تحقیق مقاله رایگان دیپلوئید

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21846
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: زیست شناسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان دیپلوئید

  دیپلوئید

  به موجود یا یاخته‌ای که دارای دو مجموعه کروموزومی (۲n) باشد دیپلوئید یا دوگان یا دو هسته‌ ای گفته می‌شود.

  دوگان‌ها دارای دو سری کروموزوم هستند که به طور طبیعی در سلولهای سوماتیک (بدنی)انسان چنین حالتی برقرار است. شماره دیپلویید (عدد کروموزومی)انسان ۴۶ است. به این معنا که کروموزومها به صورت جفت (دوتایی)از قسمتی به نام سانترومر به یکدیگر متصل هستند.

   

  دیپلوئید ارگانیسم و یا سلولی است که دارای جفت کروموزوم باشد یعنی کروموزوم‌هایش به صورت جفت جفت باشد. در ژنتیک مفهوم مقابل دیپلوئید هاپلوئید است.

  ارگانیسم‌های چندسلولی پیچیده مانند انسان دیپلوئیدی‌ هستند. برخی ارگانیسم‌ها می‌توانند دیپلوئیدی یا هاپلوئیدی باشند.

   

  هاپلوئید

  هاپلوئید یا تک‌لاد اشاره‌است به یک سری کروموزوم ۱n در یاخته‌های جنسی. کروموزوم‌ها در یاخته‌های بدنی به‌صورت جفت هستند، درحالی که یاخته‌های جنسی حاوی یک کروموزوم از هر جفت هستند. بنابراین معنی هاپلوئید عبارت است از حاوی یکی از هر نوع کروموزوم در هسته.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان دیپلوئید

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان دیپلوئید, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان دیپلوئید, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان دیپلوئید, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان دیپلوئید, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان دیپلوئید, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان دیپلوئید, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان دیپلوئید, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان دیپلوئید ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان دیپلوئید
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت