تحقیق مقاله کنترل فشار طوق چنبره ای

تعداد صفحات: 10 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 19279
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی برق
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کنترل فشار طوق چنبره ای

  همان طوری که فشار هوا پایین می آید ، فنر زیر دیافراگم فشار می آورد و پیچ به سمت عقب سر می خورد .

  حالا کنترل مکانیزم در طرف مخالف به شکل مستقیم فعال است و حجم سوخت کاهش یافته نیز نیاز های فشار هوای پایین را منعکس می کند. جبران فشار پیج اصلی  عکس العملی نشان می دهد به نقص توربو اسب جنگی به وسیله ی برگشت به پیستون اولیه جبران می کند و سوپاپ تحویلی سوختی به کار می برد  و آزاد به احتراق محدود شده است کل بار حجم سوخت با وظیفه ی فشار هوا ( تعدیل می کند کل سوپاپ پیچ متوقف که در پروانه ماشین پوشیده می شود) .

   

  محیط حساس کنترل فشار طوق چنبره ای :

   به واسطه فشار کمتر توده درجه غلظت هوای کاهش یافته در ارتفاع بالا را برقرار می  کند .

  اگر تحویل سوخت استاندارد مقرر شده برای کل بار که در تزریق کننده  عمل کند و هوای کافی وجود نخواهد داشت که از احتراق کامل حفاظت می کند.

  نتیجه فوری این که دوده تولید می شود و  درجه حرارت موتور ماشین بالا می رود . محیط حساس کنترل فشار طوق چنبره ای در این شرایط می تواند کل بار توقفی را کمک کند. کل بار تحویل سوخت در حالتی که هوا سنجی گذاشته می شود به تغییر دادن فشار می انجامد.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  تلمبه تزریق پخش کننده در پیستون تیغه ای با فشار لوله چند سوراخ و مکش

   

   

   

  محیط حساس کنترل فشار طوق چنبره ای ( ADA )

  طراحی :

  اساس ساختار محیط حساس کنترل فشار طوق چنبره ای  کل بار توقفی است که به شکل دندانه دار کردن آن می باشد و به آنکه فشار حساس کل بار متوقف شده است. در این کاربرد ، تهیه شده به وسیله ی یک بخش خلاء که ارتباط برقرار می کند . به عمل خلاء بالای دستگاه ( از قبیل قدرت سیستم ترمز ) بخش خلاء مراجع فشار 7000 / M را فراهم می کند.

   

  مفهوم عمل :

  فشار محیط طرف بالای ADA  دیاگرام درونی عمل می کند . در طرف دیگر مراجع فشار  پایدار به دلیل اینکه بخش خلاء را فراهم می کند .

  کم کردن در محیط فشار ( به عنوان عمل ارتفاع بالا ) سبب می شود راه تطبیق پیستون از کل بار متوقفی پایین ، افزایش یابد . همان طوری که LDA  یک اهرم انتقالی پس حجم سوخت تزریقی را کاهش می دهد

   

  کنترل بار حساس طوق چنبره ای :

  کنترل بار حساس  طوق چنبره ای  در تحویل    LFB شروع می شود

   

  عملکرد :

  همان طوری که عوامل با ر ماشین های دیزلی تغییر می کند شروع تزریق و بنابر این شروع تحویل باید پیشرفت داده شوند به شروع حساسیت بار که طراحی می کند عمل دوباره بار ،

  ( از بار کامل به قسمت سوپاپ )

  در موقعیت اهرم کنترل پایدار به وسیله ی شروع تحویل به عقب می افتد

  او پاسخ می دهد به افزایش عامل های بار به وسیله ی تغییر مکان شروع تحویل به جلو برده می شود این مراحل عمل ماشین را به نرمی در طول انتشار در بخش سوپاپ و ائتلاف فراهم می کند .

  تلمبه ای تزریق سوخت با شروع بار حساس تحویل می توانند به وسیله ی فشار مناسب توپی پیستون در طول ساخت تشخیص داده می شود. 

  تولید پروانه ماشین با شروع تحویل بار وابسته ( طراحی) :

  فنر پروانه ماشین

  جای سوپاپ

  اهرم کششی

  اهرم شروع یا استارت

  کنترل یقه

  تلمبه پخش کننده

  پایه کنترل

  وزنه

  تلمبه خانگی

  مخروط

  اهرم کنترلی

  سرعت چرخشی

   

   

  طراحی : حساسیت بار شروع می کند تحویل منترل طوق چنبره ای ( شکل 10 ) ، در توصیفات به مهره ماسوره سر خورده ( 2) و پایه پروانه ( 7) تلمبه خانگی ( 9 ) .

  در این شکل مهره ماسوره سر خورده مجهز شده اند با کنترل تکمیلی هنگامی که پایه شامل می شود از یم خط زنگ و یک طول و دو تا راه متقاطع . تلمبه خانگی شامل می شود از یک مجموع سوراخ که در  دکمه سر دست  تولیدی تلمبه به درون اتاق  با طرف مکش نوع پره  تلمبه پیش تکمیلی .

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  مفهوم عمل :

  سرعت موتور ماشین زیاد می شود در فشار درونی تلمبه پیشرفت داده می شود که تحویل

  شروع افزایش می یابد .

  کاهش درونی اتاق تهیه می شود به وسیله یLFB  فراهم شده که زمان ارتباط برقرار می کند.

  عملکرد  کنترل به وسیله ی خط زنگ در پایه و کنترل در مهره ماسوره سر خورده منظم می کند .

  سرعت های کل بار تکی می تواند به وسیله سرعت چرخش اهرم کنترل باشد ( 11) . اگر ماشین به سرعت نائل شوند بدون اینکه سوپاپ باز شود سرعت چرخشی به افزایش یافتن ادامه پیدا می کند.

  این وزنه ها ( 9 ) عکس العمل نشان می دهند به وسیله ی فنر جلو برده شده و فنر در موقعیت مهره ماسوره سر خورده است . در زیر شرایط کنترل عادی حجم تحویلی کاهش پیدا می کند و هنگامی که مهره ماسوره سر خورده کنترل می شود آن به وسیله ی شیار یا خط زنگ در پایه نشان داده می شود ( در باز کن شکل 11 ) .

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  در این تقطه یا بخش یک قسمت از  سوخت جاری می شود اگر چه پایه طولی و راه مسیر عرضی به طرف مکش و فشار را در تلمبه درونی اتاق کاهش می دهد.این کاهش فشار به پیستون زمان سنج به موقعیت جدید حرکت می کند.  این نیروهای غلتک زنگ می چرخد در حرکت های چرخشی تلمبه به طور مستقیم می باشد.

  فشار در تلمبه های درونی اتاق  کاهش می یابند سرعت ماشین کم شده  و اگر افزایش عامل بار ادامه پیدا کند هنگامی که موقعیت اهرم کنترل طور دائمی افزایش می یابد . تو بردن وزنه ها به میله مهره ماسوره سر خورده است و آن بخش کنترلی را دوباره می بندد  سوخت جاری به درون اتاق تلمبه محاصره می کند غشار را در اتاق که افزایش یافته است و پیستئن زمان سنجی فعالیت می کند مخالف فشار فنر که غلتک بر می گرداند مخالف تلمبه مستقیم چرخش و شروع تحویل پیشرفت داده می شود  شروع به تحویلاین ویژگی بستگی دارد ( LFB )

  LFB   می تواند فعالیت کند که کاهش انتشار HC  تولید شده را به وسیله ی ماشین دیزلی هنگامی که آنها سرد هستند ( L 500 C ) این مراحل می تواند یک سوپاپ را به سوخت جاری ( 8 ) به کار ببرند.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کنترل فشار طوق چنبره ای

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله کنترل فشار طوق چنبره ای , مقاله در مورد تحقیق مقاله کنترل فشار طوق چنبره ای , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کنترل فشار طوق چنبره ای , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کنترل فشار طوق چنبره ای , تحقیق درباره تحقیق مقاله کنترل فشار طوق چنبره ای , مقاله درباره تحقیق مقاله کنترل فشار طوق چنبره ای , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کنترل فشار طوق چنبره ای , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کنترل فشار طوق چنبره ای ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله کنترل فشار طوق چنبره ای
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت