تحقیق مقاله رایگان اشکال هندسی

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21845
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: ریاضی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان اشکال هندسی

  اشکال هندسی

   

   

   

  1) مساحت مربع = یک ضلع × خودش
  محیط مربع = یک ضلع × 4
   
   
  2) مساحت مستطیل = طول × عرض
  محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2
   
   
  3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
  محیط مثلث = مجموع سه ضلع

   

   
   
  4) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
  محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3
   
   
  5) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
  محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع
   
   
  6) مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
  محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع
   
   
  7) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع
  محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع
   
   
  8) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2
  محیط لوزی = یک ضلع × 4
   
   
  9) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع
  محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2
   
   
  10) مساحت دایره = عدد پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع
  محیط دایره = عدد پی ( 14/3 ) × قطر
   
   
  11) مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع به توان دو
   
  حجم کره = چهار سوم × 14/3 × شعاع به توان سه
   
   
   
  12) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3
   
   
  13 ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش
   
   
  14 ) حجم مکعب مستطیل = طول × عرض × ارتفاع
  حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)
   
   
  15 ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم
   
   
  16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع
   
  سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )
   
   
  17) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی
  مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان اشکال هندسی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان اشکال هندسی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان اشکال هندسی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان اشکال هندسی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان اشکال هندسی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان اشکال هندسی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان اشکال هندسی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان اشکال هندسی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان اشکال هندسی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان اشکال هندسی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت