تحقیق مقاله رایگان دفاع در نیمه زمین بسکتبال

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22616
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تربیت بدنی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان دفاع در نیمه زمین بسکتبال

  دفاع در نیمه زمین بسکتبال

   

  دفاع در بسکتبال-انتخاب دفاع نیمه زمین خود
  همانند انتخاب یک حمله،یک یا چند دفاع که به شخصیت،سایز-چابکی و قدرت و فلسفه دفاعی تیم خود نزدیک انتخاب کنید- بعضی مربیان روی بعضی دفاع ها تا آخر فضل می مانند و سعی می کنند آن را کامل کنند.بعضی مربی ها دفاع های گوناگون
  را انتخاب می کنند نه سر ت سر فصل،اما در طول بازی دفاع از یارگیری نفر به نفر به جاگیری منطقه ای عوض می کنند و سعی می کنند که مهاجم را گیج کنند یا سعی می کنند که قدرت حمله را متوقف کنند.من مربیانی را دیده ام که دفاع یارگیری نفر به نفر را انتخاب کرده اند هر وقت که اولین پاس گارد رأس به سمت راست رفته است و دفاع 3-2 جاگیری را انتخاب کرده اند وقتی که اولین پاس به سمت چپ رفته است.بعضی مربیان دفاع را بعد از پرتاپ پنارتی یا وقت استراحت یا صدا زدن از کنار زمین عرض می کنند.همهء این ها به خاطر گیج وگمراه کردن دفاع می باشد.شما باید مطمئن بلشید که بازیکنان شما آنهائی نباشند که گیج می شود.

  دفاع را می توان به انواع زیر دسته بندی کرد

   

  دفاع یارگیری نفر به نفر(من تو من)
  دفاع منطقه ای(جاگیری)
  فشار نیمه زمین و تله ها
  دفاع در مقابل بازی In bounds
  دفاع من تو من (یارگیری)
  دفاع من تو من دفاعی هست که هر بازیکن حمله به یک بازیکن حمله به یک بازیکن دفاع واگذار می شود.به نظر آسان می آید ولی دفاع من تو من خوب کلی مشکل تر و سخت تری باشد.بازیکن مدافعی که به اندازهء 2 پاس از توپ فاصله دارند باید بازیکن مستقیم خود را رها کرده و به موقیعیت کنک (پوشش) بروند.بنابراین تا زمانی که بروی توپ فشار مستقیم نباشد این دفاع مانند دفاع جاگیری (zone ) عمل می کند.مزیت دفاعیارگیری فشار همیشگی مستقیم بر روی توپ می باشد.
  این دفاع نسبت به گارد رأس نفوذی حساس می باشد اما این بوسیله دفاع خوب بروی توپ قابل پیشگیری می باشد دفاع بال نزدیک شما(فوروارد)(Hedge ) کردن را یادبگیرد و منطقه ضعیف(Helpside )کمک کند.
  شما می توانید پشت راس (سنتر) را دبل تیم کنید و یا گاهی همی هم میتوانید براس سوپرایز کردن تاکتیک تیم مقابل گارد رأس را دبل تیم کنید.شما حتما با (screen ) داشته باشید.
   
  عقیده شخصی من این است که کلیه بازیکنان جوان اگر بخواهند اگر بخواهند در آینده بازیکن خوبی شوند باید دفاع من تو من را یادبگیرند،پاها را حرکت دهند و غیره.
  حتی تیم های دبیرستانی که دفاع منطقه ای (zone ) را ترجیح میدهند حالت تدافعی قوی تری خواهند داشت اگر هر بازیکن بتواند فشار مستقیم بروی توپ فشار مستقیم آورد.
  دانستن اصول دفاع از منطقه ضعیف (Helpside ) دانستن چرخش در دفاع جایگیری را برای بیشتر بازیکنان آسان خواهد کرد.این مطلب به شما در آموزش دفاع خود کمک می کند.

   

   دفاع جایگیری خاص
  دفاع جایگیری 2-1-2 یل 3-2 : محافظت از ذوزنقه نفوزهای با توپ ولی باید مراقب شوت زدن بیرونی بود.
  دفاع جایگیری 2-3 یا 2-2-1 : با دفاع 2-2-1 فشار بر روی توپ رذی قوس خارجی-قابلیت برای چندین تله ولی شما بازیکن High Post  وسط ذوزنقه و گوشه های زمین را از دست میدهید.High post را بوسیله تنظیم یا تعویض به دفاع 2-3 مهار کنید.
  دفاع جایگیری 1-3-1 : بکارگیری فشار بر روی قوس خارجی و High Post و قابلیت برای چندین تله ولی آسیب پذیری از داخل و گوشه.
  دفاع آسیبی : دفاع ریسکی همراه با تاکتیک شوک وارد کردن به تیم روبرو(گرفتن توپ از حریف و turnovers )
  دفاع برای لحظات پایانی بازی : استراژی دفاعی برای پایان بازی های با اختلاف کم. دفاع های ترکیبی- Mach up zone  و دفاع Junk دفاع Mach up zone دفاع Mach up zone یک دفاع ترکیبی است.مرکب از عامل دفاع نفر به نفر (روی توپ) و دفاع جاگیری (دور از توپ) دفاع جایگیری که خیلی زیاد شبیه به دفاع یارگیری عمل می کند.به یاد داشته باشید که دفاع خوب کمکی از منطقه ضعیف شبیه به دفاع جاگیری دور از توپ می باشد.دفاعی که بروی توپ Closes-out  و دفاع محکم شبیه به دفاع نفر به نفر باشدودفاع جاگیری دور از توپ شباهت زیادی به دفاع Help side یارگیری دارد، دفاع Mach up zone جابجائی خاصی و قواعد خاصی دارد.شما ممکن هست حمله را بوسیله عوض کردن Set دفاعی شروعی گیج کنید.آنها مطمئن نیستند که شما در دفاع یارگیری هستید یا در دفاع جاگیری.

   

  دفاع Junk دفاعی هست که برای موفقیت خاص طراحی شده و شما هیچ وقت تمام فصل خود را بر روی دفاع Junk رو نظر نمیگیرد ولی بر روی بعضی از نیمها هر حرض گاهی موثری می باشد.دفاع از تیمهائی با استعداد بالا و بازیکنان ستاره همیشه یک رقابت هست و این دفاع ها میتواند از قلب از همه آنها دفاع کند.بعضی از این دفاع ها مثل: box-and-1 
   Diamond-and-2

   

  دفاع پرس نیمه زمین،تله ها
  شروع دفاع از نیمه و یا کمی عقب تر حمله را گیج می کند و نتیجه آن turnovers (از دست دادن توپ) حریف ربائیدن توپ و lay up در برگشت می باشد و باعث برهم زدن جریان عادی حمله شود و مشکل بزرگی برای واردن شدن به حمله حریف ایجاد می کند ریسک این دفاع کمتر از دفاع پرس تمام زمین می باشد برای اینکه شما پنج بازیکن دفاعی را در زمین خود کمتر ار دفاع پرس تمام زمین می باسد برای شوک وارئ کردن به حریف انجام می دهند.من خودم مشاهده کردم که وقتی دفاع Viking با فشار از زمین برشی انجام میشود چقدر می تواند موثر باشد.

  اصول دفاع تک به تک

  ان متن کامل است با کلیه جزئیات که شما احیاج دارید برای دفاع تک به تک تیمی ... فشار بر روی توپ - deny  کمک از منطقه ضعیف – مراقبت از نفوذ با دریبل – دفاع از بازیکنان سنتر – برش کننده ها- پیک دهنده ها و بازیکنان خارج از zone –تاکتیک های دو تله هم همچنین موجود می باشد

  ·  اصول دفاع من تو من دفاع از تاکتیک هائی که از بیرون زمین شروع می شود

  دوباره شما می توانید دفاع یادگیری من تو من را در مقابل تاکتیکهائی که از بیرون زمین شروع می شودرا بکار گیرید.بعضی از تیمها راحت مقابل شروع مجدد از Baseline دفاع جاگیری 3-2 را استفاده میکنند این دفاع محوطه Paint را پوشش میدهد و از Screen (پیک)های احتمالی و یا برش ها جلوگیری میکند-یه هز حال چند تاکتیک شروع مجدد برای دفاع 3-2 وجود دارد(شروع مجدد علیه دفاع 3-2 جاگیری)

  ·  دفاع Pachline – جلوگیری از نفوذهای داخل zone وحمایت از ذوزنفه

  ·  دفاع در ثانیه های پایانی بازی

  ·  نکات دفاع-اصول پایه برای بازیکنان 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان دفاع در نیمه زمین بسکتبال

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان دفاع در نیمه زمین بسکتبال, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان دفاع در نیمه زمین بسکتبال, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان دفاع در نیمه زمین بسکتبال, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان دفاع در نیمه زمین بسکتبال, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان دفاع در نیمه زمین بسکتبال, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان دفاع در نیمه زمین بسکتبال, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان دفاع در نیمه زمین بسکتبال, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان دفاع در نیمه زمین بسکتبال, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان دفاع در نیمه زمین بسکتبال
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت