تحقیق مقاله وظایف شهرداری

تعداد صفحات: 21 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21076
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قدیم:۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله وظایف شهرداری

  در وظایف شهرداری

  1- ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها ومیدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

  2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی ومجاری آب‌ها و فاضلاب‌ و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

  3- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر ر وی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی وجلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

  4- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

  5- جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.

  6- اجرای تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار.

  شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان واستفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

  7- حفظ و اداره کردن دارائی منقول وغیرمنقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

  8- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.

  9- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول هو مقاطعه و اجاره واستیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده در این قانون.

  10- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.

  اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.

  11- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها.

  12- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

  13- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

  14- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل وحریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

  15- جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی وحیوانی و اعلام این‌گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آنها و دورنگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

  16- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه‌وران.

  17- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

  18- تهیه و تعیین میدان‌ های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.

  19- تهیه و تدوین آئین‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.

  20- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها- کارگاه‌ها- گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

  21- احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ کودکانا و ورزشگان مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.

  22- تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان‌های عمومی و مساجد و غیره.

  23- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بی‌بضاعت و سرراهی.

  24- صدور پروانه برای کلیه ساختمانی‌هائی که در شهر می‌شود.

  25- ساختن خیابان‌ها و اسفالت‌کردن سواره روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ اسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.

  26- پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور.

  27- وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محوکردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.

  28- صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران. کلیه اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.

   

  چقدر از وظایف شهرداری آگاهید؟

  آگاهی از قوانین و وظایف مربوط به شهرداری یکی از لزومات زندگی شهری برای همگان است.

  وظایف شهرداری: قانون وظایف شهرداری در سال 1334 تدوین شد و تا کنون تغییرهای زیادی کرده است. بسیاری از وظایف (مانند رسیدگی به نهرهای عمومی و نصب اتیکت های قیمت روی اجناس و ساخت بنگاه های خیریه و تعیین عوارض صادرات و واردات کالا و صدور پروانه کسب و غیره)، بر عهده شهرداری نیست.

  اگر شهرداری به وظایف خود عمل نکند، مردم امکان پیگیری آن را از طریق قانونی دارند. امروزه خود شهرداری نیز با ایجاد بخش 137 بر کارمندان خود نظارت می کند و شکایت های مردم را بررسی می کند.

   

  چه وظایفی بر عهده شهرداری است؟

  شهرداری وظیفه احداث خیابانها، کوچه ها، میدانها و باغهای عمومی (پارک)، مجاری آب و توسعه معابر را دارد.

  شهرداری باید مکان مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها تعیین کند و مکان آنها را به مردم اطلاع دهد. درباره سد معبر نیز شهرداری باید رسیدگی کند و این موانع را رفع کند. مراقبت در امور بهداشت ساکنان شهر و همکاری با مؤسسه های بهداشتی از دیگر وظایف شهرداری است.

  گدایی و تکدی گری نیز مشکلی است که جلوگیری از آن وظیفه شهرداری است.

  شهرداری موظف به تهیه آمار مربوط به شهر و احداث گورستانها و غسالخانه ها و وسایل حمل و نقل اموات است. رفع مزاحمت شغلهای پر سر و صدا که بهداشت شهر و آرامش شهروندان را تهدید می کند، بر عهده شهرداری است.

  همچنین، نامگذاری معبار و نصب تابلو اعلانات و پاک کردن آگهی های مزاحم برای زیباسازی شهر، از وظایف شهرداری است.

  ناگفته نماند که صدور پروانه ساختمانی  مسکونی-تجاری و صنعتی، اخذ عوارض از مشاغل و واحدها در محدوده شهری نیز از وظایف شهرداری هاست.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله وظایف شهرداری

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله وظایف شهرداری, مقاله در مورد تحقیق مقاله وظایف شهرداری, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله وظایف شهرداری, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله وظایف شهرداری, تحقیق درباره تحقیق مقاله وظایف شهرداری, مقاله درباره تحقیق مقاله وظایف شهرداری, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله وظایف شهرداری, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله وظایف شهرداری, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله وظایف شهرداری
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت