تحقیق مقاله رایگان مسند

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21500
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: ادبیات فارسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان مسند

  مسند

  ممکن است در جملاتی علاوه بر فعل گزاره اجزای دیگری نیز داشته باشد . فعل بدون آن اجزاء معنا ندارد .

  مثلاً وقتی می گوییم هوا شد فعل گزاره ای است که به جزء دیگری به نام مسند نیاز دارد مثلاً هوا سرد شد.

  تعداد اجزای یک جمله را فعل آن مشخص می کند که با توجه به این تعریف فعل ها را می وتن به دو دسته تقسیم کرد .

   

  1- فعل ناگذر : فعلی را میگو یند که فقط به نهاد نیاز دارد تا مفهومش کامل شود .

  مانند :                                    علی          آمد.

                                                نهاد             گزاره / فعل ناگذر

   

  2- فعل های گذرا : فعلهایی را گویند که برای کامل شدن مفهومشان علاوه بر نهاد به اجزاء دیگری مانند : مفعول مسند و متتم نیز نیاز دارد .

            مانند :

                              هوا      سرد     شد .

                               نهاد              مسند        فعل گذرا / فعل ربطی

   

   

  سه جزئی گذرا به مسند

   

  فرمول:               نهاد + مسند + فعل          

  مثال:             هوا   سرد   شد.

                        نهاد         مسند       فعل

   

  مسند

  کلمه ای اکه با فعل ربطی به نهاد نسبت داده می شود.

  راه های تشخیص مسند:

  1- مسند در جواب دو جمله ی پر سشی چگونه و چه طور می آید .2- وجود فعل های ربطی یا اسنادی.مهمترین فعل های ربطی عبارتند از : است، شدف گشت ، گردید ، باشد وهم خانواده های اینها

   

  نکته

  اگر (است )به معنی شدن یا روی دادن باشد جمله ی سه جزئی مسندی است.

  مانند:         هوا    سرد  است.

                    نهاد        مسند     فعل

   

  اما اگر «است» به معنای «قرار دارد» باشد سه جزئی متممی است .

  کتاب روی میز است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان مسند

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان مسند, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان مسند, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مسند, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان مسند, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان مسند, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان مسند, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مسند, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان مسند, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان مسند
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت