تحقیق مقاله رایگان سایه

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 19013
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: فیزیک
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان سایه

  ویژگیهای سایه ای گه در اثر منبع نقطه ای ایجاد شده است:

     الف - تاریکی در تمام نقاط یکنواخت است

     ب - مرز مشخصی بین سایه کامل و روشنایی کامل قرار دارد

  شرایط تشکیل نیم سایه

     الف - منبع نور گسترده باشد

     ب - ابعاد جسم کدر کوچک باشد

  سایه که در اثر منبع نور گسترده به وجود می آید 

     الف - تاریکی در مرکز یکنواخت بوده وسایه را به وجود می آورد

     ب - سایه به تدریج کم رنگ می شود و به تدریج به روشنایی تبدیل می شود به طوری که مرز بین سایه کامل وروشنایی کامل نیمسایه می باشد

  خورشید گرفتگی جزیی وکلی

     خورشید ؛ماه وزمین در یک امتداد قرار گیرند وماه بین زمین وخورشید قرار گیرد در این صورت مانع  رسیدن نور خورشید به زمین شده وساکنین روی زمین که در سایه کامل ماه به سر می برند خورشید  گرفتکی را کلی وساکنینی که در نیمسایه ماه به سر می برند خورشید گرفتگی را جزیی خواهند داشت       

  خورشید گرفتگی حلقوی

     هرگاه پدیده کسوف در حات رخ دادن باشد و ماه در دورترین فاصله خود نسبت به زمین قرار گیرد در  این صورت سایه کامل ماه به سطح زمین نرسیده وساکنین روی زمین حلقه نورانی از خورشید را  خواهند داشت چون مدار ماه حالت دایره کامل ندارد  

  خسوف(ماه گرفتگی)

    خورشید،زمین وماه در یک امتداد بوده زمین بین خورشید وماه قرارمی  گیردومانع رسیدن نور خورشید    به سطح ماه شده وساکنین روی زمین که درشب به سر می برندماه را تیره می بینند

     مدت زمان گرفتگی ماه طولانی تر از خورشید می باشد چون زمین بزرگتر از ماه است.

  زاویه رویت یا قطر ظاهری

  زاویه ای که جسم تحت آن دیده می شود زاویه رویت می نامند مقداراز رابطه  

  به دست می آید اگر زاویه رویت از 6 درجه کوچکتر باشد بجای  خودرا قرار می دهیم 

  قدرت تفکیک چشم

  حداقل زاویه رویتی که چشم بتواند تحت آن زاویه دو نقطه A   و B  را از یکدیگر تشخیص

  دهد قدرت تفکیک چشم نامیده می شود که برای چشم سالم این مقدار برابر 1 دقیقه معادل

  3000/0 رادیان است

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان سایه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان سایه, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان سایه, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان سایه, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان سایه, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان سایه, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان سایه, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان سایه, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان سایه, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان سایه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت