تحقیق مقاله رایگان آشنایی با سیستم‌ های اطلاعات

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 22997
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مدیریت
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان آشنایی با سیستم‌ های اطلاعات

  چکیده

  در این مقاله سیستم های اطلاعات و سیستم های اطلاعات سازمانی تعریف می‌شوند و انواع معمول سیستم های اطلاعات سازمانی شامل سیستم‌ پردازش مبادلات، سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری شرح داده می‌شوند.

  کلیدواژه : سیستم اطلاعات؛ سیستم اطلاعاتی؛ سیستم اطلاعات سازمانی؛ سیستم پردازش مبادلات (TPS)؛ سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)؛ سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS)

  1- تعریف سیستم‌های اطلاعات

  سیستم اطلاعات1 عبارت است از یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع‌آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات در یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه.

  سیستم اطلاعات سازمانی2 یک سیستم اطلاعات برای کار بر روی اطلاعاتی است که به خود سازمان مربوط می‌شوند. اگر سازمانی کار تولید، جمع‌آوری و اشاعه اطلاعات آماری جمعیت کشور را به عهده دارد و برای این وظیفه از یک سیستم‌ اطلاعات استفاده می‌کند این سیستم اطلاعات، یک سیستم اطلاعات سازمانی نیست اما سیستم اطلاعات نیروی انسانی یا سیستم حسابداری این سازمان از جمله سیستم‌های اطلاعات سازمانی آن محسوب می‌شوند.

  سیستم‌های اطلاعات سازمانی برای سه مورد انجام عملیات، کنترل عملیات، و تصمیم‌گیری در سازمانها استفاده می‌شوند. سیستم‌های اطلاعات سازمانی می‌توانند به صورت دستی یا کامپیوتری یا ترکیبی از دستی و کامپیوتری اجرا شوند.

  2- انواع معمول سیستم‌های اطلاعات سازمانی عبارتند از:

  سیستم‌ پردازش مبادلات3: سیستم‌های اطلاعات سازمانی که از طریق تعریف فرایندها و رویه‌ها و پردازش اطلاعات، انجام و کنترل عملیات سازمان را به عهده می‌گیرند. سیستم‌های انبارداری، کارگزینی، حسابداری، تدارکات، مدیریت قراردادها، فروش، کنترل موجودی، اموال، پشنهادات داخلی، مدیریت نظرات مشتریان، آموزش و . . . سیستم‌های پردازش عملیات هستند.

   

  سیستم اطلاعات مدیریت4: گونه‌ای از سیستم‌های اطلاعات سازمانی کامپیوتری که اطلاعات داخلی سازمان را از سیستم‌های پردازش عملیات می‌گیرند و آنها را در قالب‌های بامعنی و مفید به عنوان گزارش‌های مدیریت خلاصه می‌کنند تا در انجام وظایف مدیریتی مانند کنترل و تصمیم‌گیری استفاده شوند.

  سیستم پشتیبان تصمیم‌ گیری5: گونه‌ای از سیستم‌های اطلاعات سازمانی کامپیوتری که در تصمیم‌گیریهای نیازمند مدلسازی، فرمولبندی، محاسبه، مقایسه، انتخاب بهترین گزینه یا پیش‌بینی سناریوهای محتمل به مدیریت کمک می‌کنند.

  تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعات، تخصصی است که با استفاده از آن یک سیستم اطلاعات سازمانی تعریف، تحلیل، طراحی و اجرا می‌شود.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان آشنایی با سیستم‌ های اطلاعات

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان آشنایی با سیستم‌ های اطلاعات, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان آشنایی با سیستم‌ های اطلاعات, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان آشنایی با سیستم‌ های اطلاعات, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان آشنایی با سیستم‌ های اطلاعات, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان آشنایی با سیستم‌ های اطلاعات, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان آشنایی با سیستم‌ های اطلاعات, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان آشنایی با سیستم‌ های اطلاعات, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان آشنایی با سیستم‌ های اطلاعات, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان آشنایی با سیستم‌ های اطلاعات
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت