآن", احادیث و مطالبی را که از ما می شنوید بر قرآن عرضه کنید. این است آن هدایت واحد متکی به دو رکن "صامت" و "ناطق".

  و این چگونگی, به دلیل  انطباق کامل گفتار و هدایت ها و تعلیم های آنان است با قرآن کریم, که با اطمینان کامل این مقیاس را به ما آموخته اند. و این امر دو نتیجه دارد:

  1- هر چه به نام ایشان گفته شود, و بر خلاف محتوای قرآن باشد, بی فاصله شناخته می شود.

  2- مکتب های گوناگونی که در اسلام وارد شده است, اعم از فقهی, کلامی, فلسفی, عرفانی, تفسیری, اخلاقی, و تربیتی,  سیاسی و اجتماعی, همه و همه, با مقیاس مذکور ارزیابی می شود, یعنی با عرضه بر قرآن و کلمات مفسران حقیقی قرآن. و چون انطباق کامل نداشت کنار گذاشته می شود, بدون کمک گرفتن از عامل "تاویل"( دگروار-معنی کردن), که نه شرعا جایز است , نه عقلا.

  و این وحدت و آمیختگی, در تعالیم قرآن و عترت, و اینکه هر یک از این دو رکن, هدایت آن دیگری  را به فعلیت می رساند, جعل الهی است و غیرقابل تغییر و تخلف است, و ربطی به اشخاص یا اعتقادی ندارد, جعل اولی اسنت در نص قرآن و احادیث صریح نبوی, و حقیقت هدایت  الهیه و تجسم کامل صراط مستقیم همین است.

  کتاب الحیاه نیز, بر همین روش و آین, و همین تمسک و هدایت طلبی ] اهتداء), تصنیف و تالیف شده است. کسانی که در این نه سال , که از انتشار ججلد اول و دوم آن می گذرد, بدان کتاب یا ترجمه آن مراجعه داشته اند, به این موضوع وقوف یافته اند. بنابراین , "الحیاه" تنها مجموعه ای از احادیث و اخبار نیست, بلکه یک هدایت طلبی جامع, از دو چشمه الهی علم و هدایت است, و به تعبیر عصری : استخراج  یک جهان بینی و جهان شناسی ( یدئولوژی) اسلامی است از دو رکن دین اسلام: قرآ« - حدیث, به صورت مستقیم.

  این است که همین جا یاد می شود که این کتاب تعلق چندانی به مولفان خود ندارد, زیرا که نقش عمده در آن, از آن آیات قرآن کریم و احادیث اسلامی ات. از این رو سزاوار است که هر کسی این کتاب را از آن خویش بداند, و مورد لحاظ قرار دهد , و با مجموعه  فصول و مباحث آن خویگر شود

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان مقدمه ای در مورد الحیات

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان مقدمه ای در مورد الحیات, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان مقدمه ای در مورد الحیات, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مقدمه ای در مورد الحیات, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مقدمه ای در مورد الحیات, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان مقدمه ای در مورد الحیات, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان مقدمه ای در مورد الحیات, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مقدمه ای در مورد الحیات, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مقدمه ای در مورد الحیات, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان مقدمه ای در مورد الحیات
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت