تحقیق مقاله رایگان پمپ روغن (اویل پمپ)

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 20749
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی مکانیک
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان پمپ روغن (اویل پمپ)

  در همه موتور ها نیروی پمپ روغن از میل سوپاپ تامین میشود . گاهی دندانه محرک روی محور پمپ روغن قرار میگیرد و انتهای آن نیز بصورت کوپلینگ میل دلکو را به حرکت در می آورد . و گاهی دندانه محرک روی محور دلکو قرار داشته و اویل پمپ بوسیله کوپلینگ از انتهای محور دلکو نیرو می گیرد .بعضی از انواع اویل پمپ به بدنه خارجی موتور بسته شده و در صورت نیاز میتوان بدون باز کردن کارتر آنرا پیادهنمود . در موتورهای میل سوپاپ رو اویل پمپ حرکت خود را از میل لنگ دریافت میکند.

  انواع اویل پمپ

  1. اویل پمپ دنده ای

  2. اویل پمپ روتوری

  3. پمپ روغن سوزنی

  پمپ روغن دنده ای

  این قطعه جهت انجام چرخه ی روغن در سیستم روغن کاری استفاده می شود. در این نوع پمپ روغن ها دو عدد چرخدنده ی هم قطر با تعداد دنده های مساوی در داخل بدنه )پوسته( پمپ قرار می گیرند . این دو چرخدنده ی ساده که یکی روی محور هرز گرد (گردان( و دیگری روی محور اصلی قرار می گیرد ,نیروی محرکه ی خود را از میل لنگ یا میل بادامک می گیرد. البته لزم به تذکر است که در نوع اویل پمپ مورد تحقیق چرخدنده نیروی محرکه ی خود را از چرخدنده ی سرمیل لنگ می گیرد چرخدنده ی محرک توسط محور بلندتر که از بدنه خارج شده به چرخدنده ی سر میل لنگ متصل است و در داخل housing گردش می کند و توسط لوله ی ورودی باعث مکش suction  روغن از کارتر به داخل بدنه ی پمپ وسپس توسط لوله ی خروجی به سمت مجراهای روغن هدایت می شود تا روغن کاری شوند.

  سوپاپ کنترل فشار روغن :

  سوپاپ فشار وظیفه دارد فشار روغن مدار را همواره ثابت نگهداشته و در صورتیکه فشار از حد لزم تجاوز کند نیروی فنر سوپاپ خنثی گردیده و با حرکت پیستون به یک طرف مدار تحت فشار به مدار ورودی ارتباط پیدا کرده و فشار مدار ثابت می شود . سوپاپ فشار را یا خارج از ساختمان اویل پمپ و روی پایه فیلترمی سازند تا در صورت نیاز بتوان به سهولت آنرا بازدید کرده ویا آنرا در روی پوسته اویل پمپ میسازند

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان پمپ روغن (اویل پمپ)

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان پمپ روغن (اویل پمپ), مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان پمپ روغن (اویل پمپ), تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان پمپ روغن (اویل پمپ), مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان پمپ روغن (اویل پمپ), تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان پمپ روغن (اویل پمپ), مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان پمپ روغن (اویل پمپ), تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان پمپ روغن (اویل پمپ), مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان پمپ روغن (اویل پمپ), موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان پمپ روغن (اویل پمپ)
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت