تحقیق مقاله رایگان تاثیر جنگ وخشونت ها بر اجرای عدالت

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21320
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: صنایع دفاع - نظامی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان تاثیر جنگ وخشونت ها بر اجرای عدالت

  خشونت و پرخاشگرى عبارت است از کاربرد زور براى رسیدن به هدف که گاهى با نیت اعمال جرم همراه نیست، به عنوان مثال فردى براى رسیدن به پول ممکن است باعث قتل چند نفر شود، بدون اینکه قصد اولیه اش کشتن دیگران باشد. خشونت و پرخاشگرى به اشکال مختلفى دیده مى شود از جمله پرخاشگرى شکارى که در قالب قتل و کشتار نمود پیدا مى کند، پرخاشگرى ضد شکارى، رقابتى، تعیین سلسله مراتب یا خشونت و پرخاشگرى ناشى از ترس از همین مقوله است.

  یکی از مهم ترین علل افزایش جرایم ناشى از خشونت جنگ است  ا در واقع دیده شده است در کشورهایى که درگیر جنگ بودند پس از پایان جنگ، میزان پرخاشگرى و خشونت و جرایم ناشى از آن افزایش چشمگیر پیدا کرده است. کشور ما نیز هشت سال درگیر یک جنگ بسیار خشونت آمیز بوده و طبعاً به خاطر دفاع از خود، روحیه جنگ آورى هم در مردم تقویت شده ست. از سوى دیگر کشور ما با بحران هاى اجتماعى و اقتصادى بسیارى روبرو بوده است. پس از انقلاب در کشور ما ارزش ها به طور ناگهانى تغییر کرد و تغییرات متعددى هم به طور نسبى پس از آن سال ها ایجاد شد. فقر و اعتیاد نیز از جمله عوامل مرتبط با این موضوع است. براساس آمارهایى که ارائه شده در طول چند دهه گذشته به طور نسبى مردم ایران فقیرتر شده اند و در جامعه فقرزده میزان جرم و جنایت نیز بالا است. از عوامل دیگر افزایش زندانیان در کشور ماست. ایران جزو کشورهایى است که بالاترین میزان زندانیان را نسبت به کل جمعیت دارد. طبعاً خانواده هاى این زندانیان بدون سرپرست باقى مى مانند و امکان زیادى وجود دارد که به علت فقر، خشم و کینه جویى نسبت به سیستم، وارد چرخه بزهکارى شوند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان تاثیر جنگ وخشونت ها بر اجرای عدالت

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان تاثیر جنگ وخشونت ها بر اجرای عدالت , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان تاثیر جنگ وخشونت ها بر اجرای عدالت , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاثیر جنگ وخشونت ها بر اجرای عدالت , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاثیر جنگ وخشونت ها بر اجرای عدالت , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان تاثیر جنگ وخشونت ها بر اجرای عدالت , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان تاثیر جنگ وخشونت ها بر اجرای عدالت , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاثیر جنگ وخشونت ها بر اجرای عدالت , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاثیر جنگ وخشونت ها بر اجرای عدالت , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان تاثیر جنگ وخشونت ها بر اجرای عدالت
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت