تحقیق مقاله رایگان فرجام قاتلان امام حسین (علیه السلام)

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22247
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تاریخ
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان فرجام قاتلان امام حسین (علیه السلام)

  -     حفص بن عمر بن سعد : جرم او یاری کردن پدرش در جنایات کربلا بود . به دستور مختار سر او را از بدن جدا کردند .

  2-     شمر بن ذی الجوشن : او فرمانده پیاده نظام لشکر کوفه بود که در آن صحنه مر تکب جنایات فراوانی شده بود . او در درگیری که میان او و لشکریان مختار رخ داد کشته شد و سپس سرش را از بدنش جدا کردند .

  3-     سنان بن انس : او کسی بود که سر امام حسین (ع) را از بدن جدا کرد . به دستور مختار انگشتان دست و پای آن ملعون را بریدند و در حالی که هنوز جان داشت در دیگ روغن جوشان زیتون انداختند .

  4-     خولی بن یزید اصبحی : او سر بریده امام حسین (ع) را به کوفه برد و در روز عاشورا قاتل عثمان بن علی و جعفربن علی بود . به دستور مختار او را کشته و بدنش را به آتش کشیدند .

  5-     بجدل بن سلیم کلبی : او کسی بود که انگشت امام حسین (ع) را برید . به خاطر همین جرم ، مختار دستور داد انگشتان دست و پای او را قطع و به حال خود رها کردند تا به هلاکت رسید .

  6-     حرمله بن کاهل اسدی : او تک تیر انداز کربلا بود که علی اصغر و عبدالله فرزند امام حسن (ع) را به شهادت رسانده بود . مختار مجازات او را نیز قطع دست و پا و سوزاندن در آتش معین کرد .

  7-     حکیم بن طفیل سندسی : جرم او به شهادت رساندن ابوالفضل (علیه السلام ) و غارت لباس آن بزرگوار و نیز تیر اندازی به سوی امام حسین (ع) بود . او را تیر باران کردند و به روایتی دست وپای او را به زمین میخ کردند و با نه نفر دیگر اسب بر بدنشان تاختند تا به هلاکت رسیدند.

  8-     مره بن منقذ عبدی : جرم او به شهادت رساندن علی اکبر بود . وی پس از دستگیری و مجروح شدن دستش ، موفق به فرار شد .

  9-     یزید بن رقاد جهنی : او نیز تک تیرانداز کربلا بود . و به جرم قتل فرزند مسلم بن عقیل و شرکت در قتل ابوالفضل العباس (ع) ، سنگسار و سپس تیر باران شد .

  10- عمرو بن صبیح : او به جرم شرکت در قتل فرزند مسلم بن عقیل ، آماج ضربات نیزه قرار گرفت و کشته شد .

  11- مالک بن هشیم بدائی : او کسی بود که کلاه خود امام حسین (ع) را به غارت برد و به همین جرم دست و پایش قطع و به حال خود رها کردند تا به هلاکت رسید .

  15،14،13 – عبدالله بن اسید جهنی و حمل بن مالک محاربی و عمرو بن خالد بجلی ، این سه را به جرم شرکت فعال در جنایات کربلا گردن زدند .

  16 – رقادبن مالک بجلی : او کسی بود که اموال امام حسین (ع) را به غارت برد و به همین جرم در ملأ عام سری را بریدند .

  20،19،18،17 – عبدالرحمن بن بجلی و عبدالرحمن بن قیس خولانی و زیاد بن مالک و عبدالرحمن بن أبی خشکاره ، این چهار تن را نیز به جرم شرکت در جنگ و غارت خیمه و لباس حسین (ع) گردن زدند .

  21 – عثمان بن خالد جهنی : او را به جرم شرکت در قتل عبدالرحمن بن عقیل و غارت لباسش ، گردن زده و لباسش را سوزاندند .

   

  22 – مالک بن بشیر بدی : دست و پای او را به جرم شرکت فعال در ماجرای کربلا قطع کرده و به حال خود رها کردند تا به درک واصل شد .

  23و24و25و26و27و28و29و30 – اسحاق بن حوبه ، اخنس بن مرشد ، رجاء بن منقذ عبدی ، سالم بن خثیمه ، واحظ بن ناعم ، صالح بن وهب ، هانی بن ثبیت ، و اسید بن مالک : این هشت تن عضو گروه ده نفری بودند که با اسب بر بدن حسین (ع) تاختند . مختار دستور داد دست و پای آنان را به زمین میخ کرده و با تاختن اسب بر بدنشان آنان را به هلاکت رساندند .

  31و32و33 – عبدالله بن صلخب قیسی ، عبدالرحمن بن سلخه و عبدالله بن وهب همدانی : این سه تن را به جرم شرکت فعال در ماجرای کربلا، در ملأ عام گردن زدند .

  34 – عثمان بن خالد دهمانی : وی را به جرم قتل یکی از جوانان بنی هاشم در چاه منزلش گردن زدند .

  35 – هبیاط و عبدالرحمن بن زرعه : جرم این دو تن شرکت در فاجعه کربلا بود و به هنگام دستگیری در منزل خود با سپاهیان درگیر و کشته شدند .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان فرجام قاتلان امام حسین (علیه السلام)

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان فرجام قاتلان امام حسین (علیه السلام) , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان فرجام قاتلان امام حسین (علیه السلام) , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان فرجام قاتلان امام حسین (علیه السلام) , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان فرجام قاتلان امام حسین (علیه السلام) , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان فرجام قاتلان امام حسین (علیه السلام) , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان فرجام قاتلان امام حسین (علیه السلام) , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان فرجام قاتلان امام حسین (علیه السلام) , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان فرجام قاتلان امام حسین (علیه السلام) , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان فرجام قاتلان امام حسین (علیه السلام)
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت