تحقیق مقاله رایگان قطب های مغناطیسی

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 19276
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: فیزیک
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان قطب های مغناطیسی

   

  در هر نقطه ای در نزدیکی سطح زمین ، عقربه مغناطیسی آویزان از رشته یا واقع روی یک نقطه به ترتیب خاصی سمت گیری می کند (تقریبا در جهت شمال به جنوب). این واقعیت مهم به این معنا است که زمین میدان مغناطیسی ایجاد می کند مطالعه میدان مغناطیسی زمین برای مقاصد عملی و علمی از اهمیتی اساسی برخودار است.
  از زمانهای قدیم ، قطب نماها ، یعنی وسایلی بر اساس استفاده از میدان مغناطیسی زمین برای سمت گیری نسبت به چهار جهت اصلی ، به کار گرفته می شدند. قطب نمای مرسوم شامل یک عقره مغناطیسی و یک صفحه مدرج است و در جهت یابی ها کاربرد وسیعی دارد.

   از میدان مغناطیسی زمین چه استفاده هایی می شود؟

  در دریانوردی و هوانوردی جدید ، دیگر قطب نمای مغناطیسی تنها وسیله ای برای سمت گیری و تعیین مسیر کشتی یا هواپیما نیست. برای منظور وسایل دیگری نیز وجود دارد. با وجود این ، از اهمیت قطب نمای مغناطیسی به هیچ وجه کاسته نشده است. تمام کشتی ها و هواپیماهای امروزی به قطب نمای مغناطیسی مجهزند.

   

   
   

  زمین شناسان ، شکارچیان و مسافران نیز از قطب نما خیلی استفاده می کنند. وجود میدان مغناطیسی زمین انجام پاره ای از بررسی های مهم دیگر را میسر ساخته است. از آن جمله می توان از روشهای اکتشاف و مطالعه ذخایر آهن نام برد.

   قطبهای مغناطیسی زمین:

   

  میدان مغناطیسی زمین شکلی دارد که گویی کره زمین مغناطیسی است که محورش تقریبا از شمال به جنوب قرار دارد. در نیمکره شمالی ، تمام خطوط میدان مغناطیسی در نقطه ای به هم می رسند که دارای مختصات 75˚ 50َ N و 96˚ است. این نقطه قطب جنوب مغناطیسی زمین نامیده می شود.
   
   

  باید توجه داشت که نقاط به هم رسیدن خطوط میدان مغناطیسی روی سطح زمین قرار ندارد بلکه قدری از آن پایین تر اند. همچنین قطب های مغناطیسی زمین با قطب های جغرافیایی ان منطبق نیستند. محور میدان مغناطیسی زمین ، یعنی خط مستقیمی که از هر دو قطب مغناطیسی می گذرد، از مرکز زمین نمی گذرد و از اینرو قطر زمین نیست.

   مغناطیس خود به خودی مواد در میدان مغناطیسی زمین:

  از مغناطش خودبخودی مواد در میدان مغناطیسی زمین استفاده های زیادی می شود. از جمله در ساخت مین های مغناطیسی است که در عمق معینی زیر سطح آب قرار می دهند و با عبور کشتی از بالای آنها منفجر می شود.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان قطب های مغناطیسی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان قطب های مغناطیسی , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان قطب های مغناطیسی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان قطب های مغناطیسی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان قطب های مغناطیسی , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان قطب های مغناطیسی , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان قطب های مغناطیسی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان قطب های مغناطیسی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان قطب های مغناطیسی , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان قطب های مغناطیسی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت