تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22302
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

  نظریه‌های جامعه‌شناسی

  1 زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌ شناسی / لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی

  2 نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی

  3-مکاتب و نظریه های جامعه شناسی/ دکتر تنهایی

  4-جامعه شناسی نظری (مبانی اصول و مفاهیم)/ دکتر تنهایی 

  5 نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

  6-نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی

  7 جزوه نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر عبدالهی (دانشگاه علامه)

  8 مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون. ترجمه باقر پرهام

  روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

  1 پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس،دی.ای/(1376)، ترجمه هوشنگ نایبی /تهران/ نشرنی/چاپ اول

  2 کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر رفیع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شرکت‏ سهامی انتشار/ چاپ چهارم

  3 روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) / دکتر ساروخانی، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ اول

  4 نحوه انجام تحقیقات اجتماعی / ترز بیکر، ترجمه دکتر نایبی ، نشر نی

  5-استدلال‏ آماری در جامعه‏شناسی / مولر، ترجمه هوشنگ نایبی/چاپ اول / تهران/ نشرنی

  6- روش تحقیق کاربردی / دکتر ازکیا / جلد اول / انتشارات کیهان

  7- درآمدی برکاربرد  آمار در تحقیقات اجتماعی

  8- سؤالات  آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

  زبان

  1 زبان عمومی

  2 زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ….

  3 مفاهیم و اصلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و جامعه‌شناسی گیدنز                   

   …حوزه‌های جامعه‌شناسی

  1 جزوه جامعه‌شناسی شهری / دکتر صدیق سروستانی

  2 جزوه جامعه‌شناسی انحرافات/ دکتر صدیق سروستانی

  3 جامعه‌شناسی انحرافات / دکتر سخاوت

  4 جزوه جامعه‌شناسی صنعتی / دکتر صدیق سروستانی

  5 جامعه‌شناسی ارتباطات/ دکتر ساروخانی

  6 جامعه‌شناسی خانواده / دکتر ساروخانی

   7 جامعه‌شناسی پزشکی / دکتر توکل

   8 جامعه‌شناسی روستایی/ دکتر وثوقی

    9 جامعه‌شناسی روستایی / دکتر ازکیا

   10 جامعه‌شناسی توسعه / دکتر ازکیا

  11 جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی / دکتر ازکیا

  12  جزوه روانشناسی اجتماعی / دکتر محسنی تبریزی

   13 جزوه جامعه‌شناسی انقلاب / دکتر پناهی (دانشگاه علامه)

   14 انقلاب و بسیج سیاسی / دکتر بشیریه

   15 تئوری‌های انقلاب / استانفورد کوهن، ترجمه علیرضا طیب

  16 تغییرات اجتماعی / گی‌، روشه ، ترجمه دکتر وثوقی

   17 جامعه‌شناسی سازمان‌ها/ آقای صبوری

   18 جامعه‌شناسی کار و شغل / دکتر توسلی

   19 جزوه جامعه‌شناسی آموزش و پرورش / دکتر توسلی

  20- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش/ دکتر علاقه‌بند

   21 جامعه‌شناسی سیاسی / دکتر بشیریه

  22جامعه‌شناسی ادبیات / دکتر کتبی

  23 قشربندی اجتماعی/ دکتر ملک، انتشارات پیام‌نور

   24 جامعه‌شناسی/ گیدنز

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان منابع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت