تحقیق مقاله رایگان تعریف عقل

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 21856
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: معارف اسلامی و الهیات
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان تعریف عقل

  به استناد لغت نامه دهخدا کلمه عقل در اصل مصدری است که به معنای بستن وبند کردن می باشد و عقال وسیله ای است که زانوی شتر را با آن می بندند و عقل در انسان درواقع قید وبندی است که انسان را از بسیاری رفتارهای غریزی مانع می شود و مقید می سازد. عقل جوهری است مجرد که غائبات را بوسیله وسائط ومحسوسات از طریق مشاهده درک می کند وگویند چیزی است که حقایق اشیاء را دریابد.

  تعریف نقل :

  به آیات قرآن کریم و مجمومه ی احادیث و سخنان و سنت پیامیرصلی اله علیه و آله وسلم  و امامان معصوم  علیها سلام گفته می شود.

  در دانشگاه از علوم عقلی و در حوزه از علوم نقلی استفاده می شود.

  از سوی دیگر این دو علم تفکیک ناپذیر ند و در مقابل یکدیگر قرار ندارند بلکه مکمل یکدیگرند و باید در کنار هم باشند و در گذشته فاصله ای میان این دو وجود نداشته و دانشمندانی چون ابن سینا و رازی و... از هر دو علم آگاهی و شناخت کافی داشتند.

   عقل بدون نقل و نقل بدون عقل برای مدیریت کافی نیست و باید از هر دو علم برای این کار بهره جست .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان تعریف عقل

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان تعریف عقل, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان تعریف عقل, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تعریف عقل, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تعریف عقل, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان تعریف عقل, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان تعریف عقل, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تعریف عقل, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تعریف عقل ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان تعریف عقل
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت