تحقیق مقاله رایگان مشکلات عاطفی نوجوان

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21060
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: روانشناسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان مشکلات عاطفی نوجوان

   

  بطور کلی تعداد تجربه های عاطفی هر فرد بستگی به میزان رشد او و نوع محیطی که در آن زندگی می کند دارد. تعدادی از مشکلات عاطفی نوجوان که عمدتا ناشی از تغییرات فیزیولوژیکی بلوغ در او می باشد عبارتند از: ترس ها و نگرانی ها، خشم و حسادت و رشد اجتماعی.
  -  ترس ها و نگرانی ها: در میان تجربه های عاطفی نوجوان، به ترس ها و نگرانی های او باید کمتر از همه بها داد، زیرا بسیاری از آنها تخیلی و غیرواقعی و بیشتر از آن چیزی است که در زندگی آنان وجود دارد. با این حال ترس، مانع فعالیت و عمل سازنده و مثبت در فرد می شود. بنابراین یا از موقعیت ترس آور ناراحت کننده فرار می کند و یا تسلیم آن می شود که در هر دو حالت ناسالم است. مطالعات نشان می دهد که افراد ناسالم و یا خسته بیشتر از افراد سالم و با نشاط در معرض ترس و نگرانی هستند. برای مقابله با ترس و نگرانی، باید نخست ماهیت موقعیت ترس آور را شناخت و فرد و رابطه او با محیط را کاملا درک کرد. روان شناسان همراه کردن ترس با موفقیت و یا فعالیتی مطبوع را به عنوان موثرترین راه مقابله با ترس، توصیه می کنند. راهنمایی و مشاوره نوجوان در زمینه های تحصیلی، شغلی و مسایل و مشکلات فردی، یکی از کارآمدترین راه های کمک به نوجوان در رفع مشکلات است. 
  -  خشم و حسادت: از مجموعه عواطف و هیجانات، خشم و عصبانیت متداول ترین آنهاست. هرگاه نوجوان خشم را با فراوانی و شدت زیاد تجربه کند، سازگاری او به خطر می افتد. هر چند که خشم گاه می تواند ارزش مثبت نیز داشته باشد. در پدیدآیی خشم، روان شناسان معتقدند که وضعیت فیزیکی و شرایط روانی خانه اثر قابل ملاحظه ای بر تعداد و شدت خشم در نوجوان دارد. همچنین رابطه معینی بین خشم با وضعیت سلامت و نگرش و ادراک نوجوان نسبت به تغییرات جسمانی وجود دارد. به تدریج منبع اصلی خشم را می توان در اختلاف و تعارض نوجوان با پدر و مادر و دیگر افراد بزرگسال در زمینه مسائل عادی زندگی و تمایل به انجام آنها بطور مستقل پیدا کرد. هیجان پیچیده حسادت نیز خیلی زود در زندگی فرد پدید می آید و می تواند یک مشکل اساسی در زندگی او به شمار آید. حسادت عمدتا نسبت به خواهر یا برادر بروز می کند و ناشی از تبعیض والدین در مورد فرزندان است. 
  -  رشد اجتماعی: رشد اجتماعی به هر حال رشد عاطفی و توان نوجوان در کنترل هیجانات ناسالم، یکی از مهم ترین عوامل در رشد و سازگاری اجتماعی نوجوان است. رشد اجتماعی فرد بستگی تام به انواع شرایط محیطی زندگی فرد دارد. رشد اجتماعی نیز مانند دیگر ابعاد پیچیده رشد، تنها در نتیجه تغییرات فیزیولوژیکی بلوغ حاصل نمی شود، بلکه شامل فرصت های مناسب، برای یادگیری و تمرین عادات و مهارت های اجتماعی است. اهمیت رشد اجتماعی انسان در زندگی امروز، نه تنها در یادگیری کنارآمدن و سازگاری با محیط اطراف است، بلکه در مسوولیت پذیری فرد و همبستگی و پیوند سالم او با گروه در نهایت به عنوان یک شهروند نیز نمایان است. برای این منظور، نهادهای اجتماعی مهم چون خانه، مدرسه و جامعه در پایه ریزی این امر مهم باید از همان کودکی، به نوبت و در تعامل با یکدیگر عمل کنند. ارتباط سالم و سازنده نوجوان با گروه همسالان و افراد کوچکتر و بزرگتر از خود در خانه و مدرسه و اجتماع، یکی از نشان های چشمگیر رشد اجتماعی فرد است . علاوه بر آن فعالیت های مختلف علمی، هنری، مذهبی و غیره و صرف درست اوقات فراغت، بخش مهمی از فرایند اجتماعی شدن نوجوان را تشکیل می  دهد
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان مشکلات عاطفی نوجوان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان مشکلات عاطفی نوجوان, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان مشکلات عاطفی نوجوان, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مشکلات عاطفی نوجوان, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مشکلات عاطفی نوجوان, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان مشکلات عاطفی نوجوان, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان مشکلات عاطفی نوجوان, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مشکلات عاطفی نوجوان, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مشکلات عاطفی نوجوان, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان مشکلات عاطفی نوجوان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت