تحقیق مقاله رایگان چرا به قانون اول نیوتن می گویند قانون درحالیکه حالت خاص قانون دوم نیوتن است؟

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21531
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: فیزیک
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان چرا به قانون اول نیوتن می گویند قانون درحالیکه حالت خاص قانون دوم نیوتن است؟

  علت بزرگی دارد بدون ارائه قانون اول نیوتن نمی شود قانون دوم را بیان کرد!!!

  برای ارائه قوانین نیوتن باید چارچوب لختی معین شود این چارچوب لخت توسط قانون اول نیوتن تعیین می شود. قانون اول نیوتن بیان می کند اگر بر جسمی نیرویی وارد نشود یا برآیند نیروهای وارد بر آن صفر باشد شتاب آن نیز صفر خواهد بود ویا به عبارت دیگر با سرعت ثابت حرکت خواهد کرد.

  چارچوب لخت چارچوبی است که سرعت جسمی که بر آن نیروی برآیندی وارد نمی شود در آن چارچوب ثابت باشد. بنابراین اگر به جسمی که برآن نیروی برآیندی وارد نمی شود سرعتش در چارچوبی ثابت باشد آن چارچوب لخت است. این است چگونگی تعیین چارچوب لخت توسط قانون اول نیوتن.

  در واقع قانون اول نیوتن پایه و اساسی را فراهم می آورد تا قوانین بعدی براساس آن پایه و اساس قابل تعریف باشند.

  فرض کنید قطاری روی ریلهای مستقیم و افقی با سرعت ثابت در حرکت است و روی کف بدون اصطکاک قطار توپی به حالت ساکن قرار دارد در یک لحظه قطار ترمز می کند بنا به تجربه می دانیم که توپ به سمت جلو قطار حرکت خواهد کرد اکنون این حرکت را از دید دو ناظر مختلف یکی ساکن در ایستگاه و دیگری سوار بر قطار بررسی می کنیم. ناظر ساکن می بیند که توپ با همان سرعت ثابت خود (سرعتی که قطار قبل از ترمز داشته) به حرکتش ادامه می دهد (طبق قانون اول نیوتن) اما از دید ناظر سوار بر قطار توپ بدون اینکه نیرویی دریافت کند شتابی رو به جلو می گیرد یعنی توپ داخل قطاری که در حال تغییر سرعت است از قانون اول نیوتن تبعیت نمی کند و این درحقیقت نمونه ای از چارچوبهای نالخت است.

  حال ممکن است این سوال مطرح شود که کره زمین می چرخد و هر چارچوبی که به آن متصل باشد جهت سرعتش هرآن درحال تغییر است و در نتیجه نمی تواند چارچوب لخت باشد. به علاوه زمین به علت گردش به دور خورشید دارای شتابی نسبت به سایر اجرام آسمانی است پس نمی توان هیچ چارچوب لخت واقعی پیدا کرد. (قانون اول نیوتن و مفهوم چارچوب لخت به چه دردی می خورد؟)

  واقعیت این است که شتابی که در اثر حرکت وضعی و انتقالی زمین به اجسام روی آن داده می شود بسیار کوچک است و بنا براین هر چارچوب متصل به زمین را با تقریب بسیار خوبی (نه مطلقاً) یک چارچوب مرجع لخت تلقی می کنیم.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان چرا به قانون اول نیوتن می گویند قانون درحالیکه حالت خاص قانون دوم نیوتن است؟

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان چرا به قانون اول نیوتن می گویند قانون درحالیکه حالت خاص قانون دوم نیوتن است؟, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان چرا به قانون اول نیوتن می گویند قانون درحالیکه حالت خاص قانون دوم نیوتن است؟, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان چرا به قانون اول نیوتن می گویند قانون درحالیکه حالت خاص قانون دوم نیوتن است؟, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان چرا به قانون اول نیوتن می گویند قانون درحالیکه حالت خاص قانون دوم نیوتن است؟, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان چرا به قانون اول نیوتن می گویند قانون درحالیکه حالت خاص قانون دوم نیوتن است؟, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان چرا به قانون اول نیوتن می گویند قانون درحالیکه حالت خاص قانون دوم نیوتن است؟, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان چرا به قانون اول نیوتن می گویند قانون درحالیکه حالت خاص قانون دوم نیوتن است؟, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان چرا به قانون اول نیوتن می گویند قانون درحالیکه حالت خاص قانون دوم نیوتن است؟, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان چرا به قانون اول نیوتن می گویند قانون درحالیکه حالت خاص قانون دوم نیوتن است؟
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت