تحقیق مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان

تعداد صفحات: 8 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22225
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان

   

   
  تربیت دینی صحیح نیازمند شیوه های نوین آموزشی است/ آموزش و پرورش مؤثرترین نهاد برای ارتقاء معارف دینی است

   

   
  گروه دین و اندیشه: با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین محورهای رسالت انبیاء تربیت دینی صحیح مردم بوده است لذا با توجه به حساسیتهای آموزش و نهادهای آموزشی در ارتقای معارف دینی مسئولان و کارشناسان آموزشی، تربیت دینی صحیح را مستلزم داشتن شیوه های نوین آموزشی دانسته و در این بین آموزش و پرورش را مؤثرترین نهاد آموزشی در تربیت دینی افراد اعلام کردند.

   

   
  آموزش و پرورش مؤثرترین نهاد برای ارتقاء معارف دینی است
  صفاتی بانوی مجتهده، با تأکید بر نقش آموزش در ارتقای مبانی و معارف دینی، یادآور شد: بدون تردید یکی از مؤثرترین راههای ترویج معارف دینی در سطح جامعه، آموزشهای مهارتی از طریق نهادهای فرهنگی و تربیتی، به وِیژه آموزش و پرورش است.
  زهره صفاتی، بانوی مجتهده با تأکید بر ضرورت اهمیت آموزش معارف دینی در جامعه، اظهار داشت: اگر بخواهیم ریشه و فلسفه آموزش را مورد توجه قرار دهیم در بدو پیدایش دین اسلام و پیش تر از آن عمق آموزش در رسالت انبیا و پیامبران معنا می یابد، چرا که رسالت انبیا بر روی زمین، آموزش و هدایت انسانها در مسیر کمال و سعادت بشری بوده است.
  وی گفت: در زندگی امروز و با توجه به دنیای پیشرفته و پیچیده که ایجاد شده کار نهادهای آموزشی بسیار سخت و مهم است و همچنین با توجه به اینکه یکی از محورهای اساسی وجود انبیا الهی تعلیم و تربیت انسانها است در نتیجه این محور باید مورد توجه نهادهای آموزشی در جامعه قرار بگیرد و این نهادهای تربیتی مستلزم استفاده مطلوب از تمام برنامه های آموزشی با توجه به محورهای معارف دینی هستند.
  زهره صفاتی با اشاره به نقش تربیتی آموزش و پرورش در ارتقاء معرفت دینی، یادآور شد: وظیفه تربیتی و تعلیمی معارف دینی در جامعه به شکل عام بر عهده آموزش و پرورش است این نهاد تربیتی می بایست با توجه به تمام نیازهای عمومی گروههای سنی مختلف در دستگاه آموزشی، این نیازها را جهت دهی کرده و با آموزش های اصولی و بنیادی در ارتقای معرفت دینی مؤثر عمل کند.
  گسترش معرفت دینی نیازمند آموزشهای صحیح و اصولی است
  مدیر گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی با اشاره به جنبه های مثبت آموزشهای مؤثر در ارتقای معارف دینی، گفت: آموزش و معرفت دینی نقش متقابلی در برابر یکدیگر دارند، در واقع تا نقش آموزش به درستی تبیین نشود معرفتی ایجاد نخواهد شد، به همین دلیل در گستره مبانی دینی به شدت نیازمند آموزشهای دینی هستیم. عباس چراغ چشم با تأکید بر نقش دستگاههای آموزشی در راستای گسترش معارف دینی، یادآور شد: قانون اساسی نیز در رابطه با نهادهای آموزشی در کشور این وظیفه مهم را به آموزش و پرورش و همچنین وزارت فرهنگ و آموزش عالی سپرده است تا این دو نهاد در رشد و تربیت انسانهای مسلمان با توجه به آموزه های دین اسلام برنامه های خود را تنظیم و اجرا کنند.
  مدیر گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی در ادامه با بیان نقش وسایل کمک آموزشی در ارتقای معرفت دینی، گفت: همچنین آموزش و پرورش با همکاری گسترده با بخش آموزشی صداوسیما برای بهره گیری بیشتر از آموزه های معرفتی می بایست برنامه های کمک آموزشی فیلمهای رشد را به منظور ارتقای معرفت دینی در برنامه های درسی بگنجاند .
  تربیت دینی صحیح نیازمند شیوه های نوین آموزشی است
  رئیس پژوهشکده باقرالعلوم با تأکید بر ضرورت اهمیت آموزش دینی در ارائه مفاهیم دینی، اظهار داشت: شیوه های قدیمی و نامطلوب آموزش و تربیت باید آسیب زدایی شده و شیوه های نوین و کارآمد جایگزین آنها شوند .
  دکتر حسین قشقایی رئیس پژوهشکده باقرالعلوم با اشاره به اینکه دین در تمام شئونات زندگی انسان جاری است، یادآور شد: با توجه به اینکه دین اسلام در همه لحظات زندگی همواره وجود دارد لذا برای ارتقای سطح معرفت دینی و همچنین تربیت انسانهای کارآزموده نیاز است که آموزش در گستره معارف دینی در سطوح بالا انجام گیرد.
  وی در ادامه با اشاره به نقش آموزش در مدارس، اظهار داشت: نکته ای که در آموزش معارف دینی مهم و قابل ذکر است، نحوه آموزش در مدارس است، در سیستم آموزشی مدارس مباحث دین اسلام با شیوه های خاصی باید ارائه شوند و روشی که در این بین مؤثر است شیوه خاص تبادل نظر میان استاد و شاگردان در ارائه آموزه های دینی است چرا که شبهات بسیاری در ذهنهای دانش آموزان وجود دارد و این شیوه باعث می شود که این شبهات از اذهان دانش آموزان خارج شده و در رفتار مذهبی آنان بسیار تأثیرگذار باشد.
   
  آموزش هدفمند در ترویج معارف اسلامی بسیار مؤثر است
  سردبیر فصلنامه شیعه شناسی با تأکید بر اهمیت و ضرورت ارتقاء سطح کیفی آموزش برای ترویج معارف دینی، گفت: آموزشهای دینی در راستای توسعه معرفت دینی در جامعه باید هدفمند باشند در واقع آموزشها باید مکمل هم باشند تا انسان را به کمال و سعادت اخروی رهنمون کند.
  حجت الاسلام سید رضا مؤدب گفت: نقش اساسی و مهم آموزش در ارتقای معارف دین اسلام در واقع از بین بردن مشکلات بسیار و همچنین ترویج و گسترش آموزه های دین اسلام در جامعه است، در اصل جامعه ای که از آموزش های اسلامی بهره ای نبرده باشد و از مباحث فکری و نظری استفاده مطلوبی نداشته باشد در رسیدن به کمال و سعادت اخروی که محصول کسب معرفت در دنیا است توفیقی نخواهد داشت .
  سردبیر فصلنامه شیعه شناسی با بیان اینکه جامعه ای که از آموزش دینی دور باشد در حل مشکلات دچار مشکل خواهد شد، افزود: بعد از انقلاب اسلامی ایران آموزش در کشور در مقاطع مختلف تحصیلی توسعه پیدا کرده است اما سطح کیفی مباحث دینی و معرفتی آنگونه که باید مورد توجه واقع نشده است .
  آموزش دینی مؤثر نیازمند روشهای نوین است
  عضو هیئت علمی مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم با بیان اینکه آموزش معارف دینی مطلوب و سازنده، برای ارتقای اهداف دین اسلام بسیار ضروری است، گفت: شیوه های آموزش معارف دینی همواره نیازمند توجه و تغییر ساختار مطلوب، مطابق با شرایط زمانی است تا از این طریق سطح معرفت دینی جامعه به درستی ارتقاء یابد .
  حجت الاسلام حمیدرضا شریعتمداری عضو هیئت علمی مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم، اظهار داشت: معارف دینی ارتباط مستقیم و متقابلی با آموزش و نهادهای آموزشی دارد، اگر قرار است در جامعه اسلامی معرفت دینی ایجاد شود نگاه اول متوجه نهادهای آموزشی است چرا که باید آموزگارانی کار آزموده وجود داشته باشند تا دستورات و معارف الهی توسط آنها ترویج داده شود.
  وی با اشاره به اینکه سالمترین نهاد آموزشی در جامعه مدارس هستند، اظهار داشت: آموزش و پرورش از لحاظ دینی و ارائه خدمات آموزشی دینی در جامعه نسبت به سایر نهادها و دستگاههای اجرایی دیگر همچنان موفقتر عمل می کند و جزء سالمترین نهادهای آموزشی است، با توجه به نقش مثبت آموزش و پرورش در گسترش معارف دینی می بایست در اینجا نقش معلمان را نیز مورد توجه قرار داد، مربیان و معلمان مدارس باید چه از لحاظ مدرک علمی و چه از لحاظ شخصیتی باید در سطح بالایی قرار داشته باشند.
   
  توجه به سطح فکری افراد برای ارائه آموزش دینی تأثیرگذار ضروری است
  عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت و اهمیت آموزش برای ارتقای معارف دینی، گفت: به منظور ارائه آموزش تأثیرگذار و ماندگار، سطوح فکری جامعه و شرایط سنی افراد می بایست به هنگام ارائه مباحث دینی و معرفتی به دقت مورد توجه قرار گیرند.
  هاجر تحریری نیک صفت عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت آموزشهای دوران کودکی، یادآور شد: آموزشباید از دوران کودکی و طفولیت آغاز شود چرا که کودکان نهال هایی هستند که احتیاج به مراقبت و رشد دارند و اگر آموزه های معرفتی دینی با توجه به سطوح فکری کودکان ارائه شود تأثیرات فراوانی برای دوره های بعدی رشد کودکان خواهد داشت .
  عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نقش مربیان در فراگیری آموزه های معرفتی بسیار مؤثر است، اظهار داشت: مسئولین و مربیان دوره های ابتدایی آموزش و پرورش برای روش های هدفمند در نحوه یادگیری می بایست حدود آموزشی را برای دانش آموزان رعایت کنند بدین طریق که با توجه به حساسیتهای دانش آموزان معارف دینی آنگونه باید ارائه شود که کاربرد خود را از دست نداده و همچنین موجب تکرار در ذهن آنها نشود، اگر اینچنین باشد آموزش مراحل بعدی از زندگی تربیتی افراد به مراتب آسانتر خواد شد.

   

   
  نهادهای آموزشی برای ارتقاء معرفت دینی مورد غفلت واقع شده اند
  معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه آموزش یکی از راههای مؤثر در ارتقای معرفت دینی است، اظهار داشت: بی تردید شیوه های مطلوب آموزشی مؤثرترین راه در ارتقای معارف دینی هستند اما متأسفانه در حال حاضر نهاد آموزشی در جامعه حلقه گمشده ای است که مورد غفلت واقع شده است.
  حجت الاسلام عباس اسکندری با بیان اینکه مربیان و آموزگاران در ارتقای معارف دینی نقش مؤثری دارند، گفت: مربیان و آموزگاران مباحث دینی در نهادهای آموزشی نقش اصلی و مهمی در تربیت دینی دانش آموزان بر عهده دارند، بنابراین زمانی که مربی قصد دارد آگاهی های دینی را به دانش آموزان انتقال دهد در واقع باید مراتب اعتقاد به آموزه های دینی در رفتار و اعمال وی دیده شود تا بتواند دانش پژوهانی اسلامی تربیت کند.
   
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان, مقاله در مورد تحقیق مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان, تحقیق درباره تحقیق مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان, مقاله درباره تحقیق مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت