تحقیق مقاله رایگان بررسی امکان مبارزه شیمیایی

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22711
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: آمار
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان بررسی امکان مبارزه شیمیایی

  برای بررسی امکان کنترل شیمیایی شانکر باکتریایی در درختان هسته دار، درختان زردآلو در دو منطقه مرند و روستای تازه کند انتخاب شدند. سم مورد استفاده اکسی کلرورمس¹(WP 35%) بود که سمی متعلق به ترکیبات مسی تثبیت شده با خاصیت اثر تماسی بر علیه طیف وسیعی از قارچها و باکتریها است. این آزمایش در دو منطقه و روی دو گروه از درختان جوان(5-4) و درختان چند ساله انجام گرفت.

  1-آزمایش تاثیر سم روی درختان جوان

      این آزمایش روی در ختان جوان باغی در روستای تازه کند  بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با تیمار شاهد اضافی  انجام گرفت. در این طرح دو فاکتور وجود داشت

   فاکتور A )غلظت سم)که سه سطح داشت:( 2 در هزار=a1 ،3 در هزار= a2 ،4 در هزار=a3)

  فاکتورB (دفعات سم پاشی) که سه سطح داشت:( یک بار=b1 ، دو بار=b2، سه بار=b3 )

    

       سمپاشی اول: در مهر ماه زمانی که برگها در حال ریزش بودند ولی کاملاً ریزش نیافته بودند انجام گرفت.

  سمپاشی دوم: 23 اسفند ماه زمانی که در ختان در حال بیدار شدن از خواب زمستانه بودند ولی هنوز جوانه ها متورم نشده بودند صورت گرفت.

  سمپاشی سوم: 10 اردیبهشت ماه زمانی که گلبرگها پاسیده شده و ریخته اند انجام  خواهد شد.

  در b1 فقط سم پاشی مرحله اول انجام گرفت. در b2 سمپاشی مراحل اول و دوم صورت گرفت. در b3 در هر سه مرحله سمپاشی انجام گرفت. و تیمارهای انجام شده در هر بلوک (که بعنوان تکرار در نظر گرفته می شود) به صورت زیر تعریف شد.

  جدول 1-6 -تیمارهای انجام شده در هر بلوک

  2 در هزار، یک مرحله ای      a1b1              3 در هزار، سه مرحله ای      a2b3

  2 در هزار، دومرحله ای        a1b2              4 در هزار، یک مرحله ای      a3b1

  2 در هزار، سه مرحله ای      a1b3              4 در هزار، دو مرحله ای      a3b2

  3 در هزار، یک مرحله ای     a2b1               4 در هزار،سه مرحله ای      a3b3                   3در هزار، دو مرحله ای       a2b2               هیچ سمی دریافت نکرد   شاهد(control)

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

  -نتایج آزمایش تاثیر سم روی درختان جوان

  توضیح1: منظور از ذکر درصد یعنی اینکه بعنوان مثال در تکرار یک تیمار a3b317/3 درصد جوانه ها تنها در اثر بیماری از بین رفته اند و بقیه سالم بودند.

  توضیح2:آزمایش با استفاده از طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی انجام شده است.

   

  سوالات آزمایش:

  1-کدام دوز سم مناسب است؟

  2-بیشترین کنترل بیماری در کدام گزینه انجام  می گیرد؟ 1-سمپاشی یک مرحله ای در پاییز 2-سمپاشی 2 مرحله 3-سمپاشی 3 مرحله ای آیا تفاوت معنی داری در این سه گزینه وجود دارد یا خیر؟ 

  2- آزمایش تاثیر سم، گرفتن شعله و استفاده از چسب باغبانی در درختان چند ساله

      این آزمایش روی در ختان چند ساله باغی در مرند  در قالب طرح کاملاً تصادفی با تیمار شاهد اضافی  انجام گرفت.

  جدول 3-6 -تیمارهای انجام شده

  تیمار A: درختان دارای شانکر و بدون استفاده از سم، شعله و چسب باغبانی بعنوان شاهد

  تیمار B: تاثیر سم در محل شانکر

  تیمار C: تاثیر سم + گرفتن شعله در محل شانکرها 

  تیمار D: تاثیر سم + گرفتن شعله در محل شانکرها + استفاده از چسب باغبانی در محل شانکر

  این آزمایش در 25 اسفند با استفاده از سم اکسی کلرور مس با دوز 3 در هزارو  با تیمارهای تعریف شده انجام شد.تعداد تکرار برای همه تیمارها 4 بود.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان بررسی امکان مبارزه شیمیایی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان بررسی امکان مبارزه شیمیایی , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان بررسی امکان مبارزه شیمیایی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان بررسی امکان مبارزه شیمیایی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان بررسی امکان مبارزه شیمیایی , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان بررسی امکان مبارزه شیمیایی , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان بررسی امکان مبارزه شیمیایی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان بررسی امکان مبارزه شیمیایی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان بررسی امکان مبارزه شیمیایی , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان بررسی امکان مبارزه شیمیایی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت