تحقیق مقاله رایگان درباره تخته MDF

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21512
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: سایر موضوعات
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان درباره تخته MDF

  درباره تخته MDF با چگالی متوسط بیشتر بدانیم :

   

    این فرآورده چوبی با چگالی 0.05 تا 0.88 گرم بر سانتیمتر مکعب با ترکیبی از الیاف چوب یا گیاهانی نظیر نیشکر همراه با چسب اوره فرمالدئید و سایر افزودنیهای شیمیایی ساخته میشود
  صرف نظر از سطوح صاف ، توزیع یکنواخت و یکپارچگی لایه های الیاف موجب دوام و استحکام کافی در برابر شکنندگی تخته شده و مانع از ایجاد خلال و فرج و حفره در ضخامت ورق MDF می شود .  بدین لحاظ ورق MDFاز نواحی سطح و لبه ها امتیاز بارزی از نظر ابزار خوری ، شکل پذیری ، مته و پیچ خوری ، میخ کوبی و برش دهی نسبت به سایر فراورده های چوبی داراست .
  این نوع تخته فیبر فشرده حتی بسیار یکپارچه و محکمتر از چوب طبیعی بوده و قابلیت جایگزینی در بسیاری از صنایع را دارد.

   

  تخته MDF از باگاس :

  در این بررسی با استفاده از باگاس و در شرایط دمای بخارزنی 170 و 180 درجه سانتیگراد و زمان بخارزنی 5، 10 و 15 دقیقه تخته MDF (تخته فیبر با دانسیته متوسط) به روش خشک تهیه گردید. ترکیب عوامل فوق 6 سطح بررسی را فراهم ساخت و برای هر ترکیب 5 تخته (تکرار) ساخته شد در نتیجه جمعا 30 تخته MDF تهیه گردید. خصوصیات آناتومیکی باگاس و خواص مکانیکی تخته MDF نظیر مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامتی بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب مورد بررسی قرار گرفت ، نتایج حاصل به شرح زیر می‌باشد: میانگین طول الیاف و قطر کلی الیاف باگاس به ترتیب 1568 و 16/20 میکرون اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از اندازه‌گیری مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی تخته MDF ساخته شده از باگاس نشان می‌دهد که بالاترین میزان مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی مربوط به تخته‌های ساخته شده در شرایط درجه حرارت بخارزنی 170 درجه سانتیگراد و زمان بخارزنی 5 دقیقه می‌باشد که به ترتیب برابر با 23/434، 1936 و 0/311 مگاپاسکال می‌باشد. نتایج حاصل از اندازه‌گیری واکشیدگی ضخامتی بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب نیز نشان می‌دهد که کمترین میزان واکشیدگی ضخامتی بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب مربوط به تخته‌های ساخته شده در شرایط درجه حرارت 180 درجه سانتیگراد و زمان بخار زنی 15 دقیقه می‌باشد که به ترتیب برابر با 29/210 و 34/608 درصد می‌باشد. اما به دلیل عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین میانگین تیمارها، استفاده از ترکیب شرایط درجه حرارت بخارزنی 170 درجه سانتیگراد و زمان بخارزنی 5 دقیقه بهینه می‌باشد. تخته فیبر با چگالی متوسط / باگاس / خواص مکانیکی Medium density fiberboard / Bagasse / Mechanical properties

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان درباره تخته MDF

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان درباره تخته MDF , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان درباره تخته MDF , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان درباره تخته MDF , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان درباره تخته MDF , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان درباره تخته MDF , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان درباره تخته MDF , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان درباره تخته MDF , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان درباره تخته MDF , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان درباره تخته MDF
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت