تحقیق مقاله کنه گاوی

تعداد صفحات: 9 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21722
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: دامپزشکی
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کنه گاوی

  مقدمه

  تب های هموراژیک

  به طور کلی بعضی ویر وسها توسط بند پایان منقل میشوند که تحت عنوان ویروسهای arzhropod Borne یا arbovirus ها رده بندی می شود . این ویروسها در طبیعتحیوانات زیادی را گفتار می کند وبعضی از انواع آن به طور اتفاقی قادر به آلوده کردن انسانهانیز میباشند . آربو ویروسها شامل هفت گروه ویروسی است که عبارتند از

   

   
  Arena Viridae Bunya virdae Filoviridae

  flaviViridae reovirdae rhobdoviridae

  Togo viridae

   

  آربو ویروس ها در انسان سه سندروم مشخص کلینیکی ایجاد می کنند :

  1- تب ومالژیا

  2-  انسفالیت های ویروسی

  3- تب های هموراژیک

  تب های هموراژیک تب هایی هستند که به وسیله ویروسها ایجاد می شوند وتمایل به خون ریزی وشوک هموراژیک دارند . در سند روم تب هموراژیک مجموعه یافته ها

   

  دلالت بر ناپایداری عروق وکاهش

   یکپارچگی آن دارد وعلت ان ممکن است حمله مستقیم ویروسی به جدار عروق یا حمله غیر مستقیم و واکنش های ایمینولوژیک باشد .در جریان بیماری اگر تروملبو سیتو پنی رخ دهد تمایل به خون ریزی بیشتر خواهد شد .

  در ضمن این بیماری ها گاهی با گرفتاری ریوی ، کلیوی ، کبد و DIC دیده خواهد شد

  پاتوژنز HF چندان مشخص نیست بیش از 12 ویروس باعث HFمی شود که بعضی با حمله مستقیم به سیستم میکرو واسکو لارو بعضی بعد از آزاد کردن واکنش های شیمیایی و بعضی در اثر عوامل ایمونولوژیک روی جدار عروق باعث خونریزی میشوند. به هر حال عوامل HF عبارتند از:

  بیماری

  رده ویروسی

  مناطق جغرافیایی

  تب زرد

  فلاوی ویریده ها

  افریقا، امریکا جنوبی

  تب دانگ

  فلاوی ویریده ها

  تمام مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری

  ویروس هانتا

   

  بونیاویریدا
  اسیا، اروپا،امریکا

  تب دره ریف

   

  بونیاویریدا
  افریقا،اسیا
   
  C.C.H.F
  بونیاویرید
  افریقا،اسیاو اروپای شرقی

  ابولا- ماربورگ

   

  فیلوویریدا
  افریقا
  تب لاسا

  ارنا ویریداها

  غرب افریقا

   

  از موارد فوق تب لاسا ،آبولاماربورگ وتب دره ریفت وتب خونریزی دهنده کریمه کونگو ازانسان به انسان قابل سرایت است تمام تب های هموراژیک با تب شروع
  می شوند .و به دنبالآن میالژی وسر درد ، منگی ،فتوفوبی ، بی اشتهایی ، در د قفسه صدری، درد شکم به وجود می آید .وبعد از مدتی خون ریزی خود را نشان خواهد داد

  مهمترین دسته از آربو ویروس ها که باعث تب هموراژیک می شود همین طور که در بالا توضیح داده شد بونیاویریدامی باشد که خود شامل چهار دسته است :

   

  1- Bunya Virus که باعث آنسفالیت می شود از جمله آنسفالیت کالیفرنیایی
  2- Phlebo Virus که شامل تب خاکی و توکسوکانا ویروس که تب ومیالژی میدهد وهمچنین تب دره ریفت جزء این گروه است

  3- Hanta Virus که تب های هموراژیک همراه با ناراحتی کلیه ایجاد میکند .

  4- Nairo Virus که شامل CCHF است .

   

  CCHF
  این بیماری در زمان جنگ جهانی دوم در شبه جزیره کریمه در جنوب اکراین وشمال دریایسیاه بین سریازان روس شایع گردید .ابتدا تصور شد که یک سلاح میکروبی است که توسطآلمان ها به کار رفته است ولیکن مطالعات نشان داد که شبیه چنین بیماری در بخش هایی ازجنوب آسیای میانه در میان مردم وجود داشته است.
  بعد ها ثابت شد که ویروسی که گرفتاری سربازان روس را باعث شده بود از نظر ساختمانی مشابه ویروسی است که در کنگو جدا شده است والبته غیر از کنگو ویروس در انسان ، گاو و کنه درکنیا ،اوگاندا ،زئیر ونیجریه نیز جدا شده بود . لذا اسم ویروس را کریمه کنگو گذاشتند . این اتفاق در سال 1969 افتاد.

  بیماری در اکثر نقاط صحرای افریقا ، اروپای شرقی ، خاور میانه ، هند ومناطق جنوب چین مشاهده شده است . بیماری بیشتر در فصول گرم سال یعنی از فروردین تا مهر دیده میشود . هر دو جنس زن ومرد را به یک نسبت گرفتار می کند در کشاورزان ودامداران بیشتر مشاهده می گردد . گروه سنی بیست تا شصت سال را بیشتر گرفتار می کند .

  به نظر می رسد مخزن بیماری در طبیعت خرگوش ها باشند انتقال از طرق کنه مخصوصا" جنس HYALOMA صورت میگیرد .البته انواع دیگر کنه نیز امکان انتقال دارند .

  در ÷ستانداران وحشی ونیز اسب ، گاو،بز وگوسفند دیده میشود وبا آزمایش سرولوژی خون حیوانات احلی می توان شیوع آن را در مناطق نشان داد .مثلا" در بلغارستان اسب ها 82 % ، گاوها 42% وگوسفندان 46% تیتر بالای آنتی بادی را داشته اند .

  پرندگان به بیماری مقاومند ولیکن می توانند باعث انتشار بیماری شوند .البته زاغ وشتر مرغ دو استثناءهستند که خود نیز گرفتار میشوند .

  ویروس در جمعیت کنه به صورت انتقال از لارو به نیمف واز آن به کنه بالغ واز منه بالغ به تخم انتقال می یابد .

  بیماری در گاو، خرگوش و پستانداران دیگر به صورت تب خفیف یک تا سه روز وجود دارد و حیوان هیچ مشکلی پیدا نمیکند و کاملا بهبود پیدا میکند .

  همانطور که ذکر شدCCHF از رده بونیاویردا و جزء نایرو ویروس ها رده بندی میشود .

  به طور کلی الوده شدن انسان به طریق زیر است :

  گزش کنه یا له شدن کنه

  تماس مستقیم با خون یا لاشه حیوان الوده در طی ویرمی

  تماس با انسان از طریق سوزن الوده یا پاشیدن خون با مخاط ها یا تماس به بافتهای الوده بیمار

  چکیده :

   

  1- پیشینه و سابقه : انگلهای خارجی و بیماری های ناشی از آنها از قرنها پیش مورد توجه انسان بوده است . بر این اساس مبارزه و حذف این گروه از جانوران نیز مد نظر آدمی قرار گرفته است . در چند دهه گذشته انواع مواد ضد انگل ساخته شده تا عوارض ناشی از آلودگی با انگلها را به حداقل بر ساند . 2- مسئله و ضرورت تحقیق : با توجه به آنکه انگلهای خارجی به ویژه کنه باعث بروز اختلالات متنوعی در دامها می شوند ، مبارزه با آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و لذا تعیین کفایت سموم ضد انگل موجود در بازار ارزش زیادی خواهد داشت . 3- هدف : هدف از انجام مطالعه حاضر آن بوده تا کفایت عمل سم فوکسیم بر روی کنه های گاو در منطقه اهواز مورد بررسی قرار گیرد . 4- روش تحقیق : (مطالعه توصیفی – موردی ) : این بررسی با حضور در دامداری و شمارش انگلهای خارجی ، سم پاشی دامهای آلوده به کنه انجام شده کیفیت این سم در کشتن کنه ها بررسی گردید . 5- متغییر های (وابسته ، مستقل ، کنترل ): تعداد کنه های زنده قبل از سم پاشی – تعداد کنه های زنده پس از سم پاشی . 6- فرضیه : فوکسیم ( یک سم ارگانو فسفره ) کفایت نسبتا قابل قبولی در کشتن کنه ها دارد . 7- جامعه آماری ، حجم و روش نمونه گیری : از 64 راس گاو های آلوده به کنه در اطراف اهواز 48 راس سم پاشی و 16 راس محلول پاشی ( گروه کنترل ) شده ، تعداد کنه های زنده قبل و بعد از عمل فوق شمارش گردید . 8 – روش جمع آوری داده ها و ابزار آن : اطلاعات مربوط به سموم و انگلهای خارجی از طریق منابع قابل دسترس در کتابخانه ها واینترنت تامین گردید . سایر اطلاعات به صورت میدانی جمع آوری شد . 9 – شرح مراحل اجرا : با حضور در محل دامداری واخذ اطلاعات مربوط به هر دام ( فرم مشخصات ) تعداد کنه شمارش شده سم پاشی انجام می شد .پس از 48 ساعت مراجعه و تعداد کنه های زنده شمارش می گردید . این کار در گروه کنترل نیز با استفاده از آب خالص انجام می گرفت 10 – روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات : آلودگی به کنه ها تعیین شده و میزان کفایت عمل سم با استفاده از فرمولهای ویژه معین گردید . 11 – نتایج : نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تمامی کنه های جدا شده از گاوهای آلوده از نوع هیالوما بوده و میزان کفایت سم فوکسیم درحذف کنه ها 61/96 درصد می باشد
   12 – نتیجه گیری : براساس نتایج این بررسی مشخص گردید سم فوکسیم در حذف کنه های هیالوما از ارزش بسیار زیادی برخوردار می باشد

  انتقال بیماری از طریق گاز کنه گاوی

  تپزشکان نسبت به خطر انتقال بیماری از طریق گاز کنه گاوی هشدار دادند. به علت افزایش دما، تعدادی کنه گاوی در مناطق شمالی آلمان نیز افزایش یافته است. این جانور، عامل انتقال بیماری ای به نام FSME است. موسسه تحقیقاتی روبرت کخ ، مناطق پر خطر ابتلا به FSME را در نقشه جدید خود مشخص کرده است. این ویروس خطرناک که از طریق گاز کنه گاوی منتقل می شود باعث تورم غشائ مغزی می شود. تعداد مبتلایان این بیماری ، 2 سال اخیر در آلمان دو برابر شده است.

  هیچ دارویی برای درمان بیماری وجود ندارد و به افراد ساکن مناطق پرخطر، تزریق واکسن توصیه می شود. در جنوب آلمان افراد بسیاری به این بیماری مبتلا شده اند. فقط در شهرهای محدودی از جمله برلین و هامبورگ گزارشی از مبتلایان FSME در دست نیست.

   

  سال 2006 مبتلایان این ویروس در سراسر آلمان 546 نفر اعلام شده اند که 511 نفر از این افراد از طریق گاز کنه گاوی به این بیماری دچار شده اند.
  همچنین Lyme- Borreliose بیماری ای است که از طریق گاز این کنه منتقل می شود و سالانه 60هزار نفر به آن دچار می شوند.

  افزایش درجه حرارت که در نتیجه تغییرات آب و هوایی به وجود می آید عامل افزایش کنه در سالهای اخیر است.

  انگل های خارجی دام

  انگلهای خارجی در تمام گونه های جانوری وجود داشته و خسارات فراوانی به دامها وارد می نمایند . این انگلها عمدتا به سه صورت به صنعت دامپروری خسارت وارد می کنند :‌

  - کاهش بازدهی دامها به علت ایجاد بیماریهای پوستی ، کم خونی ،‌لاغری و کاهش رشد دامها .

  - انتقال عوامل بیماریزا مانند بابزیوز در گوسفند ، تیلریوز در گاو ، بیماری ویروسی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و انسفالیت ناشی از کنه . 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کنه گاوی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله کنه گاوی, مقاله در مورد تحقیق مقاله کنه گاوی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کنه گاوی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کنه گاوی, تحقیق درباره تحقیق مقاله کنه گاوی, مقاله درباره تحقیق مقاله کنه گاوی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کنه گاوی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کنه گاوی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله کنه گاوی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت