تحقیق مقاله رایگان تاریخچه جدول تناوبی

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22142
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی شیمی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان تاریخچه جدول تناوبی

  لاوازیه - فرانسوی(L.Lavoisier1743-94)

   اولین کسی بود که عناصر را براساس خواص شیمیایی به دو دسته

  فلز ونافلز تقسیم کرد

  فلز را عنصری می دانست که در ترکیب با اکسیژن ،تولید بازکند.

   نافلز را عنصری می دانست که با اکسیژن تولید اسید کند

  برزلیوس - سوئدی(Berzelius1779-1848)

  مانند لاوازیه عناصر را به دودسته فلز ونافلز تقسیم کرد وی معتقد بود که:

   فلز عنصری است که تمایل به تشکیل یون مثبت دارد .

  نافلز عنصری است که تمایل به تشکیل یون منفی دارد

  دوبراینر- آلمانی(J.W.Dobreiner1780-1840)

  نمونه های سه تایی برای عناصر درنظر گرفت .

   در این طبقه بندی سه تایی , جرم اتمی عنصر میانی برابربا میانگین تقریبی جرم اتمی

  دوعنصر طرفین است

  دوشان کورتوآ- فرانسویVDe Chan Courtois1862

  او برای تنظیم جدول خود ، استوانه ای را در نظر گرفت و محیط آن را به 16 قسمت کرد.

  خطی شیب دار با شیب 45 درجه از محل تقاطع یال اول با قاعده رسم کرد تایال ها رایکی پس از دیگری قطع کند .

   عناصر در محل تقاطع یالها با خط شیب دار قرار دارند  .

  این طبقه بندی معروف به پیچ تلوریک شد.

   

  ویلیام اودلینگ - انگلیسی(WilliamOdling1864)

  جدولی در5 ستون و 7 سطر تنظیم کرد . (به ترتیب صعود جرم اتمی ).

  عناصر واقع در هر سطر خواص شیمیایی مشابهی داشتند

   

   

   

  نیولاندز- انگلیسیVNewlands1865

   جدولی در 8 ستون و 7 سطر تنظیم کرد .

  او دریافته بود چنانچه عناصر به ترتیب صعودجرم اتمی کنار هم قرار داده شوند ،پس از هر 7 عنصر ، خواص تکرار می شود .

   یعنی خواص عنصر هشتم با عنصر اول , مشابهت دارد .

   با توجه و علاقه او به موسیقی در مقایسه با 8 نت (اوکتاو ) موسیقی او کشف خود را قانون اکتاو ها نامید .

  لوتارمیر  (J.Lothar Meyer1870)

  ثابت کرد که بعضی از خواص عناصر ، تابعی از جرم اتمی آنها است.

  نمودار تغییرات حجم اتمی  بر حسب جرم اتمی آنهارا رسم کرد.

  مندلیف  (D.I.Mendeleev1869)

  با بررسی خواص عناصر و ترکیبات آنها از جمله ترکیبات دوتایی هیدروژن دار و اکسیژن دار دریافت که خواص شیمیایی

  عناصر مانند  خواص فیزیکی آنها نسبت به جرم اتمی روندی تناوبی دارد .

  مندلیف

  با بررسی خواص عناصر و ترکیبات آنها از جمله ترکیبات دوتایی هیدروژن دار و اکسیژن دار 

  دریافت که خواص شیمیایی عناصر مانند خواص فیزیکی آنها نسبت به جرم اتمی روندی

  تناوبی دارد .

    جدول مندلیف برپایه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 63 عنصر استوار بود. مندلیف یافته های خود رابرای عناصر ، مقایسه و طبقه بندی کرد و متوجه یک نظام در

  تکرار تناوبی خواص شد.

         اصول مندلیف: هر گاه عنصر ها بر اساس افزایش جرم اتمی مرتب شوند ، خواص فیزیکی و شیمیایی

  آن ها به طور تناوبی تکرار می شود.

  عنصر هایی که در یک گروه قرار می گیرند ، باید خواص نسبتا مشابهی داشته باشند. خواص عناصر کشف نشده را پیشگویی کرد. در برخی از مواقع اصل تشابه خواص را براصل افزایش جرم اتمی برتری می داد

  مثل : آرگون و پتاسیم  -  کبالت و نیکل

  برخی خانه های جدول خود را خالی گذاشت تا بتواند عنصر هایی با خواص مشابه را

  یک گروه قرار دهد.

  جدول تناوبی جدید

  با پیشرفت تحقیقات علمی , سرانجام با کشف اشعه X عناصر مختلف و بررسی دقیق طیف آنها ,

  عدد اتمی توسط موزلی کشف شد و معلوم شد که اگر به جای جرم اتمی از عدد اتمی استفاده شود ,

  ایراد های وارد شده بر جدول مندلیف بر طرف می شود.

  نکات جدول تناوبی

  جدول تناوبی امروزی بر پایه ی قانون تناوبی استوار است.  قانون تناوبی عناصر : هر گاه عنصر ها بر اساس افزایش عدد اتمی مرتب شوند ، خواص فیزیکی و شیمیایی آنها به طور تناوبی تکرار می شود. عدد اتمی هر عنصر مقدار معین وثابتی بوده ،( بر خلاف جرم اتمی) عددی صحیح است. گروه های جدول تناوبی را از راست به چپ به ترتیب از 1 تا 18 شماره گذاری می کنند. بسیاری از خواص فیزیکی و شیمیایی یک عنصر به تعداد الکترون های لایه ظرفیت اتم آن عنصر بستگی دارد. عناصر یک گروه تعداد الکترونهای لایه ظرفیت برابری دارند. عناصر جدول را به سه دسته فلز و نافلز و شبه فلز تقسیم می کنیم. 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان تاریخچه جدول تناوبی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه جدول تناوبی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه جدول تناوبی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه جدول تناوبی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه جدول تناوبی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان تاریخچه جدول تناوبی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان تاریخچه جدول تناوبی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه جدول تناوبی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه جدول تناوبی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان تاریخچه جدول تناوبی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت