تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 18955
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: ادبیات فارسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه

  اقسام اضافه از ترکیب مضاف و مضاف الیه همیشه مفهوم همانند و یکسان به دست نمی آید . به عبارت دیگر ، مضاف الیه همیشه یک نوع مفهوم و معنی خاص به مضاف نمی افزاید ، بلکه میان مضاف و مضاف الیه ، روابط گوناگون و متفاوتی از قبیل مالکیت ، همانندی ، بیان نوع و جنس ، اختصای برقرار می کند  . از این رو اضافه  از حیث مفهومها و پیوندهای موجود میان مضاف و مضاف الیه اقسامی پیدا می کند . اقسام اضافه عبارتند از :

  1 – اضافه ملکی   2 – اضافه تخصیصی  3 – اضافه توضیحی  3 – اضافه توضیحی   4 – اضافه بیانی یا جنسی   5 – اضافه تشبیهی   6 – اضافه استعاری    7 – اضافه اقترانی    8 – اضافه بنوت ( فرزندی )

  ...

  1 – اضافه ملکی : در اضافه ملکی میان مضاف و مضاف الیه ، رابطه مالک و ملک  یعنی صاحب مال و مال ، دارنده و دارائی برقرار است بدین معنی که مضاف الیه مالک و دارنده مضاف است .

  مانند : باغ علی ( باغی که صاحب آن علی است . )

  کتاب لیلی ( کتابی که صاحب آن لیلی است . )

  ...

  2 – اضافه تخصیصی : در اضافه تخصیصی مضاف ، مخصوص مضاف الیه است .

  مانند :

  کلاس درس ، لباس ورزش ، کمد آشپزخانه

  ...

  فرق بین اضافه ملکی و اضافه تخصیصی :

  در اضافه ملکی بیشتر وقتها مضاف الیه انسان است که می تواندئ مالک باشد و در مضاف تصرف کند . اما در اضافه تخصیصی اینگونه نیست .

  به عنوان مثال وقتی می گوئیم کتاب علی ، از کتابی صحبت می کنیم که صاحبش علی است و علی انسان است . اما وقتی می گوئیم کتاب درس ، از کتابی صحبت می کنیم که مخصوص درس است و درس جاندار نیست .

  ...

  3 – اضافه توضیحی : در اضافه توضیحی  مضاف اسم عام و مضاف الیه نام مضاف است و درباره مضاف توضیحی می دهد و نوع آن را مشخص می کند .

  مانند : کشور ایران خلیج فارس کوه سهند

  ...

  4 – اضافه بیانی یا جنسی : در اضافه بیانی یا جنسی مضاف الیه جنس مضاف را بیان می کند .

  مانند :

  لباس ابریشم  ( یعنی لباسی که جنس آن از ابریشم است . )

  انگشتر طلا (  یعنی انگشتری که جنس آن از طلاست .)

  ...

  5 – اضافه تشبیهی : در اضافه تشبیهی میان مضاف و مضاف الیه رابطه شباهت و هماهنگی است یعنی در آن یا مضاف را به مضاف الیه تشبیه می کنند و یا مضاف الیه را به مضاف تشبیه می کنند .

  مانند :

  روی ماه و لب لعل ( تشبیه مضاف به مضاف الیه ) یا برعکس ماه روی و لعل لب ( تشبیه مضاف الیه به مضاف )

  ...

  6 – اضافه استعاری : در اضافه استعاری مضاف در غیر معنی حقیقی خود به کار می رود .

  مانند :

  دست روزگار مرا از دامان مادر جدا کرد .

  در جمله بالا دست به معنی حوادث به کار رفته است .

  گاهی شاعر یا نویسنده برای بیان آنچه در ذهن خود می گذرد از شگرد یا هنر یا روش زیبانمایی استفاده می کند تا فکر را توسط شگردهای زبانی ماندگار و لذت آفرین نماید . اضافه ها یک چنین شگردی هستند. مثلا: به جای آنکه بگوید : دوستی مانند یک درخت به ما بهره می دهد . دوستی :مشبه درخت : مشبه به وسیله ی تشبیه درست کردن = ادات تشبیه ( مثل - مانند - گویا - و ... حرف یا فعل ) وجه شبه = ویژگی این شباهت و تشبیه ( دراینجا بهره مندی ) شاعر یا نویسنده به جای این جمله می گوید : درخت دوستی یعنی بصورت اضافه تشبیهی کلام خود را بیان می دارد. می گوید : درخت دوستی ( مشبه به - مشبه ) توجه فرمودید که تنها از مشبه و مشبه به استفاده شد و وجه شبه و ادات شبه حذف گردید.در واقع به تشبیهی که ادات و وجه شبه آن حذف شود تشبیه بلیغ می گویند. استعاره شاعر و نویسنده از شباهت ها جور دیگر استفاده می کنند . توجه کنید : شاعر یا نویسنده گاهی حد را فراتر می نمایند و در ادعای شباهت اغراق می کنند و همسانی را قائل می باشند . می توان برای درک بهتر غیر از اثار نویسندگان و شعرا از مردم عامی هم بهره بگیریم . ایا تا به حال به صفات و اسامی که پدران و مادران برای فرزندان خود به کار می برند توجه کرده اید ؟ مثلا مادران فرزندان خودشان را اینگونه صدا می زنند. گلم خوب درس بخوان - گلم بیا - گلم غذا به موقع بخور و ... آنچه که در ذهن مادر می گذرد این است . فرزند من مثل گلی در زندگی من است . فرزند من گل من است . و اینگونه صدا می زند . گلم بیا گل استعاره است . در اثر حافظ اینگونه استعاره ها را فراوان می بینید . بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد. بت منظور بت واقعی نیست . او معشوق را دیگر بت خود می داند. به جای آنکه بگوید معشوق من همسا بت است . بت صدا می کند. بت استعاره از معشوق است . نشانه ای حتما در کلام است که ذهن ما را راهنمایی می کند که این کلمه استعاره است و در معنی مجازی قرار دارد. مثلا: هزاران نرگس از چرخ جهان گرد فروشد تا برآمد یک گل زرد شاعر ستاره را به نرگس تشبیه کرده اسمان به چرخ خورشید را به گل زرد مانند کرده است . نرگس - چرخ - گل زرد استعاره است . با کلمات دیگر شعر متوجه شدیم که کلمه در معنی خودش نیست . اما اضافه استعاری وقتی مشبه به نگوییم و حتی جزء یا ویژگی مشبه به ، به مشبه اضافه گردد . آن را اضافه استعاری می خوانیم . مانند تو را زکنگره ی عرش می نند صفیر کنگره = کاخ عرش = اسمان عرش که کنگره ندارد پس در معنی حقیقی نیست . شاعر می گوید عرش مانند کاخ است و کاخ دارای حجره و کنگره و قبه و ... است . از بین ویژگی های کاخ کنگره آن را در نظر گرفته و با عرش بیان نموده تو را ز کنگره ی عرش می زنند صفیر کنگره عرش = اضافه استعاری

   

  7 – اضافه اقترانی : در اضافه اقترانی میان مضاف و مضاف الیه معنی و رابطه مقارنت و همراهی است .

  مثال :

  دست ادب بر سینه نهاد ( دستی که همراه ادب بود )

  پای اردات در میان گذاشت . ( پایی که همراه ارادت بود . )

  دست رد بر سینه او زد .

  فرق میان اضافه استعاری و اضافه اقترانی :

  الف ) در اضافه استعاری ، اصل استعاره بر پایه تشبیه استوار است ، چون استعاره در واقع تشبیهی است که یکی از طرفین آن ذکر نشود . اما در اضافه اقترانی تشبیهی وجود ندارد .

  ب ) در اضافه اقترانی مضاف الیه اسم معنی است و مفهوم یکی از عواطف و حالات درونیانسانی را دارد .

  مانند :

  دیده احترام ، دست ادب ، نگاه خشم

  که در اضافه استعاری چنین نیست . 

  8 – اضافه بنوت ( فرزندی ) : در اضافه بنوت اسم فرزند بر اسم پدر و یا مادر اضافه می شود . یعنی مضاف فرزند مضاف الیه است .

  مانند :

  یعقوب لیث ( یعقوب فرزند لیث ) 

  عیسای مریم ( عیسی فرزند مریم )

  محمد زکریا ( محمد فرزند ذکریا )

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان انواع اضافه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت